Spotkanie z odbiorcami ciepła. Najbardziej efektywni energetycznie zostali nagrodzeni

8 czerwca w auli Politechniki Śląskiej odbyło się spotkanie Prezesa PEC-Gliwice – Krzysztofa Szalińskiego z Odbiorcami ciepła systemowego. Głównym wątkiem spotkania były wyzwania stojące przed PEC – Gliwice oraz całą branżą ciepłowniczą w Polsce, system taryfowania ciepła, sytuacja sektora ciepłowniczego w obliczu niedoborów paliwa w Polsce (węgiel kamienny).

 
Jednym z honorowych gości był Prezydent Gliwic Adam Neumann, który w imieniu PEC – Gliwice Sp. z o.o. wręczył statuetki dla najbardziej efektywnych energetycznie zarządców budynków oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki profesor dr hab. inż. Mariusz Dudziak dzięki któremu spotkanie można było zorganizować w reprezentacyjnej auli Politechniki Śląskiej rodzimego wydziału.

I tak „za bardzo korzystne wyniki efektywności energetycznej budynków wykorzystujących ciepło systemowe w celach grzewczych zarządzanych budynków” statuetkę otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Gliwice”, a „za bardzo korzystne wskaźniki wykorzystania ciepła systemowego w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej zarządzanych budynków” statuetkę otrzymał: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

Odbiorcy ciepła powinni wiedzieć więcej

To pierwsze i nie ostatnie takie spotkanie Prezesa Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. z odbiorcami ciepła systemowego w Gliwicach. Spotkanie miało na celu przybliżenie charakterystyki pracy sektora ciepłowniczego w Polsce i reprezentanta ciepła systemowego w Gliwicach jakim jest PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Informacje, jakie zostały przekazane podczas obszernej prezentacji dotykały bardzo szeroko spraw obszaru funkcjonowania CS w kraju i w Gliwicach, pakietu klimatycznego związanego z pespektywą wprowadzenia dyrektyw efektywności energetycznej źródeł ciepła i budynków, czy OZE.

Wiele miejsca Prezes PEC – Krzysztof Szaliński poświęcił systemowi taryfowania ciepła, elementom składowym budowania taryf za ciepło i miejsca Urzędu Regulacji Energetyki w całym systemie zatwierdzania taryf za ciepło dla odbiorców końcowych. Prezes wskazał, że warunkiem zatwierdzenia przez URE taryfy dla ciepła jest również ochrona interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.

Podsumowując, każda zmiana taryfy musi być skrupulatnie sprawdzona i uzasadniona. Nie unikano trudnego tematu podwyżek za ciepło i sytuacji nadzwyczajnej tj. wpływu agresji na Ukrainę na powstały kryzys paliwowy i czynniki cenotwórcze składające się na koszt wyprodukowania ciepła dla gliwiczan. Na koniec Krzysztof Szaliński Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przedstawił działania PEC-Gliwice w otoczeniu transformacji energetycznej i zabudżetowanych planów inwestycyjnych realizujących strategię dekarbonizacji w Gliwicach.

50 minutowa prezentacja zaowocowała długimi rozmowami w kuluarach auli dotyczącymi problematyki poruszanej podczas spotkania, z czego się niezwykle cieszymy dostrzegając potrzebę organizowania podobnych spotkań w przyszłości.

materiał partnera