Wybory samorządowe 2018. Gdzie głosować, jak oddać głos? Kogo znajdziemy na listach kandydatów?

21 października wybieramy prezydenta Gliwic oraz przedstawicieli do Rady Miasta i Sejmiku Województwa Śląskiego. Oddamy głosy na ludzi, którzy mają szansę pracować dla nas przez kolejne pięć lat i przynajmniej częściowo wpływać na jakość naszego życia.

W Gliwicach uprawnionych do głosowania jest prawie 140 tysięcy osób.

W najbliższą niedzielę w 106 stałych i 10 zamkniętych obwodach głosowania, od godziny 7:00 do 21:00, gliwiczanie wybiorą prezydenta miasta, miejskich radnych i radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego. Wybrane osoby od tego roku przez 5 kolejnych lat będą podejmować najważniejsze decyzje dotyczące Gliwic i całego regionu.

Sprawdź listy

O fotel prezydenta miasta ubiega się 4 kandydatów – ich listę publikowaliśmy w osobnym artykule. Radnych Rady Miasta Gliwice nowej kadencji wybierzemy spośród grona 163 osób, których zestawienie można znaleźć w sekcji Wybory w Gliwicach. Podczas niedzielnego głosowania wskażemy też przyszłych radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego. Przypomnijmy, że w gremium tym zasiądzie łącznie 45 osób z całego województwa. W okręgu wyborczym nr 4, do którego przynależą m.in. Gliwice, wybierzemy w sumie siedmiu radnych spośród grona 115 osób. Ich wykaz znajduje się tu: KANDYDACI NA RADNYCH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Gdzie głosować?

21 października każdy mieszkaniec uprawniony do udziału w głosowaniu, który chce oddać swój głos na wybranego kandydata, powinien udać się do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Ich listę, wraz z przypisanymi ulicami można znaleźć tutaj: GRANICE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Głosujemy od 7:00. O czym pamiętać?

W wyborach do Rady Miasta Gliwice (oraz do Sejmiku Województwa Śląskiego) będzie można głosować tylko na jedną listę kandydatów. Stawiamy na karcie do głosowania znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kartki) w kratce z lewej strony obok wybranego nazwiska.

W wyborach prezydenta Gliwic głosować można tylko na jedną osobę. Stawiamy na karcie do głosowania znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kartki) w kratce z lewej strony obok wybranego nazwiska.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub zagłosowanie na kandydatów z kilku list spowoduje nieważność głosu.[/perfectpullquote]

Nadchodzące wybory samorządowe będą pod wieloma względami inne od tych, które odbyły się cztery lata temu. Głosowanie odbędzie się w oparciu o zmieniony pod koniec ubiegłego roku kodeks wyborczy. Nowością będą m.in. dwie obwodowe komisje wyborcze. Jedna odpowiada za przeprowadzenie głosowania, druga za liczenie głosów.

Nadzór nad wyborami sprawować będzie nowo powołana, podległa rządowi administracja wyborcza – specjalny korpus tzw. urzędników wyborczych.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]To oni są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie do nich kart do głosowania.[/perfectpullquote]

Podział zadań między nimi a urzędnikami administracji samorządowej jest jednak w świetle nowych przepisów na tyle niejasny, że w wielu miejscach może prowadzić do nieprzewidzianych sytuacji i problemów ze sprawnym ustaleniem wyniku wyborów.

(żms)/MSI