Gliwicka Marina zmieni lokalizację. Zaprezentowano koncepcje nowej przystani na Kanale Gliwickim

Przystań motorowodna z Portu ma przeprowadzić się w inne miejsce, studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej opracowali studialne koncepcje zagospodarowania terenu nowej lokalizacji Mariny Gliwice.

Zaprojektowana siedziba miałaby mieścić się w pobliżu Śluzy “Łabędy”, około 1 km na północ od Portu Gliwice. Propozycje opracowano w ramach zajęć z dwóch przedmiotów: projektowania urbanistycznego oraz projektowania architektonicznego.

Projekty realizowane były we współpracy z Mariną Gliwice i konsultowane z jej współwłaścicielami, państwem Ewą i Czesławem Sternal.

Celem opracowania było uzyskanie analizy możliwości usytuowania przystani motorowodnej nad Kanałem Gliwickim poza obszarem dawnego Portu Gliwice, na obszarze pomiędzy Kanałem Gliwickim a ul. Portową z możliwością zagospodarowania przyległego terenu z przeznaczeniem na funkcje turystyki i rekreacji.

– Pomysł wziął się z rozmów z właścicielami Mariny – wyjaśniał dr hab. Michał Stangel , prodziekan ds. nauki na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej podczas prezentacji prac studentów. – Marina jest unikalnym miejscem w Gliwicach – mówił.

Ponieważ Marina ma się faktycznie przenieść w nową lokalizację, warto żeby studenci się przyjrzeli tej lokalizacji i zaproponowali takie wstępne koncepcje jak by mogła wyglądać nowa siedziba

– tłumaczył Stangel.

– Problem lokalizacji naszej Mariny jest taki, że znajdujemy się na terenie zakładu przemysłowego, jakim jest Śląskie Centrum Logistyki i ruch turystyczny, który generujemy jest w kolizji z pracą tego zakładu – mówiła Ewa Sternal, właścicielka Mariny.

– Mała przestrzeń, jaką tam dzierżawimy też jest ograniczeniem, bo nie możemy już nic więcej osiągnąć, niż to co osiągnęliśmy tam, stąd zrodził się pomysł przeniesienia, znalezienia jakiejś nowej lokalizacji – dodała.

Właściciele Mariny czekają aktualnie na podpisanie z miastem umowy dzierżawy odpowiedniej działki. Starają się także pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, które pozwolą rozbudować przystań. Po przeprowadzce obiekt miałby mieścić się przed śluzą w Łabędach, nieopodal stacji uzdatniania wody.

Lista nagrodzonych

Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej odbyła się prezentacja prac nagrodzonych studentów. Na wiosnę planowana jest wystawa projektów w Marinie Gliwice – otwarta zostanie 28 kwietnia w ramach “Urodzin Mariny”.

Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna – moduł B

Nagroda: Martyna Filip, Paulina Kurowska, Kamila Haja; prowadzący dr hab. Michał Stangel.
1. wyróżnienie: Eliza Chrapusta, Magdalena Wałek, Natalia Sikora, Joanna Woś; prow. dr hab. Barbara Stankiewicz
2. wyróżnienie: Katarzyna Mercik, Urszula Stolarska; prow. mgr Andrzej Kos

Projektowanie Architektoniczne, Architektura Wielofunkcyjnych Zespołów Użyteczności Publicznej

Nagroda: Elżbieta Janerka, prow. dr hab. inż. arch. Beata Pałubicka Majerska
1. wyróżnienie: Magdalena Wałek i Natalia Sikora, prow. dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska
2. wyróżnienie: Marcin Kryjak, prow. dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja