PIT-36L w wersji online

PIT-36L jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu, skierowanym do podatników, którzy w danym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c lub 30ca ustawy, z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z2019r.poz. 1387, z późn. zm.) – czyli dotyczące podatku liniowego.

Deklaracje można przygotować w formie dokumentu tradycyjnego (papierowy) lub w formie elektronicznej, tak zwanego PIT online. Czym jest, dlaczego warto zwrócić na nią uwagę i wreszcie jak wybrać najlepszą aplikację do skorzystania z elektronicznej wersji PIT-36L?

Dlaczego warto przygotować deklaracje PIT online?

Co roku coraz więcej podatników decyduje się na przygotowanie PIT w wersji elektronicznej. Dlaczego? Po pierwsze, PIT online umożliwia pracę w dowolnym miejscu (na swoim komputerze), oraz w dowolnym czasie – podatnik jest niezależny od godzin pracy urzędów skarbowych, czy poczty (PIT można przesłać przez Internet, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę). Po drugie, to rozwiązanie może umożliwić komfortową pracę, z wykorzystaniem odpowiedniego wsparcia technicznego oraz merytorycznego.

Bezpieczeństwo podatnika – spełnienie obowiązków podatkowych

W przypadku korzystania z jakichkolwiek elektronicznych form rozliczenia podatkowego, podatnik powinien pamiętać o bezpieczeństwie przekazywanych danych oraz osiągnięciu prawidłowego wykonania obowiązków podatkowych. Dokumentem, który będzie potwierdzeniem dla podatnika, jest otrzymywane (po prawidłowym złożeniu PIT-36L elektronicznie) urzędowe poświadczenie odbioru (w skrócie UPO). Jest ono dowodem złożenia deklaracji, równoważnym do potwierdzenia nadania listu poleconego. W zakresie wykorzystania odpowiedniej aplikacji do przygotowywania PIT, w każdym wypadku podatnik powinien odpowiednio sprawdzić, czy usługodawca zapewniający PIT online jest odpowiedni oraz jakie stosuje zabezpieczenia.

Jak wybrać najlepszy program do PIT – 36L online?

Przy wyborze oprogramowania do przygotowania PIT online, podatnik powinien zwrócić uwagę na kilka aspektów:

  1. Bezpieczeństwo,
  2. Komfort i wygodę;
  3. Profesjonalne wsparcie;
  4. Aktualność i pełność.

W zakresie bezpieczeństwa, należy pamiętać, że powierza się swoje wrażliwe dane i informacje finansowe, zatem podatnik powinien więc zweryfikować pochodzenie oprogramowania oraz jego zabezpieczenia, w zakresie ewentualnych ataków, czy nieupoważnionego dostępu do danych. Komfort i wygoda oznaczają dla każdego podatnika inne udogodnienia. PIT online umożliwia jednak przede wszystkim możliwość wstępnej weryfikacji zeznania, automatycznego wykrywania błędów, korzystania z pomocy technicznej oraz forów i informacji dodatkowych. Łączy się to też z zakresem profesjonalnego wsparcia aplikacji budowanej przez zespół specjalistów oraz odpowiedniej pomocy w trakcie korzystania z tego narzędzia. Aplikacja do PIT online powinna zawsze zawierać pełne informacje, dane i pouczenia oraz koniecznie aktualne wzory formularzy. Warto więc w każdym wypadku sprawdzić, czy usługodawca udostępnia je w najnowszej wersji – na przykład PIT-36L 2020.

(materiał partnera)