Erasmus+ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach

W ramach projektu „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia”, 28 uczniów CKZiU nr 1 wzięło udział w czterotygodniowym stażu zagranicznym w Lipsku w Niemczech, który odbył się w terminie 23 kwietnia – 20 maja br.

Uczniowie kształcą się w jednym z czterech kierunków: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

Głównym celem stażu była m.in. poprawa znajomości języków obcych oraz zwiększenie motywacji do nauki języków, zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych, poszerzenie wiedzy na temat niemieckiej kultury i obyczajów, zwiększenie kompetencji interpersonalnych, rozwój osobisty oraz umożliwienie uczniom nabycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy.

Nie mniej ważnym aspektem wyjazdu była integracja młodzieży z różnych kierunków kształcenia, umiejętność radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach, organizacja pracy własnej i umiejętność funkcjonowania w grupie.

Wszystkie te cele zostały osiągnięte. Uczniowie wrócili bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe, podnieśli swoje umiejętności językowe, a przede wszystkim wyjazd pozwolił im uwierzyć we własne możliwości, przez co stali się pewniejsi siebie, świadomi swoich umiejętności, z nowymi doświadczeniami radzenia sobie w nowych, często niełatwych sytuacjach.

W czasie wyjazdu uczniowie skorzystali z bogatego programu kulturalnego. Zwiedzili Berlin, Drezno, Halle oraz oczywiście poznali Lipsk, który okazał się przepięknym miastem, z bogatą historią.

Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa przygotowanie przez Vitalis GmbH – zagranicznego partnera oraz pisemne opinie niemieckich pracodawców. Otrzymają również certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje za granicą – Europass-Mobilność.

Projekt „ Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia”, jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Partnerem projektu jest niemiecka firma Vitalis GmbH z siedzibą w Schkeuditz. Otrzymane dofinansowanie wynosi 63 892,00 EUR.
Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.