60% bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego? (Aktualizacja: radni przeciwni)


Bonifikata od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności? Na taki krok zdecydowały się niektóre samorządy w Polsce, chce tego też gliwicki klub radnych PiS. Do pomysłu chłodno jednak podchodzą władze miasta.

Głosowanie w tej sprawie już w czwartek. (Jak zagłosowali radni? Aktualizacja na końcu tekstu)

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać na początku tego roku i od razu wywołały sporo emocji. Ustawodawca przewidział bowiem prawo do bonifikaty dla mieszkańców, których nieruchomości znajdują się na gruntach będących własnością Skarbu Państwa. Takiego prawa nie otrzymali natomiast ci, którzy mieszkają na terenach miejskich.


W związku z nowelizacją, część samorządów wprowadziła dla mieszkańców własne zwolnienia z opłat. Wśród miast wojewódzkich tylko 5 nie zdecydowało się na taki krok. W Warszawie bonifikata sięga nawet 99%, w Gdańsku 95%, we Wrocławiu 90%. W Gliwicach Magistrat do tej pory konsekwentnie nie podejmował tego tematu.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA SESJI RADY MIASTA

W tym tygodniu władze miasta do tablicy wywołają radni. W harmonogramie najbliższej sesji Rady Miasta czeka już projekt uchwały autorstwa klubu PiS, w którym postulowane są bonifikaty w widełkach od 10 do 60% (w zależności od czasu uiszczenia opłaty za przekształcenie).

– Uzasadnione jest niezwłoczne udzielenie bonifikat ze względu na zasady sprawiedliwości społecznej i zasadę, żę nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym – argumentują radni PiS.

Aby uchwała weszła w życie, PiS musi jednak znaleźć w Ratuszu sprzymierzeńców. Takiego poparcia raczej nie będzie ze strony Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza.

Jak wskazuje Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic, przyjęcie uchwały byłoby niesprawiedliwe względem osób, które przed laty dokonywały opłat.

– Przed wejściem w życie nowej ustawy istniały możliwości dobrowolnego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Z tej możliwości skorzystało wielu mieszkańców Gliwic. Tylko od 2012 do 2018 roku było to 1180 użytkowników wieczystych. Uiścili stosowne opłaty, a w niektórych przypadkach były to całkiem spore kwoty, sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Teraz może się okazać, że “niepotrzebnie” podjęli ten trud – wskazuje Jarzębowski.

– Warto także pamiętać, jakie byłyby dla miasta finansowe skutki wprowadzenia bonifikaty.

Roczne wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wynosiły do tej pory ok. 4,5 mln zł. Przez 20 lat obowiązywania opłaty przekształceniowej z jej tytułu może więc wpłynąć do kasy miasta 90 mln zł. Przy przyjęciu 60% bonifikaty ubędzie ok. 54 mln zł. Ubytek ten będzie musiał być uzupełniony z podatków płaconych przez ogół mieszkańców – podsumowuje.

Ratuszowa arytmetyka wskazuje, że PiS by przepchnąć projekt, będzie musiał liczyć na wsparcie Koalicji Obywatelskiej. A pierwsze wypowiedzi radnych KO wskazują na poparcie bonifikat. Ale jest też druga strona medalu. KO w tej kadencji głosuje niemal solidarnie z KdGZF. Czwartkowe głosowanie będzie więc podwójnie interesujące. Zdecyduje o przyszłości bonifikat w mieście, a jednocześnie da odpowiedź na pytanie o rzeczywisty układ koalicyjny w Ratuszu.

Michał Szewczyk

* * *

Inicjatywa radnych PiS zbiegła się w czasie z akcją aktywistów z OSOM Gliwice, którzy poprosili radnych o opinię w sprawie przyjęcie bonifikat.

Na pytanie odpowiedziało 12 radnych. Poniżej przytaczamy w całości ich wypowiedzi (według kolejności odpowiedzi, pisownia oryginalna).

TOMASZ TYLUTKO (PiS)
Dziękuję za Państwa zainteresowanie się tematem bonifikaty. Już w pod koniec zeszłego roku wspólnie z radnym Chmielewskim pisaliśmy interpelację do Prezydenta w tej sprawie. link https://bip.gliwice.eu/pub/interpelacje/p24.pdf
W mojej opinii w Gliwicach powinna zostać uchwalona bonifikata dla użytkowników wieczystych na gruntach miejskich na standardowych zasadach jak w przypadku użytkowników działek na gruntach Skarbu Państwa (tj. 60%).

ŁUKASZ CHMIELEWSKI (PiS)
Bardzo się cieszę, że na poziomie ustawowym został uregulowany problem użytkowania wieczystego.
W mojej ocenie, mieszkańcy Gliwic, którzy są użytkownikami gruntów gminnych zasługują na stosowną bonifikatę, przynajmniej na poziomie 60%.

