Siedem kondygnacji nad ziemią i dwie podziemne. Nowy budynek mieszkalny w centrum – jest wniosek o lokalizację

Na niezagospodarowanej działce przy ulicy Nasyp może powstać budynek mieszkalny z garażem podziemnym i lokalami usługowymi na parterze. Do Urzędu Miejskiego złożono wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej.

 
Wniosek składany jest w trybie specustawy mieszkaniowej (zwanej popularnie lex deweloper). Inwestorem jest kielecka firma z sektora nieruchomości, Trust Investment Projekt.

W Trust Investment realizujemy projekty w sektorze nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych na terenie całej Polski. Inwestycje realizujemy kompleksowo, począwszy od zakupu gruntu, poprzez komercjalizację, budowę, sprzedaż, aż po przekazanie kluczy właścicielowi lub najemcy – czytamy na stronie dewelopera.


Inwestycja planowana w naszym mieście miałaby być zlokalizowana na działce nr 1134/2 w obrębie Stare Miasto.

Zakłada budowę budynku wielorodzinnego, mieszkalnego, z usługami na parterze oraz parkingiem podziemnym przy ulicy Nasyp w Gliwicach. Opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla tego przedsięwzięcia. Zgodnie z wizualizacją na pierwszej stronie dokumentu obiekt prezentowałby się jak na zdjęciu poniżej.

Nowy budynek miałby mieć łącznie 9 kondygnacji, w tym dwie podziemne i siedem naziemnych. Na poziomie -1 i -2 zaplanowano garaż wielostanowiskowy, a także pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Na parterze przewidziano lokale użytkowe, przeznaczone pod usługi nieuciążliwe, jak m.in. biura, gabinety lekarskie, salony fryzjerskie czy kosmetyczne, łącznie ma być ich od 8 do 12.

Na kondygnacjach powyżej parteru mają znaleźć się mieszkania lub lokale inwestycyjne. W koncepcji przewidziano ich 51, w tym do zamieszkania mają być przeznaczone 44 z nich. Wielkość lokali usługowych określono od 26 do 39 m2. Powierzchnia mieszkań zawiera się pomiędzy 25 a 65 m2. Wysokość budynku to 22 m.

Budynek będzie miał kształt skoszonego prostokąta, co (jak czytamy w koncepcji) jest wynikiem ukształtowania bryły nie powodującego przesłaniania oraz zapewniającego prawidłowe naświetlenie budynków sąsiednich.

Brak zgodności z planem miejscowym

Inwestor w załączonej do wniosku koncepcji achitektoniczno-urbanistycznej wskazuje, w którym miejscu planowany obiekt jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Nie zgadza się zarówno liczba kondygnacji (7 przy możliwej budowie budynku do 5 poziomów na terenie w MPZP oznaczonym jako 70 UM – zabudowa usługowo-mieszkaniowa), a także odległość budynku od linii rozgraniczającej z ulicą Nasyp. W zakresie pierwszej z wymienionych niezgodności deweloper wymienia szereg budynków na terenie centrum o podobnej, lub większej wysokości, wskazując, że w tej sytuacji 7-mio kondygnacyjny obiekt wpisze się w otaczającą zabudowę.

Jest jeszcze czas na składanie uwag

Uwagi do wniosku można wnieść w postaci papierowej do Wydziału Planowania Przestrzennego (ul. Jasna 31A) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl w terminie 21 dni od jego zamieszczenia w BIP Urzędu Miejskiego, tj. do dnia 21 listopada br. Pismo z uwagami powinno zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres składającego uwagi.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w BIP Urzędu Miejskiego – kliknij tu.

(żms)
fot. 24gliwice.pl