Aktualne wyniki GBO 2022. Na prowadzeniu projekt odtworzenia restauracji przy placu Grunwaldzkim

Do końca głosowania na projekty zgłoszone do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok pozostało zaledwie trzy dni. Mieszkańcy, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, powinni się pospieszyć, inaczej zadecydują za nich inni.

 
Wśród 10 zadań ogólnomiejskich możliwych do realizacji w przyszłym roku, na prowadzenie, z ponad 3 tysiącami głosów, wysunęła się restauracja Parkowa, która miałaby powstać w miejscu pawilonu budynku “Okrąglak” na skraju placu Grunwaldzkiego (zobacz wniosek). Są jednak jeszcze trzy inne popularne wśród gliwiczan propozycje. Druga pod względem liczby uzyskanych głosów (ok. 1,4 tys.) inicjatywa to bikepark w parku Szwajcaria (wniosek).

Na trzecim miejscu (nieco ponad tysiąc głosów) uplasował się pomysł organizacji międzyszkolnych rozgrywek sportowych pn. turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży (wniosek). Jest to zadanie zgłoszone przez prezesa firmy Marco. Jego celem jest aktywizacja sportowa młodych ludzi.


Na uwagę zasługuje również przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Płażyńskiego (wniosek) – zagłosowano na niego ponad 850 razy. Liczba tych głosów i pozycja na liście może się jeszcze zmienić w zależności od zaangażowania mieszkańców.

Bezpośredni link do głosowania znajdziecie na końcu artykułu.

Projekty dzielnicowe

Mieszkańcy poszczególnych dzielnic mają do wyboru od 1 (jak w Czechowicach) do 14 zadań (Sośnica). Do poniedziałku, 13 września, liczbę głosów pozwalającą na otrzymanie dodatkowych środków w ramach puli dla aktywnych osiągnęły dzielnice Brzezinka, Ligota Zabrska, Wilcze Gardło i Żerniki.

BAILDONA

W dzielnicy Baildona brakuje zaledwie kilkudziesięciu głosów do uzyskania kwalifikacji do puli dla aktywnych. Na prowadzenie, pod względem liczby głosów, wyraźnie wysuwa się tu zadanie “Rozbudowa placu zabaw przy ul. Hutniczej”, na które głos oddało około 500 osób. Drugim projektem, cieszącym się wyraźnym zainteresowaniem mieszkańców, jest “Modernizacja skweru Teodora Kalidego”. Proporcje te być może mogłyby ulec zmianie, jednak wymagałoby to dużego zaangażowania mieszkańców.

BOJKÓW

Mieszkańcy Bojkowa mają do wyboru 5 propozycji, z których dwie wyraźnie wychodzą na prowadzenie. Pierwsza z nich – bezpieczna droga do szkoły SP nr 8 – uzyskała 167 głosów (stan na poniedziałek, 13 września, przed południem), na drugą – budowa oświetlenia hybrydowego ul. Jeziornej i Koniczynowej – głosowano 69 razy. Dzielnicy brakuje niespełna 30 głosów do kwalifikacji do puli dla aktywnych.

BRZEZINKA

W Brzezince osiągnięto już liczbę głosów uprawniającą do dodatkowych środków. Tu lider w rywalizacji wniosków jest jeden. 188 razy zagłosowano na park trampolin przy ul. Gnieźnieńskiej. Daleko niżej, pod względem zainteresowania mieszkańców, uplasował się projekt pn. aktywny senior – cykl wydarzeń integracyjno-kulturalnych (44 głosy).

CZECHOWICE

Mieszkańcy Czechowic w tym roku mają tylko jeden projekt do wyboru – utwardzenie nawierzchni parkingu i wjazdu przy Starej Szkole. Brak alternatywy do zagłosowania może tłumaczyć niskie zainteresowanie udziałem w plebiscycie. W dzielnicy nie osiągnięto kwalifikacji do puli dla aktywnych (77 głosów) – głos oddały 23 osoby.

Tu warto wspomnieć, że w procedurze ustalania wyników zostaną uwzględnione te projekty dzielnicowe, które uzyskają poparcie co najmniej 30 głosujących.