ZDZISŁAW GOLISZEWSKI (PiS)
Wstępna odpowiedź Zarządu Miasta Gliwice jest NIE dla bonifikaty. Osobiście uważam że bonifikata jest zasadna moim zdaniem 60%,to jest minimum.Bogate Miasto Gliwice (przyszłość jest tu) powinno dać większą bonifikatę mieszkańcom. Prawo do własności jest jednym z ważniejszych elementów wolności obywatelskiej, więc należy dać mieszkańcom możliwość skorzystania z tego. Dzisiaj mamy taką sytuację, że mieszkańcy tej samej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkający w różnych miastach nie mają takiego samego prawa do skorzystania z przekształcenia użytkowania wieczystego. Małe Pyskowice z znacznie mniejszym budżetem podjęły uchwałę, a Gliwice z miliardowym budżetem nie. JESTEM ZA BONIFIKATĄ.

ADAM MICHCZYŃSKI (PiS)
Poruszył Pan ważny temat, który w Gliwicach jest skrzętnie pomijany przez Urząd Miasta. Jako radny spodziewałem się, że propozycja bonifikaty dla byłych użytkowników wieczystych gruntów gminnych zostanie przedstawiona przez Prezydenta Miasta w formie projektu uchwał Rady Miasta na pierwszej lub drugiej sesji Rady w bieżącym roku. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Zgadzam się z Panem, że obecna sytuacja w Gliwicach prowadzi do nierównego traktowania mieszkańców. Uważam, że bonifikata przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność dla byłych użytkowników wieczystych gruntów gminnych powinna być jak najszybciej wprowadzona. Jej wysokość powinna wynosić co najmniej tyle, ile wynosi ustawowa bonifikata dla użytkowników gruntów Skarbu Państwa czyli 60%.

ADAM MAJGIER (PiS)
Informuję Pana, że jestem za wprowadzeniem bonifikaty od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w naszym mieście.

KATARZYNA KUCZYŃSKA-BUDKA (KO)
Poruszyli Państwo temat, który elektryzuje zarówno mieszkańców, jak i samorządowców. Choćby wczoraj, na EKG w Katowicach kilku prezydentów i urbanistów skrytykowało samą ideę narzuconą przez rząd, której celem jest obligatoryjne przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (o tym istotnym elemencie nie wspomnieli Państwo w e-mailu, a to clou tego rozwiązania) we własność.
Nie jestem przekonana, czy ten e-mail powinien być wykładnią słuszności bądź jej braku w przypadku zastosowania tego rozwiązania, powiem zatem jedynie, że z punktu widzenia zarządzania miastem i możliwości kreowania pożądanego układu urbanistycznego jest to rozwiązanie znacznie utrudniające takie prace. Co więcej, w wielu krajach europejskich użytkowanie wieczyste wciąż jest stosowane i oceniane jako dobre narzędzie planistyczno-urbanistyczne.
Przechodząc jednak do meritum, w sytuacji gdy rząd narzucił takie rozwiązanie jako obowiązkowe uważam, że stosując zasadę równego traktowania mieszkańców, mieszkańcom Gliwic, którym nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe przekształcane będą we własność należy udzielić bonifikaty w wysokości 60%, czyli takiej samej jak mają posiadacze użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, które przekształcane są we własność.

RYSZARD BUCZEK (PiS)
Przedstawiony temat jest mi znany. Był już dyskutowany wielokrotnie. Jestem jak najbardziej za udzieleniem bonifikaty. Jako klub mamy już przygotowaną propozycję uchwały. Sprawa przeciąga się w związku z nowelizacją ustawy.

JANUSZ SZYMANOWSKI (KO)
Uważam, że mając w poszanowaniu zasadę równego traktowania mieszkańców – opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność – powinna być objęta 60% bonifikatą.

GABRIEL BODZIOCH (PiS)
Witam serdecznie. Ja jestem za wprowadzeniem bonifikaty. Jeżeli jest możliwość pomocy w jakimś stopniu mieszkańcom to ja jako wybrany przez mieszkańców jestem zobowiązany do pracy dla Ich dobra a zarazem nie szkodzić miastu, którego w jakimś stopniu jestem reprezentantem. W obecnej sytuacji moim zdaniem jest niesprawiedliwe, gdy bonifikatę jedni otrzymują a drudzy nie. A wszyscy powinni być traktowani na równi.

MICHAŁ JAŚNIOK (KdGZF)
Sprawę poruszyłem w lutym na posiedzeniu komisji budżetu. Otrzymałem informację, że prowadzone są analizy finansowe.
Uważam za ważne wyeliminowanie sytuacji nierównego traktowania mieszkańców w zależności od użytkowania gruntów państwowych i komunalnych. Trzeba pamiętać, że projekt uchwały musi wskazywać nie tylko korzyści dla użytkowników gruntów, ale też konsekwencje finansowe dla budżetu miasta. Jest to wprost wymagane przepisami.

AGNIESZKA FILIPKOWSKA (KO)
uważam, że mając w poszanowaniu zasadę równego traktowania mieszkańców – opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność – powinna objęta 60% bonifikatą. Pragnę jednocześnie podkreślić, że uważam, że zmiana polegającą na przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności niestety szkodzi i samorządom i mieszkańcom.

