Adepci Śląskiego Rzemiosła. 50 młodych osób bez pracy może wziąć udział w specjalnym projekcie

W Gliwicach organizowany jest szczególny projekt mający na celu popularyzację zawodów rzemieślniczych i tym samym zwiększanie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych. Mowa tu o programie „Adepci Śląskiego Rzemiosła”.

Jakie są jego wytyczne? Kto może wziąć w nim udział?

O projekcie „Adepci Śląskiego Rzemiosła”

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach (https://www.gowork.pl/praca/gliwice;l) o realizacji projektu „Adepci Śląskiego Rzemiosła”. Program posiada dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Ma on na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia. W projekcie docelowo ma wziąć udział 18 kobiet i 32 mężczyzn pochodzących z województwa śląskiego. Osoby te powinny pozostawać bez pracy, w szczególności nie mogą uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu. Dzięki udziałowi w projekcie będą mogły skorzystać z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej prowadzącej do zdobycia tytułu czeladnika w zawodach rzemieślniczych. Do profesji tych można zaliczyć między innymi:

 • betoniarzy,

 • blacharzy,

 • brukarzy,

 • cieśli,

 • cukierników,

 • elektromechaników,

 • fotografów,

 • fryzjerów,

 • glazurników,

 • krawców,

 • lakierników,

 • mechaników samochodowych i motocyklowych,

 • murarzy,

 • obuwników,

 • piekarzy,

 • stolarzy,

 • zegarmistrzów,

 • złotników-jubilerów itd.

Dla kogo projekt?

Inicjatywa „Adepci Śląskiego Rzemiosła” kierowana jest do osób młodych, w tym również niepełnosprawnych, które:

 • mają od 15 do 29 lat,

 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,

 • nie pracują,

 • nie kształcą się formalnie w trybie stacjonarnym,

 • nie szkolą się.

Przebieg projektu

Projekt zostanie zrealizowany po wyłonieniu i zakwalifikowaniu wszystkich uczestników. Wsparciem dla nich będzie doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, możliwość wzięcia udziału w warsztatach z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy. Wezmą udział w nauce zawodu u wybranych pracodawców w liczbie 1008 godzin. Otrzymają stypendium szkoleniowe, a po zakończonym projekcie przystąpią do egzaminu czeladniczego, który potwierdzi nabyte przez nich kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu zostanie dokonana identyfikacja potrzeb osób młodych, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego i pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu czeladniczego, zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.

Po ukończeniu sześciomiesięcznego programu nauki wybranego, dopasowanego dla każdego uczestnika zawodu uczestnik zdobędzie tytuł czeladnika, uwierzytelniony przez Związek Rzemiosła Polskiego.