KOPERNIKA

Spory wybór wśród pomysłów zgłoszonych do GBO na 2022 rok mają mieszkańcy dzielnicy Kopernika. Aktualnie na prowadzenie wysunął się wniosek pn. plac zabaw przy ZSO nr 8 uzyskując 341 głosów, Drugi pod zględem zainteresowania jest projekt zakładający budowę toru rowerowego – pumptrack przy ul. Pionierów i ul. Witoszka – wybrało go 181 osób. Trzeci pod względem zainteresowania głosujących jest Park Trampolin przy ul. Centaura (98 głosów).

LIGOTA ZABRSKA

W Ligocie Zabrskiej pulę dla aktywnych osiągnięto już dawno temu. Wśród trzech możliwości, najwięcej głosów oddano na modernizację placu zabaw przy skwerze 700-lecia (161), drugi pod tym względem jest plenerowy kącik naukowy na terenie SP nr 11 (74 głosy).

ŁABĘDY

Mieszkańcy Łabęd mają spory wybór – etap weryfikacji przeszło aż 13 wniosków. W tym kontekście zaskakująca wydaje się niska frekwencja w głosowaniu – wzięło w nim udział jak narazie około 600 osób (do kwalifikacji do puli dla aktywnych wymagane jest 1472). Największym zainteresowaniem cieszy się projekt pn. chodnik na ul. Poezji i ul. Ossolińskich (128 głosów), druga pod tym względem jest modernizacja placu zabaw przy ul. Planetarnej (111 głosów), trzeci zaś – cykl imprez dla seniorów – uzyskał głos 99 gliwiczan.

OBROŃCÓW POKOJU

Dzielnicę Obrońców Pokoju od kwalifikacji do puli dla aktywnych dzieli zaledwie kilkanaście głosów. Najwięcej oddano ich na doposażenie ZSP nr 4 (aż 318 z 505, projekty dotyczące szkół i przedszkoli cieszą się zazwyczaj sporym zainteresowaniem głosujących). Wśród pozostałych propozycji 48 razy wybrano modernizację placu zabaw przy ul. Paderewskiego, 43 razy nasadzenia w formie labiryntu na skwerze przy SP 39, a 42 razy zajęcia sportowe dla dzieci.

OSTROPA

Mieszkańcy Ostropy do wyboru mają trzy zadania, wśród nich zdecydowanie najwięcej głosów zebrało oświetlenie ul. Marynarskiej (145), na drugim miejscu jest wyposażenie dla OSP Ostropa (98). Do kwalifikacji do puli dla aktywnych brakuje tu ponad 50 uczestników plebiscytu.

POLITECHNIKA

W dzielnicy Politechnika najpopularniejszym zadaniem jest cykl wydarzeń aktywizujących seniorów, który wybrano dotąd 141 razy. Drugi pod tym względem projekt to kurs jazdy na rolkach (64 głosy). Aby uzyskać dodatkowe fundusze na zadania mieszkańcy musieliby się mocno zmobilizować.

SIKORNIK

Mieszkańcy Siornika wybierać mogą spośród 13 wniosków do GBO. Wśród nich najchętniej wybieranym jest plac zabaw przy ul. Cyraneczki (231 głosów). Daleko za nim, na drugiej pozycji znalazły się nasadzenia drzew przy obwodnicy (110 głosów). W dzielnicy oddano mniej więcej połowę głosów potrzebnych do osiągnięcia puli dla aktywnych.

SOŚNICA

W dzielnicy Sośnica liczba zweryfikowanych pozytywnie wniosków jest największa, wśród nich na prowadzenie wyszły trzy – 558 głosów oddano dotąd na boisko wielofuncyjne przy stawach “Szachta”, 243 na zielony skwer przy SP nr 14, a 231 na skwer rekreacyjny przy ul. Wielickiej. Ponad 400 głosów brakuje do kwalifikacji do puli dla aktywnych.

