1,3 km obwodnicy od ronda przy Amazonie do ulicy Rybnickiej. Trwają przygotowania do inwestycji

Drogowcy przymierzają się do budowy odcinka obwodnicy południowej miasta, która stanowić będzie kontynuację drogi oddanej już do użytku, a kończącej się obok magazynu Amazon. Poszukiwany jest wykonawca dokumentacji projektowej.

 

W grudniu 2020 roku otwarto fragment obwodnicy od ulicy Pszczyńskiej do Bojkowskiej, którą nakładem ponad 53 mln zł wybudowało konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUiM Gliwice. Przez ostatni rok w zakresie jej kontynuacji do ulicy Rybnickiej pozornie niewiele się działo. Wreszcie, pod koniec marca br., ogłoszono przetarg na projekt tego przedsięwzięcia.

Droga połączy już istniejące odcinki obwodnicy Gliwic: odcinek obwodnicy południowej przebiegającej od ul. Pszczyńskiej – rondo Zesłańców Sybiru w ul. Bojkowskiej, zakończonej rondem przy Centrum Logistycznym Amazon oraz odcinek zachodni przebiegający od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – czytamy w dokumentacji do przetargu.


Brakujący fragment, którego projektanta poszukuje aktualnie ZDM, będzie miał długość 1,3 km i pobiegnie między lotniskiem a terenem Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów.

Planowana inwestycja obejmie także m.in. budowę skrzyżowania z ulicą Rybnicką (łącznice o długości ok. 0,5 km), oprócz tego mają postać ciągi komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem (kanalizacja deszczowa). Szczególnie w tym ostatnim zakresie, na etapie przygotowań do tego przedsięwzięcia, swoje uwagi zgłaszała Gliwicka Rada Rowerowa.

– Praktycznie wszystkie zgłaszane przez nas postulaty podczas prac nad koncepcją będą spełnione. ZDM zdecydował się na wariant stosunkowo kameralny – nowy odcinek obwodnicy będzie miał jedną jezdnią o 2 pasach, a Rondo Produkcyjne nie będzie powiększane, infrastruktura rowerowa będzie po obu stronach (po północnej pieszo-rowerowa, a po południowej pieszo-rowerowa-traktorowa), powstanie dodatkowy przejazd dla rowerzystów przez ul. Rybnicką oraz ul. Produkcyjną, po obu stronach mają zostać zasadzone szpalery drzew o kolumnowych koronach – skomentowało stowarzyszenie GRR w mediach społecznościowych.

Zakres projektowania zakłada także wykonanie zjazdów do nieruchomości, zagospodarowanie zielenią, jak również przebudową lub zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia.

Pod budowę obwodnicy południowej zajęta zostanie część działek, które – według Google Maps – przynależą do ROD Słonecznik.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się likwidację około 14 altan ogrodowych położonych na terenie ogródków działkowych w rejonie ul. Rybnickiej, a także rozbiórkę kolidującej z pracami projektowymi infrastrukturę podziemną – widnieje dalej w dokumentacji.

Przedsięwzięcie będzie wymagało także przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej:

  • Południowej Obwodnicy Gliwic na odcinku ok 200 m od Ronda Zesłańców Sybiru w kierunku wschodnim wraz z korektą istniejących łącznic,
  • Obwodnicy Zachodniej na odcinku ok 260 m od łącznic w kierunku zachodnim,
  • na odcinku na włączeniach do Rybnickiej i Bojkowskiej oraz za rondem Zesłańców Sybiru,
  • układu drogowego przy centrum logistyczne AMAZON oraz od strony lotniska z jego włączeniem do nowo projektowanego ronda turbinowego.

Termin składania ofert do przetargu upłynie 27 kwietnia. O ile w tym podejściu uda się wyłonić wykonawcę, podmiot ten będzie miał 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej. W dalszym biegu tej sprawy konieczne będzie ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację samej budowy obwodnicy. Rozpoczęcia prac możemy się spodziewać najwcześniej za co najmniej kilkanaście miesięcy.

(żms)
fot. 24gliwice.pl/ŁG, scr. MSIP Gliwice, scr. Google Maps