Przybywa infrastruktury dla rowerów w Gliwicach. Do końca przyszłego roku ma powstać ok. 37 km tras

Fot: 24gliwice /emef

Jest dobrze – w ostatnim czasie w Gliwicach znacznie rozrosła się infrastruktura przyjazna miłośnikom jazdy na jednośladach: powstały kolejne kilometry tras rowerowych, zamontowano nowe bezpieczne stojaki i samoobsługowe stacje napraw. Zniesiono też zakaz ruchu rowerowego na Rynku i w parku Chrobrego, powstał pas kontraruchu.

 
W 2020 r. w Gliwicach wybudowano 7,72 km nowych dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych oraz 7,5 km nowych dróg technicznych dla rowerów i maszyn rolniczych, wyremontowano około 1,25 km dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych, postawiono 102 nowe, bezpieczne stojaki rowerowe, w tym 14 zadaszonych. Postawiono też 4 nowe stacje naprawcze. Wdrożono kontraruch na ul. Floriańskiej, który umożliwia jazdę na rowerze w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy.

We wrześniu 2020 r. otwarto kolejny, 3 km fragment obwodnicy zachodniej, w grudniu 2 km odcinek obwodnicy południowej. Wzdłuż nich powstały drogi serwisowe z infrastrukturą rowerową o długości 7,3 km. Dodatkowo, w ramach budowy obwodnicy zachodniej, powstała droga rowerowa wzdłuż ul. Rybnickiej.

– Dbamy o rozwój infrastruktury komunikacyjnej w mieście. Staramy się organizować ją w taki sposób, by spójnie łączyć różne sposoby przemieszczania się. W miarę możliwości, tam gdzie powstają nowe drogi aranżujemy przestrzeń w taki sposób, by znalazło się miejsce również dla rowerzystów. Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców do zdrowego i ekologicznego przemieszczania się – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

W 2020 r. rowerzyści zyskali atrakcyjną trasę rowerową biegnącą w śladzie dawnej kolejki wąskotorowej, łączącą centrum Gliwic z Nieborowicami. W ramach prac wybudowano nowy odcinek o długości 2,5 km, miejsce obsługi rowerzystów przy dawnej stacji Trynek ze stojakami, stacją napraw, ławkami i tablicą informacyjną. Ponadto wymieniono na asfaltową nawierzchnię około 200-metrowego odcinka od MOR „Trynek Wąskotorowy” w kierunku ul. Kopalnianej. Trasę oznaczono jako niebieski szlak rowerowy. W pobliżu zabudowano fragment starego torowiska upamiętniający przebieg dawnej wąskotorówki.

Podczas remontu ul. Zabrskiej powstał 250-metrowy odcinek drogi dla rowerów, będący kontynuacją odcinka przy ul. Jagiellońskiej. Docelowo trasą tą będzie można dojechać do zajezdni autobusowo-tramwajowej przy ul. Chorzowskiej.

W Brzezince istniejąca droga dla rowerów przy ul. Kozielskiej zyskała nawierzchnię asfaltową oraz została przedłużona o 360 m – do granicy ze Starymi Gliwicami. W 2020 r. wyremontowano też fragment ciągu pieszo-rowerowego alei Sikornik, a w dzielnicy Obrońców Pokoju, wzdłuż zjazdu na DK88, w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego powstał 180-metrowy odcinek drogi dla rowerów ułatwiający dojazd z centralnej części dzielnicy do drogi wzdłuż ul. Tarnogórskiej. Droga dla rowerów powstała też przy ul. Kozłowskiej (176 m drogi i 284 m ciągu pieszo-rowerowego).

W 2020 r., zgodnie z obietnicą wyborczą prezydenta Adama Neumanna, zniesiono zakaz ruchu rowerowego na Rynku i w parku Chrobrego.

Gliwicki rok rowerowy podsumowała ostatnio Gliwicka Rada Rowerowa: – Od czasu, kiedy zaczęliśmy opracowywać raporty roczne, czyli od 2017 r., nigdy nie powstało tak dużo nowej infrastruktury rowerowej jak w 2020 r. Mamy nadzieję, że w 2021 r. to tempo nie tylko zostanie utrzymane, ale również zwiększy się odsetek nowych dróg rowerowych o transportowym charakterze – mówi Tomasz Herud, prezes Gliwickiej Rady Rowerowej. To ważny dla miasta głos, który potwierdza zgodność spojrzenia na rozwój infrastruktury rowerowej w Gliwicach.