STARE GLIWICE

Mieszkańcy Starych Gliwic do wyboru mają 7 propozycji. Jedna z nich – plac zabaw przy ul. Sadowej – osiągnęła dotą 294 głosy. 72 osoby wybrały natomiast makijaż permanentny dla kobiet po przebytym leczeniu onkologicznym. By uzyskać dodatkowe śroodki na zadania w tej dzielnicy, w plebiscycie uczestniczyć musiałoby jeszcze około 130 osób.

SZOBISZOWICE

W Szobiszowicach w tym roku frekwencja jest wyjątkowo niska – głos oddało zaledwie 326 z 1237 głosów wymaganych do puli dodatkowych funduszy. Brak też wyraźnego lidera tego plebiscytu – 74 razy wybrano zielone ekrany akustyczne wzdłuż al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, 68 razy siłownię plenerową przy SP nr 7, zaś 66 razy modernizację placu zabaw przy szkole ZSP nr 10.

ŚRÓDMIEŚCIE

W Śródmieściu wśród 12 wniosków również brak wyraźnego faworyta. Najwięcej, bo 81 osób wybrało makijaż permanentny dla kobiet po przebytym leczeniu onkologicznym. Na drugiej pozycji znalazł się ogród zabaw przy PM nr 40 (73 głosy). Wiele jednak może się zmienić, jeśli mieszkańcy się zmobilizują, frekwencja jest bowiem niska – głos oddało 469 gliwiczan, z 1345 potrzebnych do uzyskania puli dla aktywnych.

TRYNEK

Spośród 12 propozycji w GBO na Trynku dwie, związane ze szkołami, wyraźnie wyszły na prowadzenie. 240 osób wybrało zadanie “modernizacja placu zabaw przy SP nr 5”, tylko 4 głosy mniej ma projekt pn. strefa rekreacyjno-sportowa przy ZSP nr 1. Oprócz tego 100 głosów uzyskało zielone podwórko przy ul. Piastowskiej. Do osiągnięcia puli dla aktywnych brakuje tu blisko połowy głosujących.

WILCZE GARDŁO

W Wilczym Gardle wśród czterech możliwości najczęściej wybierano dotąd street workout na boisku przy ul. Niezapominajki (86 głosów), na drugim miejscu znalazły się zajęcia sportowo-rekreacyjne (25 głosów). Dzielnica osiągnęła już pulę dla aktywnych, nie zmienia to faktu, że wciąż warto zagłosować na wybrane przez siebie zadanie.

WOJSKA POLSKIEGO

W dzielnicy Wojska Polskiego również mamy do czynienia ze skupieniem większości głosów na okołoszkolnych projektach. 340 razy wybrano tu plac zabaw i siłownię przy SP nr 9, a 216 razy pracownię językową w SP nr 6. Do uzyskania dodatkowych środków na zadania brakuje tu niemal połowy głosów.

WÓJTOWA WIEŚ

Mieszkańcy Wójtowej Wsi mają do wyboru 10 propozycji. Jedna z nich cieszy się największym zainteresowaniem – 213 osób oddało głos na modernizację placu zabaw na Placu Grunwaldzkim. Na drugiej pozycji znajduje się pracownia komputerowa w SP nr 10 (98 głosów). 74 razy wybierano także wniosek pn. “ławki i leżaki na Placu Grunwaldzkim”. Do kwalifikacji do puli dla aktywnych brakuje tu ponad 100 głosujących.

ZATORZE

Bardzo niską frekwencję można zauważyć w dzielnicy Zatorze. Dotąd zagłosowano tu 224 razy, przy wymaganej do kwalifikacji do puli dla aktywnych liczbie 1232 głosów. W konsekwencji niewielkiego zainteresowania plebiscytem, brak też zdecydowanych faworytów GBO. 86 mieszkańców wybrało modernizację skweru przy ul. Dąbrowskiego – Lipowej (między budynkami mieszkalnymi). 30 razy głosowano na ławki w Lesie Komunalnym, a 22 razy na siłownię zewnętrzną pomiędzy ul. Tarnogórską a ul. Witkiewicza.