KRZYSZTOF PROCEL (PiS)
Jestem za wprowadzeniem co najmniej 60%-towej bonifikaty dla mieszkańców naszego miasta.

AKTUALIZACJA (30/05/2019)

Podczas czwartkowej sesji, radni odrzucili projekt zakładający udzielenie bonifikaty większością 13 głosów. Za byli wszyscy radni PiS. Przeciw bonifikacie zgodnie głosowały kluby Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza i Koalicji Obywatelskiej. Dwóch radnych (KO) wstrzymało się od głosu.

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
07:21

Czyli standardowe podejście gliwickich urzędników do motłochu – żeby garstce nie pogorszyć, wszyscy mają cierpieć. Najgorsze, że to tylko wymówka, bo można teraz udzielić bonifikaty tym którzy wcześniej dokonali dobrowolnego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
PS.
Naprawdę pani Budka jest czymś tam od dialogu? Wątek rozmył mi się już po drugim przecinku.

Katarzyna

Szanowny Panie, jeśli ma Pan wątpliwości dotyczące mojej pracy w RM, proponuję zadać konkretne pytanie. Chowanie się za nickiem i obrzucanie błotem nie jest przykładem dialogu ludzi, którym zależy na rozwiązaniu jakiejkolwiek sprawy.
Łączę wyrazy szacunku
Katarzyna Kuczyńska-Budka

LOL

Kiedyś buta kroczyła przed upadkiem, ale czasy się zmieniły. Dziś to instrument zdobywania władzy i apanaży, z czego Pani, przy pomocy męża, aktywnie korzysta. Jeżeli ktoś zadaje publicznie pytanie o Pani aktywność i efektywność – a co sama Pani obiecywała w wyborach – to wypada grzecznie odpowiedzieć i udzielić obszernej informacji, a nie się foszyć i pouczać. Jeżeli nie zrozumiała Pani pytania wyżej, to powtórzę je jeszcze bardziej wprost, bo też jestem ciekawy: jak wywiązuje się Pani ze swojej obietnicy wyborczej? Gdzie, z kim i ile razy miesięcznie prowadzi Pani działania w celu spełniania oczekiwań mieszkańców, z jakim rezultatem i… Czytaj więcej »

Tomasz Herich

@LOL
Jeżeli publicznie pytasz to się upublicznij-tak jak tego wymagają europejskie czy nawet światowe normy.
Przedstaw się a potem pytaj. Nie kryj się jak tchórz za nickiem.

kancelaria

@ Tomasz Herich. Jeżeli ciebie bardziej interesują dane personalne internautów niż odpowiedź polityka na konkretne pytania, to się zatrudnij w policji albo w wywiadzie. Nie znasz netykiety, ale się popisujesz wątpliwą odwagą, brakiem wiedzy i pieniactwem.

LOL

Nawet nie wiadomo, czy Tomasz Herich, to prawdziwe dane, ale i tak jest śmiesznie. Poucza mnie ktoś, kto o innych wypowiada się per “cioty”, co jest normą w Rosji i wśród homofobów, ale wymyślił sobie “normę” zadawania pytań w internecie pod nazwiskiem. Wymaga tego, ale tylko ode mnie. Inne nazwiska go nie ciekawią, z czego wnoszę, że pytania do Pani Katarzyny go zirytowały. Szkoda, że radna stchórzyła i wyniośle zamilkła. Będę to pamiętać nad urną. A ciekawskiemu Panu Tomaszowi wyjawię, że nazywam się Bond, James Bond. Zadowolony?

Katarzyna

Raz jeszcze :) Nie stchórzyłam :) w międzyczasie byłam na trzech komisjach, a przed nimi, i po na dwóch spotkaniach z gliwiczanami. Właśnie wróciuałam do domu i odpowiadam na Państwa pytania :) z pozdrowieniami kkb

kancelaria

@ A jednak stchórzyła. Nie pojawiła się na głosowaniu.

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Jeśli to do mnie, raz jeszcze wyjaśniam. Byłam. Nie mogłam wziąć udziału w głosowaniu, bo Art 25a ustawy o samorządzie mówi wyraźnie, że nie może wziąć udziału w głosowaniu ten, który ma interes prawny w takim głosowaniu. Ja mając w Gliwicach mieszkania, na tej uchwałe skorzystalabym dużo. W związku z tym miałam obowiązek wycofać się z tego glosowania

Jan

To po co pani zabierała głos? Kogo obchodzi pani zdanie jeżeli nie może pani głosować? A pozostali z KO nagle zmienili zdanie? Jesteście wszyscy kłamcy.

Heniu

I złodzieje!!!

