Jak zdobywać doświadczenie w trakcie nauki?

Nie jest tajemnicą, że dla pracodawców znaczenie ma nie tylko wykształcenie. Jeszcze większa wagę przykładają do doświadczenia zawodowego. Nie oznacza to jednak, że świeżo upieczeni absolwenci studiów nie mają szans na rozpoczęcie pracy.

W jaki sposób można zdobywać doświadczenie w czasie nauki? Istnieje wiele możliwości, a wśród nich np.:

1. Wolontariat
Zajęcia, jakie wykonujemy, nie muszą mieć charakteru zarobkowego, abyśmy zasłużyli na uznanie ze strony pracodawcy. Potencjalny szef zwraca uwagę na to, czy w trakcie nauki byliśmy bierni, czy może jednak korzystaliśmy z różnych możliwości rozwoju. Pożytkowanie czasu nauki wiele mówi o naszych cechach. Działalność w charakterze wolontariusza uczy dyscypliny, a także pozwala zdobywać wiedzę fachową.

2. Praktyki zawodowe i staże
Odbycie praktyk zawodowych to jeden z ważniejszych obowiązków ucznia czy studenta. W tym czasie mamy okazję wykorzystywać zdobytą wiedzę. Możemy także uczyć się od doświadczonych fachowców. Te same korzyści dają nam również staże. Takie formy aktywności nie tylko sprzyjają nauce, ale również wzbogacają nasze CV, a tym samym zwiększają szanse znalezienia zatrudnienia w przyszłości.

3. Prace dorywcze
Jeśli nasze doświadczenie zawodowe jest niewielkie, możemy wspomnieć w swoim życiorysie również o dorywczych zajęciach. Ich podejmowanie świadczy o tym, że jesteśmy osobami aktywnymi i znamy wartość pracy. Poszczególne zajęcia to okazja do zdobycia konkretnych umiejętności, takich jak obsługa kasy fiskalnej czy korzystanie z określonego programu komputerowego.

4. Łączenie pracy z nauką
Nauka i praca w jednym okresie? Przy dobrej organizacji wszystko jest możliwe. Łączenie tych dwóch aktywności ułatwia odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu studiów. Możemy pracować również w trakcie studiów dziennych. Wystarczy zawnioskować o indywidualny tok nauki lub skorzystać z czynnego urlopu dziekańskiego. Inna możliwość to podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym.

5. Aktywność studencka
Nawet jeśli nie pracujemy w czasie nauki, możemy zaangażować się w życie uczelni. Przynależność lub założenie koła naukowego, organizowanie konferencji, udział w rozmaitych projektach, działalność w samorządzie studenckim – to tylko przykładowe możliwości, jakie na nas czekają. Warto uwzględnić je w swoim CV, jeśli dotychczas nie podjęliśmy pracy. Dobre wyniki w nauce oraz uczestnictwo w życiu uczelni – to czynniki, dzięki którym możemy uzyskać stypendium naukowe. Podobny fakt również warto uwzględnić w życiorysie.

Jedne z najważniejszych kompetencji miękkich, jakie powinien posiadać kandydat, to aktywna postawa i chęć rozwoju. Jeśli z CV wynika, że w życiu studenckim czy zawodowym nie wykonujemy wyłącznie niezbędnego minimum, ale dajemy z siebie znacznie więcej, zwiększymy swoje szanse na otrzymanie pracy. Duże znaczenie ma również dostarczenie potencjalnemu pracodawcy profesjonalnego CV, w którym opiszemy swoją drogę zawodową. Możemy je stworzyć, korzystając z kreatora Pracuj.pl: https://cv.pracuj.pl.

[irp]