ŻERNIKI

Bez wątpliwości pozostaje, czego w swej dzielnicy życzyliby sobie mieszkańcy Żernik. Tu mocno przekroczono liczbę wymaganych głosów. 429 spośród 613 głosujących wybrało plac zabaw przy ul. Chałubińskiego. 168 osób zdecydowało się zagłosować na rozbudowę siłowni zewnętrznej przy ul. Warmińskiej oraz rolkowiska przy ul. Żernickiej.

Głosować w budżecie obywatelskim na 2022 rok można do środy, 15 września, do godziny 20:00. Formularz do głosowania znajdziemy tutaj: https://gbo.gliwice.eu/?p=z

Wyniki głosowania, które nadal trwa, mogą różnić się obecnie od podawanych na naszej stronie – opracowanie artykułu trwało kilka godzin, w trakcie których mieszkańcy oddawali głosy na wybrane przez siebie zadania. Aktualne, najświeższe informacje można znaleźć na stronie GBO – w sekcji wyniki (kliknij tutaj).

(żms)
fot. 24gliwice.pl/ŻMS

3000
od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
Jolka

Bikepark.. serio każdy park trzeba zamienić w plac zabaw? Masakra. To samo restauracja przy Pl. Grunwaldzkim, koncerty i imprezy, żegnaj ciszo i spokoju :-(

Obserwując

Urzędasy myślą,że jak zamienią każdy park w plac zabaw to przyciągną madki z bombelkami, tudzież rodziny z wrzeszczącymi,śmierdzącymi, rozpuszczonymi bombelkami.Tyle tylko,że ich myślenie jest błędne,suweren zorientowawszy się jak bardzo glajwice to zapyziała wiocha, natychmiast opuszcza tą krainę sukcesu na wstecznym.

Rudy

A ja zgłaszam do przyszłorocznego GBO dzielnicy Śródmieście, wiaderko farby “khaki ciemna półmatowa”.
Dla czołgu. Celem go odmalowania.
Jeżeli się nie da, a że się nie da to oczywiste w tym mieście, to może tak w ramach “modernizacja placu zabaw …”? W końcu taką rolę też on pełni.

Gliwiczanin

Jak mu domalują czerwoną gwiazdę na wieży to szybko zostanie przemalowany :-)

Realista

Skoro większość jest tak głupkowata jak “ogrodzenie na Placu Grunwaldzkim”, to nie ma się co dziwić, że ludzie to olewają.

Realista

Skoro na Rynku nie można już posiedzieć nie tracąc z zasięgu wzroku kochanego motorku albo beemki, to ogródek na Grunwaldzkim będzie jak znalazł.

Ktośzstrefy

Niech ktoś się zainteresuje jak zbierane są podpisy pod projektem Marco tfu, znaczy się pod projektem ,,obywatelskim”

Ampuła

Kontrowersje są, ale w zupełnie innych miejscach, niż się **** przyśniło. Główna to fakt, że jakiś **** życzy sobie otrzymać 900 tysięcy z kasy miasta na założenie knajpy. Najważniejszy konkurent tego pomysłowego ****, czyli znany prywatny przedsiębiorca z Gliwic, wyłożył 7 czy 8 MILIONÓW złotych z własnej kieszeni na budowę obiektu sportowego, w którym miasto będzie mogło wykazać się troską o usportowienie dzieci i młodzieży. W świetnych warunkach i raptem za 1/10 wartości okrąglacznej fanaberii ****. Druga rzecz, że ochlaj, wyżerka i poetyckie porykiwania szarpidrutów live mają zagnieździć się w otoczeniu parkowym. Jest dowiedzione, że wyszynk piwa bezalkoholowego czy drinków… Czytaj więcej »

iww

Jak można głosować na coś, czego później nie widać. Stare Gliwice z puli ogólnomiejskiej w zeszłym roku wywalczyły dodatkowe 40 tys. na nasadzenia w dzielnicy. Do tej pory cisza. Nie słychać, nie widać nowości. Poza czerwcową informacją na stronie Rady o planach wycinki i nasadzeń MZUK. W planie MZUK, wśród 146 nasadzeń (i 60 wycinek) znalazło się m.im nasadzenie 10 klonów polnych “Elegant”…. 10 szt! W planie MZUK, nie w planie nasadzeń z BO. Za 40 tys. Czy będzie cd? Gdzie reszta drzew? Rada cieszy się, że komunikacja z urzędnikami uległa poprawie, ale co z komunikacją Rady z mieszkańcami?

