Cierpisz na powikłania po COVID-19? Pomyśl o rehabilitacji

Z każdym tygodniem o koronawirusie dowiadujemy się coraz więcej. W tym momencie naukowcy wskazują, że nowy wirus, może mieć znacznie większy wpływ na nasze zdrowie niż się spodziewano.

 
Coraz więcej sygnałów o nowych, długotrwałych objawach zgłaszają pacjenci, którzy wcześniej uznani zostali za wyleczonych z COVID. Naukowcy oraz lekarze twierdzą, że COVID-19 może sprawić, że pacjenci, którzy przeszli zakażenie mogą stać się niepełnosprawnymi na miesiące, jeśli nie lata.

Coraz wyraźniej widać, że są osoby, które pokonały COVID-19, ale nie powróciły do zdrowia, a powikłania które się pojawiły mogą trwać wiele miesięcy, uniemożliwiając normalne życie. Osoby te cierpią na utrzymujące się osłabienie, duszności, zaburzenia pamięci, brak koncentracji, problemy z koordynacja ruchową.

Gliwickim Centrum Rehabilitacji X-REHAB opracowany został program terapeutyczny ukierunkowany na najczęstsze dolegliwości, na jakie uskarżają się pacjenci po hospitalizacji spowodowanej zarażeniem SARS-CoV-2.

Bardzo istotnymi elementami są dokładana ocena i zindywidualizowany, progresywny plan leczenia, który koncentruje się na funkcji, niepełnosprawności i powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym, tak aby pomóc każdemu pacjentowi zmaksymalizować jakość życia.

– Jako jedna z pierwszych placówek w regionie podjęliśmy  się ambulatoryjnej rehabilitacji osób z powikłaniami po przebytym zachorowaniu COVID-19. I nie jest to intuicyjne działanie po omacku – posiłkujemy się specjalistycznym sprzętem zarówno do rehabilitacji, jak i diagnostyki pozwalającej na obiektywną ocenę stanu pacjenta przystępującego do leczenia, a później monitorowania postępów terapii.  Przed przygotowaniem programu terapeutycznego konsultowaliśmy się z wiodącymi ośrodkami stacjonarnymi, które już terapię wprowadziły, wzięliśmy pod uwagę zalecenia Krajowej Izby Fizjoterapii w sprawie rehabilitacji COVID-19 i możemy stwierdzić, że jesteśmy dobrze do niej przygotowani– mówi dr Alicja Kasprzak fizjoterapeutka z X-REHAB.

W ramach przygotowanego pakietu rehabilitacyjnego pacjenci mają zapewnione badania diagnostyczne na specjalistycznym sprzęcie (między innymi na spirometrze), które pozwolą w obiektywny sposób ocenić stan pacjenta i zaproponować najlepszą dla niego linię postępowania terapeutycznego.

Pacjent jest poddany globalnej, obiektywnej ocenie parametrów: VO2max, HRmax, strefy przemian tlenowo – beztlenowych, kognitywno-motorycznych, siły oraz wytrzymałości mięśniowej. Obiektywna ocena parametrów motorycznych pacjenta pozwala na ustalenie indywidualnego planu rehabilitacyjnego opartego o program usprawniania COVID-19.

– Pacjentom, którzy przebyli COVID-19, proponujemy program rehabilitacji wzmacniający mięśnie oddechowe, poprawiający ogólną wydolność, zawierający elementy pracy nad funkcjami poznawczymi, koordynacją czy szybkością reakcji tak,by osoba po chorobie mogła wrócić do swych zawodowych czy społecznych obowiązków – mówi dr Kasprzak. – Pacjenci podczas rehabilitacji są stale monitorowani, tak aby zaplanowany proces usprawniania był jak najbardziej efektywny i bezpieczny.

Turnus trwa 3 tygodnie. Rehabilitacja pacjenta odbywa się trzy razy w tygodniu w Centrum Rehabilitacji X-Rehab pod okiem specjalistów. W pozostałe dni tygodnia pacjent wykonuje zaplanowane ćwiczenia domowe.

Po zakończeniu programu rehabilitacyjnego pacjent zostaje ponownie przebadany, aby oceniać progres parametrów oraz ustalić ewentualny dalszy plan powrotu do pełnej sprawności po COVID-19.
Więcej o programie przeczytasz na: https://x-rehab.pl/rehabilitacja-ozdrowiencow-po-covid19/

Cele prowadzonej rehabilitacji:

  • Nauka efektywnego kaszlu i radzenia sobie z dusznością
  • Poprawa objętości wydechowej i wdechowej oraz stymulacja prawidłowych torów oddychania
  • Poprawa równowagi i tolerancji na wysiłek oraz zwiększenie wytrzymałości, wydolności
  • Poprawa stabilizacji stawów i nauka prawidłowej postawy ciała
  • Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów, szybkości podejmowania decyzji i koordynacji


X-Rehab
Gliwickie Centrum Rehabilitacji
(32) 33 891 09
rejestracja@x-rehab.pl
www.x-rehab.pl

 


(materiał partnera)