Dotacje na start! Jak można ubiegać się o 56 tysięcy złotych na własny biznes?

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” oferuje nawet 56 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców Gliwic.

Do 30 kwietnia trwa nabór do projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”, w ramach którego można otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł oraz roczne wsparcie pomostowe do 2 800,00 zł miesięcznie co łącznie daje nawet 56 000zł.

– Dofinansowanie otrzyma 12 osób w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn – informuje Joanna Czarnecka -Tokarczyk z biura projektu – Otrzymane pieniądze można przeznaczyć przede wszystkim na zakup urządzeń technicznych, środków transportu, programów komputerowych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia. Dodatkowo z dotacji można pokryć koszty prac remontowych i budowlanych, koszty wyposażenia oraz koszty promocji. Rozstrzygnięcie naboru przewidywane jest na przełom maja i czerwca tego roku, a działalność gospodarczą można założyć już w lipcu. W obrębie refundowanych kosztów znajdują się też koszty administracyjne prowadzenia działalności m.in.: składki na ubezpieczanie społeczne, koszty wynajmu oraz mediów.

Do projektu mogą przystąpić bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo osoby powyżej 30 roku życia, mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwicach.

Uczestnicy projektu dodatkowo muszą należeć do co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach (rozumianych jako wykształcenie maksymalnie średnie). Dodatkowo osoby ubiegające się o dofinansowanie nie mogą posiadać zarejestrowanej działalność gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 603 663 887.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Dokumentacja rekrutacyjna, spis ulic objętych obszarem rewitalizacji oraz informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://technopark.gliwice.pl/dotacje/

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi projektami realizowanymi przez Technopark Gliwice. http://technopark.gliwice.pl/projekty/

(materiał partnera)