Zasady publikowania komentarzy do artykułów na portalu 24gliwice.pl

1. Komentarze do artykułów publikowanych w dziale WIADOMOŚCI portalu 24gliwice.pl dodawane przez Czytelników są wyłącznie ich opiniami, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

2. Komentarze publikowane są automatycznie, w wyjątkiem postów, a których mowa w punkcie 2/a.

a). Moderacji podlegają komentarze:
– zawierające aktywny link,
– zawierające słowo lub część słowa uznanego przez automatyczny filtr za niewłaściwe (np. wulgaryzmy),
– dodane z adresu, z którego wcześniej umieszczano komentarze naruszające niniejszy regulamin.

b). Czas oczekiwania na sprawdzenie komentarza jest zależny od pory dnia, przeważnie waha się od kilku minut do nawet kilkunastu godzin.

3. Moderator może nie zatwierdzić do publikacji komentarzy:

a). zawierających treści wulgarne, obraźliwe – szczególnie w stosunku do innych, konkretnych uczestników dyskusji oraz osób prywatnych.
b). naruszające obowiązujące w Polsce prawo oraz powszechnie akceptowane normy obyczajowe.
c). zawierające treści o charakterze rasistowskim oraz wymierzonym w mniejszości.
d). o łącznej długości większej niż 3000 znaków (w jednym lub kilku następujących po sobie częściach komentarza) oraz takich, których zawartość, objętość stanowi utrudnienie w poprawności działania portalu.
e). zawierające więcej niż 2 odnośniki do innych stron, w jednym lub kilku następujących bezpośrednio po sobie komentarzach tego samego użytkownika.
f). zawierające reklamy, w tym reklamy innych stron.
g). niezwiązane z tematem komentowanego artykułu.
h). o powtarzającej się treści.
i). wymierzone w redakcję, wydawcę portalu, zawierające ataki personalne pod adresem pracowników wydawcy.
j). obraźliwych również w stosunku do osób publicznych, w szczególności, gdy treść komentarza odnosi się do wyglądu, rodziny, sfery prywatnej lub ma charakter rasistowski.

4. Komentarze nie mogą być podpisywane w sposób obraźliwy, z użyciem wulgaryzmów, podpis nie może być dłuższy niż 20 znaków. Bezwzględnie zakazuje się używania podpisu, który mógłby wprowadzać w błąd co do personaliów osoby komentującej.

5. W każdym z przypadków wymienionych w punkcie 3, moderator może również zastąpić fragment komentarza naruszającego regulamin symbolami (****), może też dokonać edycji technicznej, która nie zmienia sensu komentarza.

6. W przypadku uporczywego naruszania w/w zasad, moderator ma prawo do nałożenia stałej blokady dodawania komentarzy przez użytkownika.

7. W przypadku naruszenia dóbr osobistych lub innych zastrzeżeń dotyczących komentarza, należy zgłaszać uwagi korzystając z formularza w dziale KONTAKT ze wskazaniem miejsca oraz treści zgłaszanego do moderacji komentarza.

8. Komentarze Czytelników pozostają widoczne przez około 1 roku od momentu publikacji. Po upływie tego czasu są automatycznie usuwane.