Sikor

Bzdura, nie narusza Pani. Myli Pani interes jednostkowy i zbiorowy. Tym tokiem idąc nie może Pani brać udziału w uchwalaniu budżetu bo zakłada stawkę podatku od nieruchomości a ma Pani w tym interes prawny. Nie mówiąc o taryfach za wodę czy płatne parkowanie. Pani tłumaczenie jest wyjątkowo pokrętne i nieuczciwe.

ja234

@Pani Radna, bzdury Pani opowiada.Po prostu się Pani wykręciła.

ewa

Pewnie wszyscy radni mają mieszkania i nie tylko, a jednak głosują jedni dla ulgą dla siebie inni wbrew własnemu interesowi. Pani z wdziękiem schowała brak odwagi za w/w tłumaczeniem.

Miastowy

@LOL
Jak nie wiesz czy to prawdziwe dane to się nie wypowiadaj-a tym samym nie pokazuj swojej niewiedzy..
Po drugie Tomasz nic nie napisał o „ciotach” -czyli jesteś mitomanem.
Co do innych nazwisk-Ty też się skupiłeś na jednym….

Maksym Gorki

@LOL
W dane Tomasz Hericha nie wierzysz ale dane Pani Radnej łyknąłeś od razu. Dziwne.
Chyba,że założymy,że jest Ci to na rękę bo stara Ci nie dała i chcesz wyładować frustracje w necie

gość

mental wieśnioka z gliwickiej kliki ” kto to się ośmiela cokolwiek od nas wymagać” łoni som od płacenia na nas podatków i sławienia wielkości Zygmunta i buzia w kubełek

wydra

Szkoda naszych nerwów
“Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało.”
Winston S. Churchill

Katarzyna

Szanowny Panie, z przyjemnością upubliczniam efekty mojej pracy. Podobnie jak z poczuciem obowiązku spotykam się z każdym gliwiczaninem, który takiego spotkania czy pomocy oczekuje. I właśnie dlatego mam za sobą kilkadziesiąt spotkań i niezliczoną ilość rozmów w sprawach, które są dla mieszkańców ważne. Oczekuję jednak, że nawet jeśli ktoś – z jakichkolwiek powodów – jest moim oponentrem, to robi to z otwartą przyłbicą, a nie chowa się za nickiem. Szanuję oponentów, o ile gotowi są na konstruktywną krytykę i merytoryczną dyskusję. Nie ma dla mnie niewygodnych pytań, ale proszę najpierw je zadać. Konkretnie, z nie o to co zamierzam. To… Czytaj więcej »

LOL

Jeżeli to była merytoryczna odpowiedź, to korzystamy z różnych słowników. Dezawuowanie wyborcy poprzez zarzut, że nie występuje pod nazwiskiem jest słabe przy ciągłym zapewnianiu o szacunku dla niego, acz z zastrzeżeniem, że dla podpisanego nazwiskiem szacunek jest większy. :) Ale gorzej, że Pani nie widzi lub nie rozumie o co jest pytana. Helence w sprawie nazwiska się upiekło, ale też nie uzyskała odpowiedzi. To są kpiny. Leje Pani dużo wody, mętnej i zbędnej. Konia z rzędem temu, kto znajdzie w pani komentarzach rzeczową odpowiedź na zadane pytania. Woda, woda i zaproszenia do kontaktów i spotkań. Czy po to, żeby wyborców… Czytaj więcej »

Bocian

W Krakowie miasto podzielono na trzy strefy – A, B i C, w których za pierwszą godzinę postoju zapłacimy 9, 7 i 5 złotych. W Katowicach szykują podobne stawki. W Gliwicach radni się spotykają i dużo rozmawiają, ale czy ktoś zna ich pomysły na przywrócenie normalności w śródmieściu, które obecnie jest parkingiem i strefą tranzytu dla starych gratów niespełniających jakichkolwiek norm środowiskowych? Nikt nie zna, bo radni się takimi “bzdurami” nie zajmują.

LOL

“Przeciw bonifikacie zgodnie głosowały kluby Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza i Koalicji Obywatelskiej. Dwóch radnych (KO) wstrzymało się od głosu.”

Co teraz powie wam radna Kuczyńska-Budka, która jak widać, tak bardzo przejęła się życzeniem odwagi, że w ogóle nie zagłosowała?! Ile spotkań z nią trzeba, żeby dotarło, że to pic na wodę? Jak wobec głosowania wyglądają deklaracje KO? Jak można się wstrzymać, czyli nie mieć zdania? To jest tchórzostwo, a nie zadawanie pytań politykom pod nickami.