Jeszcze więcej ścieżek i tras

Miasto stara się stworzyć rowerzystom jak najbardziej komfortowe warunki do przemieszczania się po mieście i zachęcić do korzystania z tej ekologicznej formy transportu. Aby odpowiedzialnie ograniczyć ruch samochodowy w mieście i umożliwić sprawne i bezpieczne poruszanie się na rowerze, miasto dąży do stworzenia spójnej sieci tras rowerowych.

Obecnie rowerzyści mogą na terenie Gliwic korzystać już ponad 120 km tras. W sumie do końca 2022 r. ma przybyć ok. 37 km tras dla rowerów.

Do końca 2022 r. ma powstać odcinek zachodniej obwodnicy miasta od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego, wraz z drogami technicznymi, którymi będą mogli poruszać się rowerzyści oraz ciąg pieszo-rowerowy od ul. Jagiellońskiej do ul. Błogosławionego Czesława. Również w tym terminie powinna być gotowa dokumentacja projektowa skrzyżowania ulic: Staromiejska– Strzelców Bytomskich– Główna, przy którym również powstanie ścieżka rowerowa, a jeszcze w 2021 r. – dokumentacja zagospodarowania terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice Kopernik (rejon ul. Perseusza) wraz z przystosowaniem do potrzeb rowerzystów. Przy przystanku powstanie infrastruktura rowerowa, m.in. parkingi rowerowe i stacja napraw rowerów. Lada moment rozpoczną się prace przy opracowaniu projektu dla kolejnego odcinka trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej (ok. 1,6 km).

Opracowywane są projekty budowlano- wykonawcze ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jachtowej oraz wzdłuż ul. Toszeckiej (od ul. Wakacyjnej) do zjazdu McDonald’s oraz wzdłuż ulicy Chorzowskiej od skrzyżowania z ulicami Zabrską–Poniatowskiego– Dąbrowskiego do skrzyżowania z łącznicą DK88 i ul. Knurowską w Zabrzu. Również w 2021 r. powinien być gotowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kujawskiej, Jana Pawła II i Nowy Świat, kontynuowany będzie też remont alei Sikornik.

W trakcie opracowania jest także projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kłodnicy od ul. Orlickiego do Staromiejskiej.

Etapowo będzie realizowana budowa ciągu pieszo-rowerowego w śladzie tzw. Noworybnickiej (od ul. Nowy Świat do Toruńskiej). Dotychczas opracowano dokumentację budowy ciągu pieszo-rowerowego równolegle do ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Toruńskiej do obwodnicy. Opracowana jest też koncepcja budowy odcinka od ul. Nowy Świat do ul. Kochanowskiego. W planach jest modernizacja nawierzchni szlaku rowerowego w rejonie Lasu Łabędzkiego, od ul. Granicznej do Bażanciej – miasto jest w trakcie pozyskiwania praw do dysponowania gruntami. Trwa również analiza możliwości budowy trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej od ul. Kujawskiej do Robotniczej i przygotowania do budowy kolejnego odcinka trasy rowerowej łączącej Centrum z Sośnicą. Jeśli procedura przetargowa przebiegnie bez utrudnień, odcinek od ronda (ul. Błonie) do cieku nad Kłodnicą mógłby zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Ponadto wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Pszczyńską z Kujawską. Prace planowane są również na ul. Portowej, na około 1 km odcinku od istniejącej drogi dla rowerów do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Staromiejską. Realizacja będzie możliwa po zakończeniu prac związanych z budową nowego wodociągu, być może jeszcze w II połowie 2022 r.

Przebieg istniejących tras rowerowych oraz miejsca lokalizacji infrastruktury rowerowej (stojaki rowerowe, stacje napraw rowerów) można sprawdzić w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (msip.gliwice.eu), w Geoportalu Rowerzysty. (mf)


(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)