Emiljan

Restauracja jest potrzebna jak rybie rower. Ludożerka głosowała na zasadzie: wprawdzie mnie nie stać na żarcie w restauracji, ale fajnie żeby była bo jest klimat.

Stan

To komiczne, bo 100 metrów od placu jest doskonała knajpa. Ale działacze będą rozdawać kawę za 1 zł i zrobią kulturę, że chowajcie się wszystkie instytucje w województwie, a nawet w regionie. Niech zgadnę, przetarg wygra Ormiańska?

OBYWATEL

Nic dziwnego. Żadny inny projekt nie ma na 24gliwice takiej reklamy jak plac grunwaldzki. Czy to etyczne?

Stan

Jak jednocześnie jest się dziennikarzem portalu i członkiem Rady Dzielnicy to to jest etyczne podwójnie. :D


MOD: Autorka artykułu nie jest członkiem Rady Dzielnicy. Warto też przypomnieć, że każdy radny dzielnicowy pełni funkcję społecznie i nie pobiera za to żadnego wynagrodzenia. Nie zachodziłaby tu więc żadna kolizja z pracą w redakcji.

Stan

Mowa była chyba o Michale Szewczyku, który popełniał teksty o okrąglaku, a relacja z 06/09/2021 nawet nie ma autora. Oczywiście fakt, że nikt z innych Rad Dzielnic nie pracuje w redakcji nie jest powodem braku serii artykułów o innych pomysłach w BO. Walcowanie tematu okrąglaka to czysty przypadek. — MOD: Umknął Panu dość istotny szczegół, a mianowicie, powyższy tekst nie jest o okrąglaku, ale o wszystkich projektach. Zawiera odnośniki do 4 konkurencyjnych wniosków ogólnomiejskich i omówienie wyników wszystkich projektów dzielnicowych. Zwrócenie uwagi w tytule i pierwszych zdaniach na okrąglak jest oczywistą konsekwencją największego zainteresowania tym projektem ze strony mieszkańców. Co… Czytaj więcej »

kolizja

A korzyści poza finansowe ?

Fantazja

Chyba tylko w Twojej głowie.

kolizja

Co w całkowitym rozrachunku przekłada się pośrednio na korzyści finansowe.

wykop

Moja propozycja, zrównać z ziemią i posadzić drzewa!

Obserwując

Tak,tak…potrzebna jest KOLEJNA restauracja.Knajp w zapyziałych glajwicach jest zatrzęsienie.Nie mówiąc już o tym,że ceny w takim okrąglaku będą bardzo wysokie…i co?suweren pójdzie raz i powie “no,fajna restauracja,ale bardzo droga,nie stać nas na chodzenie do niej”.
Po wizycie w okrąglaku suweren więcej nie przyjdzie z powodu wysokich cen.

lepiej już było

Masz komunistyczne poglądy, w kapitalizmie każdy może otworzyć w ramach wolnej konkurencji restaurację i konkurować z innymi a czy nowa restauracja okaże się na tyle dobra i potrzebna to zadecydują o tym klienci.

Emiljan

Każdy, czyli władza ludowa również, najlepiej z cudzych pieniędzy.

Greg70

Masz rację jak ktoś chce to niech to wyremontuje i otworzy restaurację ale remont z własnej kieszeni a nie z kasy miejskiej. Nie zgadzam się na wyrzucenie 900 tysięcy na takie pomysły.

lepiej już było

A jaki problem zorganizować przetarg a do przetargu możesz stanąć również i ty zaoferować najwyższą stawkę i korzystać z dobrodziejstwa 900 tysięcy ?

Gliwiczanka

Ale czy koniecznie trzeba niszczyć drzewostan w parku żeby z kimś konkurować?
Od groma mamy knajp i najpierw proponuję przespacerować się i stwierdzić jak w nich tłoczno, że trzeba następną kosztem drzew ‚stawiać’