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Proszę nie trollować, tylko sprawdzić jak było. Jeśli w wyniku uchwały radny może odnieść korzyść – A tak było w tym przypadku, bo mam mieszkania w Gliwicach – musi, zgodnie z ustawą o samorządzie, Art 25a, wycofać się z głosowania. I tak zrobilam. Wczesniej jednak zaproponowalam konsultacje spoleczne w tej kwestii – przygoyowalam uchwale – które jednak nie zdobyła poparcia wiekszosci

Tomek

proszę o przytoczenie numeru uchwały i daty kiedy zostało poddane to pod głosowanie

LOL

W dodatku żyjąca z wynajmu mieszkań? Jak się Pani dowie, czym jest trollowanie, to wymienimy uwagi. Na razie dzieli Pani ekskluzywną wiedzę z Patrykiem Jakim. Proszę mi wierzyć, że z przykrością przyjmuję fakt, że partyjne koleżanki i koledzy jednym gestem wyrzucili Pani pracę i spodziewaną wdzięczność mieszkańców do kosza wbrew oświadczeniom zagłosowali niezgodnie z sumieniem. Ale wiem, że wszyscy jesteście pobożni i spowiedź oraz szczery żal za ten grzech załatwi spokój duszy. Zastanawia mnie tylko, po co gliwiczanie głosują na kandydatów KO zblatowanej z Frankiewiczem, kiedy mają do wyboru jego własnych, lojalnych i wpatrzonych w wodza z równym zachwytem? Pzyznaję,… Czytaj więcej »

Karnista

Mieszkań wykupionych z bonifikatą z zasobów miasta, czy na wolnym rynku wtórnym? Robi się coraz ciekawiej.

ja234

@Katarzyna Kuczyńska-Budka, interes prawny można definiować bardzo szeroko.Nie miała Pani interesu prawnego, mogła Pani głosować.Proszę zapytać męża o definicję interesu prawnego.(16:35)

ja234

Szanowna Pani, powinna Pani okazać więcej elastyczności i zrozumienia dla środowiska jakim jest internet.Powinna Pani się znać na komunikacji również tej internetowej.
Też mam pytanie do Pani, czyt nadal pracuje Pani w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach?jeśli tak to na jakim stanowisku.
Pozdrawiam.

krzysztof

do Katarzyny – aby dostać się do władz miasta i reprezentować mieszkańców to obiecać można wszystko – jak wasz partia po.Lecz z tych obietnic nic nie wynika po posadzeniu tyłka na wygodnym foteliku i slizganiu sie do końca kadencji , a potem dalej kolejne obiecanki a teraz pytanka idą w pani stronę – KIEDY SPOTKA SIĘ PANI Z MIESZKAŃCAMI I ICH WYSŁUCHA – CZY ŚMIECI U PANI W DOMU PRODUKUJE METRAŻ, I JAK PANI GŁOSOWAŁA W RM W SPRAWIE PODWYŻEK OPŁAT, CZY JEST PANI BEZMYŚLNĄ MASZYNKĄ DO GŁOSOWANIA JAK KAŻE frankiewicz – CZY PRZED GŁOSOWANIEM W RM KONSULTUJE PANI TO… Czytaj więcej »

Katarzyna

zapraszam na spotkanie, bardzo chętnie podyskutuję na temat sposobu ustalania stawek za śmieci – i nie tylko o tym. Także o tym, czym kierowałam się głosując za poszczególnymi uchwałami. Proponuję termin ustalić telefonicznie. Mój numer to 693333393, Łączę pozdrowienia :) Katarzyna Kuczyńska-Budka

krzysztof

proszę nie minusować odpowiedzi na moje zapytania Mam zamiar się spotkać z panią Katarzyną i porozmawiać na różne tematy

Kana

Ciężki frajer.

gość

rozmawiać można jak ktoś zna pojęcie “dialog” tudzież wie cokolwiek merytorycznie nt. tematu rozmowy tutaj oba te warunki nie były nigdy spełnione cały krąg zainteresowania Budków i temu podobnych to ucapienie stołka i jego utrzymanie reszta nie ma znaczenia zagłosuje tak by stołek nie przepadł nie wnikając o co tam chodzi; na tą osobę chyba nikt nie oddał głosu raczej były to karty do głosowania przywiezione TIR-em, a w ogóle kto w Gliwicach słyszał, żeby cokolwiek działo się zgodnie z tym co chcą mieszkańcy i ktokolwiek o to pytał tych mieszkańców (dialog tzw.) albo zainteresował się co jest dobre z… Czytaj więcej »

Helenka

Do Pani Katarzyny Budki. Dlaczego głosowała pani za oddaniem prezydentowi decyzji o podwyżkach cen na miejskich basenach, co spowodowało, że podniósł ceny nawet dla niepełnosprawnych? Jak wy radni możecie być tak głupi i nierozumiejący konsekwencji swoich decyzji?

Katarzyna

Jesteśmy po rozmowie o wprowadzonych podwyżkach. Do dwóch trygodni mamy otrzymać odpowiedź na pytania o uzasadnienie skali podwyżek (szczególnie tych dla osób niepełnosprawnych), bowiem budzą one nasze zastrzeżenia. O finale poinformuję na FB, lub zapraszam na spotkanie. Możemy umówić się telefonicznie, Mój nr telefonu to 693333393. Łączę wyrazy szacunku. Katarzyna Kuczyńska-Budka

Kana

Podwyżki już wprowadzone, a radna jest po rozmowach. Czeka na odpowiedź i co potem? NIC! Nawet nie odpowiedziała na pytanie!

