Jest marzec 1945 roku kiedy powstaje pierwsze w powojennej Polsce biuro wykonujące projekty dla przemysłu chemicznego ? Główne Biuro Inwestycji i Odbudowy (GBIO).

Początkowo zlokalizowane przy Zakładach Azotowych w Chorzowie, po kilku miesiącach zostaje przeniesione do Gliwic gdzie po podziale na pięć biur branżowych w roku 1955 kontynuuje swą działalność pod nazwą Prosynchem, będąc typowym Biurem Projektów.

Pierwsze dziesięciolecie działalności biura jest związane między innymi z rekonstrukcją Zakładów Azotowych w Chorzowie (w których powstało GBIO) oraz z uruchomieniem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach. Opracowanie dokumentacji dla przemysłu azotowego i nawozów fosforowych, dokumentacja dla fabryk kwasu siarkowego, superfosfatu, termofosfatu, czy przemysłu nieorganicznego, a także projekty instalacji do produkcji: formaliny, metanolu, wapna chlorowanego, DDT (Azotox), rozkładu metanu czy wody utlenionej ekstrakcji nasion oleistych, są jednymi z wielu zadań prowadzonych przez gliwicki Prosynchem.

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Lata 1955-65 obfitują w przełomowe dla biura projekty oraz rozwój technologii własnych.[/pullquote]

Nawiązano współpracę z wieloma znaczącymi jednostkami naukowymi, czego owocem jest wiele wspólnie opracowanych technologii oraz procesów zabezpieczonych patentami, wykorzystywanych w projektowaniu i realizacji inwestycji.

Pod koniec lat 50-tych zaczynają się prace nad zaprojektowaniem instalacji metanolu dla Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu (dzisiejszy Synthos S.A.), zaprojektowano także instalację metanolu dla Zakładów Azotowych w Tarnowie (1956 r.). W latach późniejszych instalacje metanolu stanowią swego rodzaju specjalizację Prosynchemu. Jednak poza wprowadzaniem nowych rozwiązań z powodzeniem pracuje się także nad zwiększaniem możliwości produkcyjnych istniejących już instalacji w tym np. instalacji amoniaku. Prace prowadzone w biurze po 1960 roku doprowadzają m.in. do decyzji o lokalizacji, schemacie technologicznym i wydajności Zakładów Azotowych w Puławach, które stały się jednym z największych kombinatów azotowych na świecie.

1-00a

Najbardziej przełomowym i znaczącym dla Prosynchemu wydarzeniem lat 1955-65 jest decyzja o budowie Mazowieckich Zakładów Rafineryjno ? Petrochemicznych zlokalizowanych we wsi Biała Nowa pod Płockiem, które dziś są jedną z kluczowych dla rynku Europy firmą branży rafineryjnej ? Grupa Orlen S.A. To właśnie Prosynchemowi powierzono przygotowanie Generalnego Projektu Wstępnego (GWP) pierwszego w Polsce kompleksu rafineryjno-petrochemicznego. Było to zadaniem arcytrudnym ze względu na fakt, że w tym czasie brakowało doświadczenia w przemyśle petrochemicznym nie tylko w Polsce, ale i Europie. Biuro pełniło rolę Generalnego Projektanta dla części petrochemicznej zakładów w Płocku do transformacji gospodarczej w Polsce.

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Okres 1965-75 to szeroko zakrojone projekty dla największych Klientów chemicznych i petrochemicznych w Polsce oraz za granicą.[/pullquote]

Biuro, działające od 1967 roku pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Syntezy Chemicznej ?Prosynchem?, przeprowadza unifikację dokumentacji technicznej, a wraz z rozwojem informatyki w Polsce unowocześnia system projektowania (pierwszy komputer służący obliczeniom inżynierskim zainstalowano w Prosynchemie w roku 1964). W roku 1973 biuro osiąga najwyższy w swojej historii poziom zatrudnienia ? 1250 pracowników.

W tej dekadzie Prosynchem koordynuje prace projektowe kompleksu Wytwórni Polichlorku Winylu dla
Zakładów Azotowych we Włocławku, aby później przejąć rolę generalnego realizatora tej olbrzymiej inwestycji. W tym celu, w 1975 roku, powołany zostaje specjalny zespół pracujący nad tym projektem przez ponad 10 lat.

