Bogusław Tracz: Szacujemy, że podczas wyzwalania Gliwic w 1945, zginęło do 2000 osób

– Po wejściu Armii Czerwonej do Gliwic, miały miejsce akty terroru całkowicie nieuzasadnione w sensie militarnym

– powiedział Bogusław Tracz – historyk Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
Na przykład zabójstwa cywilów dokonywane w różnych okolicznościach.
Ludzie, którzy spodziewali się tego wejścia, w większości chowali się do piwnic, schronów, miejsc, gdzie można było przetrwać walki. Często dochodziło do tego, że byli oni przez żołnierzy Armii Czerwonej wyciągani z tych piwnic i bez większego uzasadnienia rozstrzeliwani…

Bogusław Tracz jest historykiem Instytutu Pamięci Narodowej, współpracuje z Muzeum w Gliwicach. Pod jego redakcją ukazała się niedawno książka „Władza, polityka i społeczeństwo w Gliwicach w latach 1939-1989”.

Rozmowę prowadziła: Aleksandra Krawczyk
Zdjęcia, montaż: Przemysław Jurkowski, Łukasz Słysz