PawPL

Mam prośbę… Podwyżki na basenie zrozumiałe… Ale przy okazji aktualizacji cennika na basenie olimpijczyk wyrzucona tzw kartę aktywnego pływaka… (czyli możliwość korzystania z basenu bez ograniczeń płatne 300 zł na 3 miesiące) Otóż ta karta służyła bardzo często osobą które ze względów zdrowotnych (choroby metaboliczne, rehabilitacja) miały zalecenie częstego korzystania z pływalni. Teraz ze względów finansowych te osoby będą musiały ograniczyć ale zrezygnować z korzystania z pływalni. Prosiłbym o rozważenie przywrócenia takiego systemu lub podobnego do cennika w podobnych cenach…

Karnista

@PawPL Nie “osobą” a “osobom”! K.j.p! Zwrócić uwagę na to, że RM zrzekła się prawa do decydowania o zmianach w opłatach na rzecz wszechwiedzącego prezydenta, co towarzyska Pani radna tchórzliwie przemilczała, a teraz, post factum, prowadzi Ona rozmowy, wysyła zapytania i spokojnie oczekuje na odpowiedź (w terminie 3 tygodni), chociaż urzędnik siedzi w tym samym budynku i powinien odpowiedzieć od razu. Radni się nie spieszą, urzędnik się nie śpieszy, a licznik bije złotówki. Mieszkańcy zaskoczeni zmianami czekają w domach, aż ich reprezentanci z urzędnikami być może kiedyś coś ustalą, a jeszcze później być może coś zmodyfikują i naprawią. Być może,… Czytaj więcej »

PawPL

Śledzę wydarzenia ogólnopolskie jak i lokalne, i wiem w jaki sposób Pani Katarzyna została radną. Sposób wystawienia jej do wyborów nieraz sam krytykowałem jako co najmniej nieetyczny. Argument Pani Katarzyna że nie poparła wniosku o bonifikatę dlatego że ma nieruchomość na terenie Gliwic i ją ta sprawa dotyka jest dziecinny. Bo jeśli tak rozumie konflikt interesów wtedy nie jest wstanie wykonywać mandatu radnej. Nie zmienia to faktu jednak że uczestniczy w tej dyskusji z otwartą przyłbicą i to uważam za wielki plus. I dlatego postanowiłem zaapelować do niej w tej sprawie…

07:55

Szanowna Pani. Wątpliwości, to ja nie mam żadnych. A może chodziło o zastrzeżenia? Pozwolę sobie na drobny nietakt i udzielę pani małego instruktażu. Otóż dąsy także niewiele wnoszą do sprawy. Pozorowana elokwencja również. A mój nick nie ma tu nic do rzeczy. Jeśli pani bardzo zależy, to z niemal 100% pewnością, nickiem stosownym będzie “pracodawca”. Taki nick może pani uznać za właściwy osobie płacącej podatki. Jeśli woli pani inny, zastępczo proszę zastosować „zniesmaczony”, „zdegustowany” tudzież ich synonimy. Jeśli chodzi o chowanie się za nickami, to pani jest osobą publiczną, ja nią nie jestem i nikogo nie obrzucam błotem, tylko szczerze… Czytaj więcej »

LOL

Mnie nurtuje pytanie, czy ktokolwiek poza poznaniem numeru tel. dowiedział się czegokolwiek z odpowiedzi radnej? Pomijam takie kwestie, jak to, że jest zarobiona w trzech komisjach, bo jako bezrobotna ma chyba dość czasu, żeby uczestniczyć we wszystkich. Inna rzecz, czy ma dość kompetencji nawet na te trzy…

Katarzyna Kuczyńska-Budka

A czego Pan się nie dowiedział?

Malwa

Do bezproduktywnego mielenia jęzorem kompetencje są zbędne.

PawPL

Prosiła Pani o pytanie to proszę… Jak się ma czuć mieszkaniec Gliwic który pamięta jak wprowadzaliście bonifikatę 98% w Warszawie i to co mówiliście i widzie teraz wyniki głosowanie radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie 60% procentowej bonifikaty dla mieszkańców Gliwic? Co sobie ma myśleć takie mieszkaniec który jest dyskryminowany ze względu na miejsce zamieszkania? Proszę o odpowiedz.

WYBORCA

To są jaja. PiS wymyślił, że mnie uszczęśliwi na siłę i przy okazji ograbi mnie z pieniędzy, a PO i KZGdG to popiera. Czym wy się różnicie od PiS??? Dlaczego rozważacie 60% bonifikaty a nie 100%?! Ja nie potrzebuję własności, mnie wystarczy wieczyste użytkowanie za dotychczasową stawkę. A jak chcecie mnie na chama uszczęśliwić, to róbcie to na własny koszt, nie mój!!!

KK

Pis wygrał wybory do PE, na jesieni przekupi resztę durniów i będzie nas rżnął na kasie ze wszystkich stron, żeby spłacić żydowskie roszczenia bez spadkowe. Będzie się działo, oni to wiedzą dlatego tak się kurczowo stołków trzymają w głupa z nami lecąc.