1-08a

W roku 1969 uruchomiona zostaje część petrochemiczna Zakładów w Płocku, której podstawę produkcji stanowi Wytwórnia Olefin I. Powstała ona w oparciu o proces pirolizy gazów i benzyn zaprojektowany przez ekspertów Prosynchemu. Wytwórnie fenolu i acetonu wykonano według pełnej dokumentacji stworzonej przez gliwickie biuro. Opracowany proces produkcji fenolu metodą kumenową, jest autorskim opracowaniem inżynierów Prosynchemu w oparciu, o które w roku 1974 zaprojektowano i uruchomiono wytwórnię fenolu w Zakładach Leuna Werke w NRD. Dla tego projektu Pracownia Modelowa Prosnchemu realizuje wówczas także model instalacji.

Kolejne dziesięciolecie, 1975-1985, to spadek zapotrzebowania na dokumentację techniczną. Wiele z projektów wykonanych przez Prosynchem trafia ?na półkę? w związku ze znacznym ograniczeniem inwestycji w przemyśle chemicznym w Polsce. Popyt na prace remontowo-modernizacyjne jest znacznie mniejszy aniżeli ich podaż, co sprawia, że ogromny potencjał intelektualny zgromadzony w biurze nie jest wykorzystany.

1-13a

Trwają jednak prace nad wspomnianym projektem kompleksu Wytwórni Polichlorku Winylu we Włocławku, a dla Zakładów w Płocku powstaje m.in. projekt modernizacji Wytwórni Tlenku Etylenu (1978-79). W latach 1974?1980 Prosynchem uczestniczy w pracach, które doprowadziły do powstania Wytwórni Olefin II.

W latach 1975-85 Prosynchem realizuje także projekty dla Klientów przemysłu chemicznego spoza Polski, a wśród nich: Wytwórnię kwasu azotowego dla Feroelektro w Gorażdże, w Jugosławii (1978-79), Modernizację pieców karbidowych dla VEB Buna w Schkopau, w NRD (1979-85), Modernizację pieców karbidowych dla SW Piesteritz, w NRD (1975-77), Wytwórnię Aniliny dla Morawskich Zakładów Chemicznych w Ostrawie, w Czechosłowacji, Magazyn amoniaku z rurociągiem zasilającym na Cyprze (1977-78).

Następne lata, 1985-1995, przynoszą prywatyzację biura (1990), zmianę nazwy na Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Prosynchem Sp. z o.o., zmiany w strukturze organizacyjnej i modernizację sprzętu komputerowego. Biuro nadal realizuje projekty dla swoich kluczowych Klientów chemicznych, petrochemicznych oraz rafineryjnych (m.in. Petrochemia Płock ? dawniej Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, Zakłady Azotowe w Tarnowie, Chorzowie, Kędzierzynie czy Puławach).
Od roku 1990 biuro rozpoczyna współpracę z drugą pod względem wielkości rafinerią w kraju ? Rafinerią Gdańską (dzisiejsza Grupa LOTOS S.A.). Współpraca rozwinęła się do tego stopnia, że w latach 1995-96 to Prosynchem konstruuje Program Rozbudowy Rafinerii Gdańskiej.

Do roku 1995 prowadzone są w spółce intensywne prace nad wprowadzeniem takich standardów projektowania, które mają umożliwić jej znalezienie inwestora strategicznego. W efekcie końcowym wybór pada na amerykańską korporację Fluor Daniel, jedną z wiodących światowych spółek inżynieryjnych, która w czerwcu 1995 roku oficjalnie przejmuje aktywa Prosynchemu, a spółka kontynuuje działalność pod nazwą Fluor Daniel Prosynchem (FDP).

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Dekada 1995-2005 to pierwszy okres działalności biura w ramach międzynarodowej korporacji inżynieryjnej Fluor.[/pullquote]

Połączenie to umożliwiło między innymi transfer stosowanych na świecie metod projektowania i unowocześnienie infrastruktury informatycznej gliwickiego biura (np. wprowadzony zostaje system projektowania komputerowego 3D PDS).

