Jak jechać? Zmiany w centrum

fot. G. Ożga/UM Gliwice

Od ubiegłego tygodnia przejezdne są już – gruntownie przebudowywane od roku – ulice Piwna i Hlubka. Można też korzystać z niektórych nowych połączeń w obrębie modernizowanego układu drogowego przy placu Piastów. W tym rejonie zmieniła się organizacja ruchu! Kierowcy, rowerzyści i piesi powinni zachować ostrożność i dostosować się do oznakowania oraz sygnalizacji świetlnych.

 
Zmiany w organizacji ruchu są znaczące. W trosce o bezpieczeństwo, Zarząd Dróg Miejskich zwraca uwagę na nowe, ważne rozwiązania drogowe wprowadzone w tym rejonie. W tych miejscach kierowcy muszą zachować ostrożność. Wymagana jest szczególna uwaga!

Nie można skręcić z ulicy Ks. Hlubka (obecnie dwukierunkowej), w lewo w ul. Piwną.

Aby dojechać z ul. Częstochowskiej w stronę placu Piastów, musimy skręcić w lewo w ul. Jagiellońską, na następnych światłach pojechać w prawo w uliczkę, którą wcześniej jeździły tylko autobusy (wzdłuż bloku mieszkalnego) i potem skręcić w lewo w ul. Piwną.


Inaczej niż dotąd poprowadzony jest dojazd z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego do ul. Piwnej, w kierunku CH Forum.

Jadąc od strony ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, nie skręcimy z ul. Jagiellońskiej w lewo w ul. Ks. Hlubka. Aby dojechać do ul. Piwnej (w kierunku CH Forum) najpierw musimy na światłach skręcić z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w prawo w ul. Dworcową, potem na najbliższych światłach zjechać z ul. Dworcowej w lewo (w stronę łącznika nad DTŚ), tam kolejny raz w lewo (aby nie zjechać na Drogową Trasę Średnicową). Dalej prosto w uliczkę, którą wcześniej jeździły tylko autobusy (wzdłuż bloku mieszkalnego) i następnie w prawo w ul. Piwną.


Z ul. Jagiellońskiej nie skręcimy – jak dotychczas – w lewo, w ul. Dworcową.

Aby dojechać z ul. Jagiellońskiej do ul. Dworcowej, należy na ostatnich światłach na ul. Jagiellońskiej skręcić w prawo w uliczkę, którą wcześniej jeździły tylko autobusy (wzdłuż bloku mieszkalnego), a następnie w lewo. Dalej, zgodnie z oznakowaniem, wjechać prosto w ul. Dworcową.


Przejścia dla pieszych tylko w wyznaczonych miejscach.

Na wszystkich wyremontowanych ulicach zadbano o bezpieczne przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Z trasami przejść powinni się zapoznać m.in. pasażerowie autobusów, korzystający z przystanku przy ul. Piwnej (przy kompleksie biurowców). Wciąż zdarza się, że piesi przebiegają przez ulicę w niedozwolonych miejscach. To bardzo niebezpieczne, dlatego także piesi muszą dostosować się do wprowadzonych zmian! – apeluje ZDM.


W ścisłym centrum miasta powstał kolejny ważny fragment trasy rowerowej.

W ramach gruntownej przebudowy ulic – tak, jak to dzieje się w także w innych miejscach w Gliwicach przy okazji realizacji inwestycji drogowych – wybudowano drogę dla rowerów. Prowadzi od strony wiaduktu kolejowego wzdłuż ul. Piwnej, następnie skręca w lewo wzdłuż ul. Ks. Hlubka i dalej w prawo wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Prawie w całości poprowadzona jest jako wydzielona droga dla rowerów z bezpiecznymi przejazdami przez ulice, jedynie tuż przy wiadukcie kolejowym niewielki fragment to wspólny ciąg pieszo-rowerowy. Droga łączy się po południowej stronie z istniejącą ścieżką dla rowerów na ul. Jagiellońskiej (w kierunku ul. Zabrskiej). Na ul. Częstochowskiej jest natomiast oznakowanie drogi pieszo-rowerowej w kierunku alei Przyjaźni. Jak informuje ZDM, budowa infrastruktury rowerowej będzie kontynuowana w ramach dalszych prac w okolicy placu Piastów i dworca.


W okolicy placu Piastów i dworca nadal trwa realizacja ogromnej inwestycji drogowej.

Po otwarciu ulic Piwnej i Ks. Hlubka zmodernizowany i udrożniony został kolejny przejazd pomiędzy południową i północną częścią Gliwic. Latem bieżącego roku powinna zakończyć się kompleksowa przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP i w okolicach placu Piastów. Aby usprawniać ruch samochodowy w centrum miasta, w miarę możliwości wcześniej otwierane będą gotowe fragmenty ulic.

publikacja: Miasto Gliwice