Bocian

Rząd przyjął projekt nowelizacji “ustawy śmieciowej”. Jeśli przepisy wejdą w życie w obecnym brzmieniu, brak segregowania śmieci może oznaczać opłaty nawet dwukrotnie wyższe niż dzisiaj. Gminy dostały od rządu “zielone światło” na drastyczne podnoszenie opłat i tak się zastanawiam, czy ktoś w Radzie Miejskiej powstrzyma Frankiewicza przed wykorzystaniem okazji do kolejnego drenowania kieszeni mieszkańców. Jak dotąd to się nie udawało.

Monika

Wystarczy nauczyć Polaków segregacji i problem z głowy, ale nam się niechce. Łatwiej wyrzywiac się na władzy, a jestem ciekawa kto z Was był choć raz na posiedzeniu rady?

Kana

Jeszcze nie nauczyli nas segregacji do trzech kubłów, a już chcą segregacji do sześciu. Powodzenia, w kraju gdzie połowa ludności spala śmieci w piecach. To dzięki nim rosną opłaty.

PawPL

Chyba nie do końca rozumiesz mechanizm… Jeśli chodzi o płacenie to płacisz tyle co płaciłeś poprzednio a po 20 latach już nie będziesz musiał płacić…

Tomek

no nie do końca masz rację.
ustawa o uwłaszczeniu spowodowała że stawki za użytkowanie wieczyste zostały uaktualnione, czyt. podwyższone. W moim przypadku stawka wzrosła 240x.

PawPL

To nie wynika z ustawy o przekształceniu tylko z samego użytkowania wieczystego… Rownie dobrze mogli Ci to uaktualnić w dowolnej chwili i byś płacił takie uaktualnione przez następnych 60, 70 , 80 lat…

realista

Dlaczego ktos ma umarzac pieniadze za majatek wszystkich. Chca wlasnosc niech placa jak wszyscy.
Czas skonczyc z rozdawnictwem dla niektorych.

polok

Co ty bredzisz? PiS wymyślił nowy podatek od własności, który mają pobrać gminy od właścicieli, a ty bredzisz o rozdawnictwie.

ewa

Panie Polok, bonifikata to zmniejszenie opłaty. O tyle mniej wpłynie do budżetu miasta. Za tyle mniej będzie można inwestować lub zrobić coś innego dla wszystkich mieszkańców, którzy mają np. mieszkania czynszowe. Im to właśnie się odbiera te pieniądze.

krzysztof

Wrzody u władzy trzymają się mocno w Ratuszu

slazak

placilem 93 zl teraz zlodzieje chca 226.99 zl rocznie komu przeskadzalo 99 lat kazda transakcja u notariusza przedluzala na kolejne 99 lat itd.brawo radni pisu a ta holota gliwickiego zboru jest rzeczywiscie do utylizacji czyli ten wielki komitet frankiewicza i na nich glosowalem jest mi wstyd za dziadow

PawPL

Jak każą Ci płacić więcej to wynika z aktualizacji ceny nieruchomości a tu ustawa o przekształceniu nic nie zmieniała…

gliwiczanin

nie dajcie im tej bonifakty… więcej będziecie mieli na spłatę kredytu za ARENA GLIWICE PL :)

Radni to pozoranci ...

…a życzliwe ich wypowiedzi naszpikowane hipokryzją. Oni mają serdecznie w … sprawiedliwość społeczną, kiedy jest okazja więcej kasy do budżetu miasta ściągnąć na życzenie wodza. To ja się pytam gdzie było równe traktowanie jak głosowano za naliczaniem za odpady od powierzchni. Wtedy radni wariata grali, że niby powierzchnia śmieci generuje bo prezydenta życzenie ponad sprawiedliwość stoi. Nie wykluczam, że miał wyliczone, że potencjalny deficyt umożliwi obecne podwyżki do idiotycznych wysokości, które zmuszą wiele starszych i pojedynczych osób do sprzedaży nieruchomości z czego miasto również skorzysta. Wiadomo manipulanci zawsze myślą zapobiegawczo.

Układzik

Żądamy uwolnienia sprzedaży mieszkań zbudowanych w ramach odtworzeń po wyburzeniach pod DTŚ! Miasto nie dołożyło do nich ani grosza!

Tomek

i oczywiście nic z tego nie wyszło. Uchwała upadła w głosowaniu.
glosowanie zgodne z prezwidywaniem. Niemal każde duze oraz male miasto potrafiło dla swoich mieszkańców ust uchwalić bonifikatę, tylko Gliwice nie. Wstyd! Wstyd! Wstyd!

ja234

No ładnie, ładnie…radnej Budki nie było albo nie głosowała.Nieładnie tak ignorować obywateli nieładnie…a tak się udzielała…(16:26)

Szef

Piast zakwalifikuje się do Ligii Mistrzów i wpłaci wynagrodzenie do miejskiej kasy.