W tym okresie, po raz pierwszy w historii gliwickiej firmy, rozpoczyna ona współpracę z innymi biurami korporacji w tak zwanym systemie Workshare (podział ról na biuro wiodące i biuro/biura podwykonujące). Dzięki temu inżynierowie FDP rozpoczynają swój udział w realizacji kluczowych projektów wykonanych przez korporację Fluor całym świecie.

1-DSC04804

Wśród najbardziej znaczących projektów tej dekady wykonanych dla polskich Klientów są m.in.: dla PKN Orlen S.A. Modernizacja Instalacji Polipropylenu (1997), Modernizacja instalacji DRW 4 (1999), Modernizacja instalacji DRW 3 (2002) i Modernizacja Instalacji Etylenu Nr II (2004); dla Grupy LOTOS S.A. Modernizacja Instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego (2002) oraz projekt Instalacji Rozdziału Ksylenu (2005).

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Kończące się obecnie dziesięciolecie, 2005-2015, to okres, kiedy gliwickie biuro jest już w pełni zintegrowane z korporacją Fluor.[/pullquote]

Od roku 2003 funkcjonuje pod nazwą Fluor S.A. Spółka realizuje projekty w oparciu o najnowocześniejsze światowe standardy i oferuje swoim Klientom zintegrowane rozwiązania w oparciu o wiedzę ekspertów Fluor z całego świata oraz zdobyte na przestrzeni wielu dziesięcioleci doświadczenie. Ten globalny zasięg, różnorodność i kompleksowość usług pozawala na dostarczanie zintegrowanych rozwiązań o najwyższym stopniu efektywności.

Oprócz wielu projektów dla Klientów zagranicznych, w latach 2005-2015 Fluor zrealizował i realizuje szerokie spektrum interesujących projektów dla Klientów z Polski. Tylko niektóre z nich to: dla FCh Dwory S.A. projekt wstępny dla Instalacji Kauczuku Polibutadienowego (2006); dla 3M Poland projekt techniczny Nowej Instalacji do Produkcji Opatrunków Medycznych (2006); dla Grupy LOTOS S.A. projekt bazowy Kompleksu IGCC (2006), projekt EPCm Infrastruktury i Obiektów Pomocniczych Rafinerii w Gdańsku (2011), studium wykonalności dla Kompleksu Petrochemicznego (2015) czy obecny projekt EPCm Infrastruktury i Obiektów Pomocniczych na projekcie EFRA; dla PKN Orlen S.A. Modernizacja DRW 4 ? projekt bazowy oraz EPC (2015) czy projekt bazowy dla Modernizacji DRW 3; dla BASF Polska projekt bazowy i zintegrowane zarządzanie zespołem projektowym przy budowie Fabryki Katalizatorów (2015); dla PCC P4 Sp. z o.o. projekt techniczny Instalacji MCAA, dla Synthos Dwory Sp. z o.o. projekt techniczny Rozbudowy Instalacji EPS (2011); dla Grupy Azoty S.A. projekt EPCm Modernizacji Urządzeń Załadunku Benzenu i wiele innych.

Dzisiaj gliwicki Fluor to około 400 wysoko wykwalifikowanych pracowników, mających dostęp nie tylko do kumulatywnej bazy wiedzy korporacji, ale także do jej globalnego systemu szkoleń umożliwiającego ciągłe doskonalenie kadry i utrzymywanie wysokiego poziomu umiejętności zespołów projektowych.

[pullquote align=”right” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Firma może pochwalić się wieloma nagrodami oraz certyfikatami potwierdzającymi najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.[/pullquote]

Siedziba biura, nadal, tak jak niemalże od samego początku jego istnienia, mieści się w centrum Gliwic, przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, w budynku zaprojektowanym w latach 1953-54, a który w roku 2015 został odrestaurowany.

Gliwicki Fluor poprzez 70 lat swej działalności miał znaczący wpływ na sukces dzisiejszego przemysłu chemicznego, petrochemicznego i rafineryjnego w Polsce, ale i na świecie. Zebrana na przestrzeni lat wiedza i umiejętności, a także relacje wypracowane z Klientami są tym, co wyróżnia biuro i pomaga w dostarczaniu kompleksowych usług oraz zintegrowanych rozwiązań.

Ewa Martuszewska, Fluor S.A.
Hanna Nandzik-Marczyk, Fluor S.A.

1-Fluor building 2015