Kiedy ubezpieczenie samochodu przedłuży się automatycznie?

Ubezpieczenie OC jest polisą obowiązkową, do wykupienia której zobligowany jest każdy właściciel pojazdu. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, a po tym czasie zachodzi konieczność wykupienia kolejnej. Czasami jednak dochodzi do automatycznego przedłużenia ubezpieczenia. Sprawdź, kiedy jest to możliwe i jakie są tego konsekwencje.

Automatyczne przedłużenie polisy oznacza wydłużenie czasu trwania umowy o kolejne 12 miesięcy. Do takiego procesu nie dochodzi jednak zawsze, lecz tylko w konkretnym przypadku.

Automatyczne przedłużenie OC – zasady

– Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek poinformować ubezpieczającego o tym, że niebawem wygaśnie aktualna polisa OC. Zgodnie z przepisami, właściciel auta może podpisać kolejną umowę z tym samym ubezpieczycielem lub zrezygnować ze współpracy i wykupić OC w innym miejscu – wyjaśnia przedstawiciel serwisu kalkulatorubezpieczen.net.pl.
Czasami jednak zdarza się, że właściciel samochodu nie złoży wypowiedzenia. I właśnie wtedy ubezpieczyciel ma prawo dokonać automatycznego przedłużenia ważności polisy. Oczywiście wcześniej przeprowadza rekalkulację składki – adekwatnie do obecnego ryzyka ubezpieczeniowego. Wówczas kierowca ma obowiązek uregulowania należności.

Dlaczego OC przedłuża się automatycznie?

Automatyczne przedłużenie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego znajduje uzasadnienie. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, w której pojazd pozostaje bez ważnej polisy. Zabezpiecza to właścicieli samochodów przed wysokimi karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Dzięki automatycznemu przedłużeniu ubezpieczenia, można zaoszczędzić nawet 4500 zł – tyle wynosi maksymalna kara dla właścicieli pojazdów osobowych.

Możesz wypowiedzieć polisę przedłużoną automatycznie

Często zdarza się, że kierowcy zapominają o automatycznym przedłużeniu ważności umowy OC i wykupują polisę w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Konsekwencją jest zdublowanie polis, jednak można tego uniknąć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedłużoną automatycznie umowę można wypowiedzieć. Trzeba tylko złożyć pisemny wniosek i dostarczyć go do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

Nie istnieje jeden ogólny wzór wypowiedzenia umowy OC. Można stworzyć go samodzielnie – najważniejsze jest to, aby taki dokument składał się z konkretnych elementów. Trzeba w nim zawrzeć następujące informacje:

  • numer polisy,
  • dane ubezpieczającego,
  • dane pojazdu.

  • Ważne, aby wypowiedzenie umowy OC było podpisane własnoręcznie.

    (materiał partnera)