XVIII sesja Rady Miasta Gliwice

Sesja Rady Miasta nr XVIII/2020 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 27 sierpnia 2020 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Z uwagi na stan epidemii, sesja prowadzona będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na kanale YouTube.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 lipca 2020 r.
 4.  Komunikaty.
 5.  Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
 6.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 378).
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 376).
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr 374).
 9. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej (druk nr 377).
 10. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.728.2020 oraz nr NPII.4131.1.730.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. (druk nr 375).
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej (druk nr 371).
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na północ i na zachód od linii kolejowych (druk nr 370).
 13. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice (druki nr 372 i 373).
 14.  Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)