Prof. Mieczysław Chorąży nie żyje. Miał 96 lat

Zmarł prof. Mieczysław Chorąży, wybitny naukowiec, specjalizujący się w biologii nowotworów, powstaniec warszawski, społecznik, nauczyciel i autorytet dla kilku pokoleń lekarzy – poinformował dzisiaj Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach.

 
W 2017 roku, w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej medycyny prof. Mieczysław Chorąży został odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego.

Urodzony w 1925 roku prof. Mieczysław Chorąży był lekarzem – onkologiem, specjalizującym się w biologii molekularnej nowotworów, przez ponad pół wieku był pracownikiem naukowym Centrum Onkologii w Gliwicach, gdzie mimo zaawansowanego wieku pracował do końca. Chorąży był też aktywnym członkiem wielu gremiów naukowych oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Rajmund CHORĄŻY urodził się w Janówce niedaleko Białej Podlaskiej. Rozpoczął naukę w gimnazjum w Białej Podlaskiej, przerwaną II wojną światową. Edukację kontynuował w Warszawie na tajnych kompletach. W 1944 w liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie zdał maturę.
W czasie wojny działał w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej, ukończył Szkołę Podchorążych. Uczestniczył w powstaniu warszawskim, w czasie działań wojennych był dwukrotnie ranny. Po upadku Powstania Warszawskiego internowany jako jeniec wojenny. Po powrocie w 1945 podjął studia w Akademii Medycznej w Warszawie, ukończone w 1951. Po studiach przeniesiony służbowo do Gliwic, do Zakładu Biologii Nowotworów w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym (obecnie Oddział Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie).

Lekarz – onkolog, profesor, doktor honoris causa polskich uczelni, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, inicjator i organizator gliwickiej Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach. Autor wielu publikacji z zakresu biologii nowotworów, między innymi wydanej w 1973 roku, wspólnie z Kazimierzem Duxem, książki pt. „Wstęp do biologii nowotworów”.