Nie truj! Piec nie śmietnik!

fot. G. Kogut/UM Gliwice

Kiedy skoki temperatur i dymy z kominów co rusz przypominają, że zima i niska emisja w pełni, Straż Miejska nie ustaje w kontrolach palenisk ogrzewających domy, siedziby instytucji i lokale wykorzystywane pod działalność gospodarczą. Za niezgodne z przepisami spalanie odpadów w piecach nakładane są nawet 500-złotowe mandaty lub wystawiany jest wniosek do sądu, gdzie grzywna może sięgnąć 5 tys. zł.

 
W 2021 roku strażnicy korzystali też z fachowej wiedzy specjalistycznego laboratorium, do którego wysyłano próbki pobranych popiołów. Wyniki 5 z 10 przebadanych próbek potwierdziły, że bezmyślnie palone jest dosłownie wszystko, co popadnie – ekspertyzy ujawniły ślady kolorowych czasopism, aluminiowej folii i… metalowych elementów (prawdopodobnie z rozebranych mebli).

Nasuwa się pytanie, dlaczego? Dlaczego w dobie wciąż rosnącej świadomości ekologicznej, zaawansowanej segregacji śmieci, działalności Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie można oddać część odpadów nadal spalamy je w domowym piecu, trując jednocześnie siebie i innych? Onkolodzy od lat podkreślają silny związek między smogiem i emisją zanieczyszczeń z tzw. niskich kominów a zapadalnością na nowotwory – także u dzieci. Na Śląsku takie badania wykonała dr Katarzyna Musioł (pediatra, onkolog, hematolog dziecięcy), analizując historie 500 małych pacjentów leczonych onkologicznie, na przestrzeni 15 lat, w klinice pediatrii w Katowicach, z powodu nowotworów mózgu. Dociekała, dlaczego najczęściej chorują na nie dzieci z okolic Rybnika, a także Raciborza i Jastrzębia. Przeprowadzając wraz ze studentami analizę statystyczną danych pozyskanych ze stacji pomiarowych WFOŚiGW, wykazała silny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wysokimi stężeniami pyłów o średnicy 2,5 i 10 mikrometrów w powietrzu w tych miastach a wskaźnikiem zachorowalności najmłodszych na nowotwory mózgu.

Argumenty – nawet tak silne – nie dla wszystkich okazują się wystarczające, a ludzka wyobraźnia w kontekście spalania odpadów wciąż wydaje się nie mieć granic.

Dlatego wspólnie ze Strażą Miejską i Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypominamy najważniejsze zasady dotyczące tego, co wolno, a czego nie wolno spalać w piecach lub kotłach domowego użytku. Stawką jest nasze zdrowie!
 

 1. Dane urządzenie grzewcze można opalać wyłącznie takimi paliwami, dla których zostało ono zaprojektowane i przystosowane! Zakres dopuszczalnych paliw precyzuje instrukcja eksploatacji urządzenia (tzw. DTR). Dodatkowe przepisy wynikające z obowiązującego prawa – np. śląska uchwała antysmogowa lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – mogą taki zakres jeszcze ograniczać.
 2. W piecu lub kotle na paliwa stałe MOŻNA PALIĆ:
 • węglem typu groszek, orzech, kostka i koksem opałowym (w tym zakresie w miastach planowane są jednak dalsze zaostrzenia do 2030 roku zgodnie z dokumentem „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”);
 • drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym, o wilgotności poniżej 20%;
 • niezadrukowanym czystym papierem, czystą i niezadrukowaną tekturą oraz kartonami „wytworzonymi” we własnym gospodarstwie (Ważne! Spaliny powstałe po spaleniu zadrukowanego farbą papieru czy tektury mogą zawierać bardzo szkodliwe związki chemiczne!);
 • pelletem, brykietami, trocinami, wiórami drzewnymi;
 • brykietami ze słomy, biomasą (suchą) wytworzoną we własnym gospodarstwie.
 1. W piecu lub kotle na paliwa stałe NIE WOLNO PALIĆ m.in.:
 • kolorowymi czasopismami;
 • plastikowymi pojemnikami, butelkami po napojach, kartonami po sokach;
 • plastikowymi torbami z polietylenu;
 • zużytymi oponami;
 • innymi odpadami z gumy;
 • przedmiotami z tworzyw sztucznych;
 • lakierowanymi elementami drewnianymi;
 • meblami pokrytymi lakierem;
 • opakowaniami po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin;
 • opakowaniami po farbach i lakierach;
 • pozostałościami farb i lakierów;
 • papierem bielonym związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych;
 • płytami wiórowymi, paździerzowymi, panelami podłogowymi, klepkami parkietowymi;
 • drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym, o wilgotności powyżej 20% (niesezonowanym);
 • mułem węglowym i flotokoncentratem;
 • miałem;
 • węglem brunatnym.
 1. Nie wolno spalać odpadów w kotle centralnego ogrzewania, w piecu lub kominku!

Jeśli nie wiesz (lub masz wątpliwości), gdzie – zamiast do pieca – powinien trafić dany odpad, skorzystaj z wyszukiwarki na stronie segreguj.gliwice.eu. Znajdziesz tam też zasady segregacji odpadów, harmonogramy wywozu śmieci oraz sekcję najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Masz odpady, które absolutnie nie powinny trafić do śmietnika lub nie mieszczą się do kontenerów czy worków? Skorzystaj z bezpłatnych usług PSZOK-u!

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działa przy ul. Rybnickiej 199B i jest prowadzony przez miejską spółkę – Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów. Codziennie (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 i w soboty od 8.00 do 14.00) przyjeżdża tam nawet 150 samochodów, by oddać różne typy odpadów, m.in.:

 • bioodpady (np. trawa, liście, gałęzie, korzenie);
 • opony (4 sztuki rocznie na jednego mieszkańca, w rozmiarze do 20″);
 • odpady budowlano-rozbiórkowe (w tym gruz, papa, wełna mineralna, styropian, folia);
 • odpady wielkogabarytowe (w tym meble, okna, materace, dywany, grzejniki, wanny);
 • chemikalia (w tym rozpuszczalniki i środki ochrony roślin, farby, tusze, kleje, detergenty, filtry olejowe, opakowania po dezodorantach i lakierach i innych aerozolach);
 • elektrośmieci (w tym sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory);
 • papier;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • metale;
 • odzież i tekstylia;
 • przeterminowane leki, igły i strzykawki.

W PSZOK działa także punkt Drugie Życie Rzeczy, w którym pozostawić można niepotrzebne przedmioty codziennego użytku – do wykorzystania przez inne osoby. Więcej informacji o PSZOK-u można znaleźć na stronie internetowej pzogliwice.pl.


(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)