Budowa bez wsparcia unijnego jest „bezzasadna” – stanowisko radnych Platformy

Radni PO, największego klubu w gliwickiej Radzie Miejskiej, są przeciwni budowie hali Podium bez wsparcie z Unii Europejskiej.

W poniedziałek do mediów trafiło stanowisko radnych w tej sprawie.

Przypomnijmy – w ubiegłym tygodniu prezydent Zygmunt Frankiewicz zapowiedział zorganizowanie tygodniowych konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy mieliby szansę zaprezentować swoje stanowisko. W związku z cofnięciem dotacji unijnej dla inwestycji, budowa hali finansowana ze środków własnych miasta wiązałaby się z zaciągnięciem większego kredytu.

Stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej w Gliwicach
.
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej w Gliwicach stoi na stanowisku, iż budowa Hali Widowiskowo-Sportowej ?Podium? bez wsparcia ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego jest bezzasadna i narazi budżet Gliwic na nieuzasadnione wydatki ograniczające realizację innych ważnych inwestycji w naszym mieście.
.
Radni Rady Miejskiej w Gliwicach zrzeszeni w klubie PO RP

W Gliwicach w skład klubu radnych PO wchodzą Dominik Dragon, Kajetan Gornig, Joanna Karweta, Ewa Potocka, Janusz Szymanowski, Urszula Więckowska, Jan Wiśniewski, Henryk Woźniak i Zbigniew Wygoda.

(fot. archiwum)