Zmiany w obsłudze klientów UM

Dla wygody klientów urzędu, od 15 lipca Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego będą dostępne bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Od 16 lipca bez wcześniejszej rezerwacji terminu będzie można załatwić sprawy w Referacie Rejestracji Pojazdów.

Uwaga! W budynkach urzędu należy stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Kasy urzędu pozostają zamknięte.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Po wejściu do budynków Urzędu należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz zakryć usta i nos. Warto także mieć własny długopis. Osoby oczekujące na wejście proszone są o zachowanie dystansu społecznego.

NIECZYNNE KASY

Kasy urzędu pozostają zamknięte. Opłaty urzędowe można uiszczać za pomocą:

Wykaz kont można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bezpośredni link: https://bip.gliwice.eu/strona=10116). Poniżej/na sąsiedniej stronie publikujemy możliwości dokonania najczęstszych opłat.

BIURO PODAWCZE – wejście od ul. Wyszyńskiego

Klienci są wpuszczani pojedynczo, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. Tym samym została zlikwidowana urna, do której do tej pory można było składać pisma.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Osoby chcące załatwić kwestie małżeńskie, sprawy związane z wydawaniem odpisów z aktu stanu cywilnego, bądź rejestracją urodzeń czy zmianą imienia lub nazwiska, będą przyjmowane od strony ul. Wyszyńskiego. Przy wejściu każdy otrzyma identyfikator, który umożliwi dostęp do jednego z trzech stanowisk obsługi. Kolejny klient będzie mógł wejść do Urzędu po wyjściu poprzedniej osoby. Od strony ul. Zwycięstwa, bez rejestracji, w osobnym pomieszczeniu są przyjmowane osoby załatwiające kwestie związane ze zgonami.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH – wejście od ul. Wyszyńskiego

Od 15 lipca nie trzeba będzie umawiać się telefonicznie, jednak na sali obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich będzie mogło przebywać maksymalnie 6 klientów. Osoby chcące załatwić sprawę będą otrzymywały przy wejściu identyfikator z numerem stanowiska obsługi, który trzeba będzie zwrócić wychodząc z urzędu. Kolejni klienci będą wpuszczani tylko wtedy, gdy na stanowisku ochrony będzie wolny identyfikator.

W celu usprawnienia obsługi, proszę wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: https://bip.gliwice.eu/strona=51 oraz przy wejściu głównym do Urzędu.

Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,16. Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi/e-administracja.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – wejście od ul. Zwycięstwa (wejście boczne przy bankomacie)

Od 16 lipca zmienią się zasady obsługi klientów w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji.

Przywrócona zostanie możliwość załatwienia spraw bez umawiania, jednak – dla bezpieczeństwa – na sali obsługi będzie się mogło znajdować tylko tylu klientów, ile będzie czynnych stanowisk obsługi. Klienci będą wpuszczani na salę w systemie “jeden za jeden” (w miejsce osoby, który opuszcza Urząd wejdzie kolejny zainteresowany). System kolejkowy w najbliższych dniach nie będzie dostępny. Osoby, które wcześniej umówiły się telefonicznie, będą obsłużone w dniach i terminach ustalonych z pracownikiem wydziału.

Utrzymana zostaje możliwość internetowej rezerwacji wizyty, internetowy kalendarz rezerwacji dostępny jest na stronie rezerwacjakm.gliwice.eu. Aby skorzystać z umówionego terminu, przy wejściu do urzędu należy okazać unikalny kod wygenerowany podczas rezerwacji. Zalecamy tę formę załatwiania sprawy. Stanowiska obsługi zostaną podzielone na te, które obsługują klientów „z ulicy” i obsługujące osoby zarejestrowany przez internet.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób, które muszą załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdów, należy liczyć się z koniecznością długiego oczekiwania w kolejce. W celu usprawnienia przebiegu wizyty warto przyjść 5 minut przed wyznaczoną godziną i mieć ze sobą komplet dokumentów: wypełniony wniosek, wymagane załączniki, potwierdzenie dokonania koniecznych opłat.

Przy ul. Zwycięstwa obsługiwani będą:

  • wyłącznie klienci indywidualni – bez umówienia wizyty wg kolejki (klient może załatwić maksymalnie 2 sprawy podczas wizyty);
  • klienci indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę internetowo lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji do odbioru dokumentów.

Przy ul. Jasnej obsługiwani będą:

  • klienci indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę internetowo lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji do odbioru dokumentów;
  • klient zbiorowy – FIRMY (3 sprawy i więcej) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Przypominamy, że kontakt z Urzędem nadal jest możliwy poprzez SEKAP, ePUAP, e-mail, dokumenty w wersji papierowej można dostarczyć do Biura Podawczego osobiście lub przesłać pocztą. W przypadku skorzystania z innych form kontaktu niż wizyta osobista, sprawy załatwiane będą w kolejności wpływu dokumentów w terminach administracyjnych.

W pozostałym zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji (wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami i postępowań w tym zakresie, sprawy związane z obsługą przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe, ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów) obowiązuje, jak dotychczas, telefoniczne umówienie wizyty pod numerami telefonów: prawa jazdy 32/239-11-96, 32/239-11-81, 32/238-56-53, 32/238-54-70; RTD 32/239-11-72, 32/239-12-67, 32/238-54-94, 32//238-56-72.

W przypadku wielu wnioskodawców klienci proszeni są o skorzystanie z formy pełnomocnictwa – wzór pełnomocnictwa znajduje się pod adresem: https://bip.gliwice.eu/pub/boi/KM_30_8.pdf

(publikacja UM Gliwice)