Zakaz robienia zdjęć na dworcu? „To nie jest własność prywatna!”

– Sprzeciwiamy się bezprawiu ochroniarzy z gliwickiego dworca PKP, którzy zabronili naszemu fotoreporterowi dokumentacji fotograficznej obiektu i kazali usunąć zdjęcia

– piszą koledzy z „Nowin Gliwickich” i organizują w najbliższą sobotę akcję wspólnego fotografowania dworca. My przyłączamy się do apelu, bo z podobną historią zetknęli się nasi dziennikarze kilka miesięcy temu. Ale tak naprawdę problem nie dotyczy mediów, ale nas wszystkich – mieszkańców i użytkowników dworca, którzy z własnego portfela dołożyli się do modernizacji obiektu.

– Mamy nadzieję, że tym happeningiem zwrócimy uwagę zarządców obiektów publicznych (w Gliwicach to dworzec i Nowe Gliwice) na fakt, że zakaz robienia zdjęć w takich miejscach zniesiono dekadę temu. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę ochrony, sokistów, strażników miejskich i urzędników na fakt, iż nie znając podstawy prawnej nie mogą zabraniać fotografowania – podkreśla Małgorzata Lichecka redaktor naczelna „Nowin Gliwickich” i dodaje, że zarządcy traktują te obiekty jak własność prywatną, a nie przestrzeń publiczną, wspólną dla wszystkich użytkowników.

„Fotograficzna Siekierezada na Dworcu” zaplanowana jest na najbliższą sobotę, na godzinę 12:00.

– Chcemy, by każdy uczestnik miał ze sobą aparat fotograficzny lub inny sprzęt robiący zdjęcia. Przez dwie godziny będziemy wspólnie fotografować dworzec – piszą organizatorzy.

Szczegóły w wydarzeniu na facebooku.

komentarzy 88