Imiu

giełda już sprzedana czy jeszcze czekają na przelew? XD

Alex

Dwie prośby do Redakcji:

1) Wystawcie to na główną – po aktualizacji ten problem jest z pewnością istotniejszy niż ranking Oponeo.
2) Dwóch radnych wstrzymało się od głosu, mimo wcześniejszych deklaracji “za”. Czy Redakcja odważy się spytać ich o nagłą zmianę zdania?

Stach

Popieram! Jedna uciekła od głosowania ale nie od odpowiedzialności. A taka była rozgadana i chętna do spotkań i dyskusji. Gdzie ma twarz?

KK

O kasę draniom chodzi, taka sama pokrętna propozycja jak przy wyborze sposobu obliczania za odpady. PiS ma sprawę śmieciową w programie wyborczym i ani słychu ani dychu chociaż 7 miesięcy minęło od wyborów nowych radnych. Powinniśmy mieć własną Radę Społeczną z niezależnymi od nikogo członkami kontrolującymi tych nieodpowiedzialnych ani dyscyplinarnie ani karnie przyssanych do stołków za nasze podatki.

...kupą bo kupy nikt nie ruszy

Jutro o 18,00 odbędzie się posiedzenie komisji dialogu społecznego, każdy może przyjść i przysłuchiwać się dialogowi, chociaż ciągle tajemnicą jest w zakładce każdej komisji jakie tematy będą poruszane już nie wspominając, że protokoły z większości odbytych komisji pojawiają się z 3 a nawet 4 miesięcznym opóźnieniem. I tak to rzetelnie i uczciwie gliwiccy radni pracują.

Alex

Co więcej, w wielu krajach europejskich użytkowanie wieczyste wciąż jest stosowane i oceniane jako dobre narzędzie planistyczno-urbanistyczne.

W wielu przypadkach nie dotyczy jednak zabudowy mieszkaniowej (poza komunalną), a budynków związanych z działalnością usługową (sklepy, centra handlowe), obiektów przemysłowych czy też zabudowań o charakterze nietrwałym. Poza tym w Europie nie jest to reguła i podczas gdy Szwecja pozostaje przy swoim “Tomtratt”, to Holandia jednak skłania się ku uwłaszczeniom.

Kdgzf-k0

Złodzieje!!!

molibden

Fajnie rozdawać nieswoje.

PawPL

Użytkowanie wieczyste działało jak własność, a było wprowadzone za komuny aby nie nazwać tego własnością… Ustawa to naprawiła, nie ma mowy o rozdawaniu nie swojego bo za użytkowanie wieczyste płaciło się jak za własność…

Wyborca

A może by tak zaprzestać hipokryzji i zagłosować przeciw bonifikatom?
Gliwiczanie zagłosowali przeciw PIS to niech mają jak chcą.
Dlaczego mają mieć korzyści z ustaw partii, której nie popierają?

Tomasz

Prawde piszesz i dostajesz minusy od lewaków.

JAś

Chyba nie czytasz wszystkiego bo PiS w Gliwicach wygrało niczym coś napiszesz sprawdź

11

Nikt i nic was nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. PiS w Gliwicach przegrał, a wygrał w powiecie gliwickim, czyli tam gdzie wyborcy są ciemni i nie płacą podatków.

ja234

Glajwickie urzędasy ściubią kasy.Tylko pisiory udają swoje pro-społeczne nastawienie.Poza tym, to nie w stylu urzędasów by mieszkańcom ułatwiać życie.Pomysł będzie odrzucony, oczywiście po długiej “dyskusji”.(9:54)

Tomek

prorok jaki czy co?

rysiek

a co z TBS? wszyscy dostają za darmo albo za 1zł a mieszkańcy TBS dalej nic chociaż płcą czynsze po 1200zł

Wiesiek

A w umowie, którą podpisałeś, co było napisane o wykupie mieszkania na własność? Przeczytaj jeszcze raz, tym razem ze zrozumieniem.

olek

Wiesiu a odpowiedz mi na jedno pytanie. Dlaczego dostałeś mieszkanie społdzielcze za 1zł? Przecież zostało wybudowane przez państwo tak samo jak teraz tbs?

KK

Ta kwota to za jaką powierzchnię i co się w niej mieści. W przyszłości pisz dokładnie.

Marcell

Rysiu było kupić mieszkanie własnościowe na wolnym rynku a nie brać TBS i teraz jęczeć ze chcesz za 1 zł

kaska

Dlaczego nie kupiłeś willi za miastem za 500tys tylko dostałeś za darmo mieszkanie spółdzielcze? Czytaj ze zrozumieniem. Pytanie było: Dlaczego przekształcono mieszkania spółdzielcze za 1zł a tbs nie?

gość

tbs budowała klika zf ci nic nie dają za darmo nawet jak mają nie ze swojego, trzeba za to zawsze zapłacić 3 x, zresztą to czym oni zarządzają też jest zawsze w ich przekonaniu “ICH”; spółdzielcze budował lud pracujący miast i wsi zarządcy ludu pracującego mieli okres dezorganizacji i kryzysu wewnętrznego, dlatego w pewnym okresie coś rozdano za darmo