Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działa m.in. w Gliwicach

W Gliwicach od pewnego czasu działa Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Mogą się tam zgłaszać m.in. ofiary przemocy domowej, wypadków komunikacyjnych czy np. pożyczkobiorcy “chwilówek” z lichwiarskim oprocentowaniem.

Ze środków z funduszu sprawiedliwości na terenie całego kraju otwierane są placówki, w których nieodpłatnie można uzyskać wsparcie. W Gliwicach pomocy mieszkańcom, którzy padli ofiarą różnego rodzaju niesprawiedliwości, udziela OPOPP zlokalizowany przy ul. Siemińskiego 22.

– Ministerstwo Sprawiedliwości m.in. z podatków z hazardu czy z nawiązek płaconych przez pijanych kierowców gromadzi środki na funduszu sprawiedliwości i wykorzystuje te środki do tego, aby wspierać ofiary przestępstw czy też świadków przestępstw, czyli osoby pokrzywdzone przestępstwami. Tego rodzaju ośrodki powstają w całej Polsce w rejonie sądów okręgowych – mówi Petros Tovmasyan, który zorganizował i prowadzi OPOPP przy ulicy Siemińskiego.

Mamy ośrodek w Gliwicach, a poza tym punkty pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami w Rudzie Śląskiej, w Piekarach Śląskich, w Toszku, w Tarnowskich Górach i w Zabrzu – dodaje Tovmasyan.

Trzy najczęściej zgłaszane sprawy dotyczą przemocy domowej, lichwiarskich pożyczek i wypadków komunikacyjnych.

Formy pomocy są różne – może to być wparcie psychologiczne, psychiatryczne, prawne, oprócz tego ośrodek może zapewnić tymczasowe miejsce zamieszkania, wyżywienie, a nawet kursy dokształcające.

Jak dokładnie wygląda procedura po zgłoszeniu się do placówki?
– Pierwszym etapem jest rozmowa z osobą pierwszego kontaktu – to są u nas w ośrodku zazwyczaj prawnicy lub osoby mające doświadczenie w pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Po takiej rozmowie osoba pierwszego kontaktu pomaga wypełnić wniosek i proponuje możliwe rodzaje pomocy, czyli wskazuje co możemy dalej dla danej osoby zrobić. Przede wszystkim jest to pomoc prawnika lub psychologa, psychiatry, na drugim etapie pomoc finansowa – mówi Jadwiga Sznajder z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

– Aby umówić już daną osobę do specjalisty wyznaczamy konkretny termin, konkretny dzień – to zazwyczaj jest odstęp 2-4 dni, więc wszystko dzieje się dosyć szybko, nie trzeba czekać. Pomoc oczywiście jest bezpłatna – dodaje Sznajder.

Informacje o dyżurach specjalistów w OPOPP w Gliwicach oraz oddziałach lokalnych punktach w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku oraz w Tarnowskich Górach można znaleźć na stronie https://www.osrodekpomocygliwice.com/osrodek.

(żms)