Cel: dostępne miasto

fot. Shvets Production / Pexels

Osoby ze szczególnymi potrzebami mają w Gliwicach coraz łatwiejszy dostęp do usług publicznych. Dzięki realizowanym obecnie projektom kolejne udogodnienia pojawią się między innymi w szkołach i bibliotekach.

 
Działania na rzecz dostępności są podejmowane na bieżąco w różnych obszarach – architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym – a miasto stara się pozyskiwać na te zadania dofinansowanie zewnętrzne. Dzięki temu tempo zmian jest szybsze.

Osoby ze szczególnymi potrzebami to osoby starsze, z niepełnosprawnościami, trwale lub czasowo niesprawne (np. ludzie poruszający się o kulach), ale nie tylko. W tej grupie są także kobiety w ciąży, osoby z dziećmi, a nawet osoby z dużym, nieporęcznym bagażem. W ostatnim czasie miasto podjęło kolejne kroki wyrównujące szanse w dostępie między innymi do edukacji i kultury.

Od stycznia w dwóch gliwickich szkołach podstawowych jest testowany Model Dostępnej Szkoły. W jego centrum jest uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 na Zatorzu i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 na Sikorniku są dostosowywane między innymi wejścia do budynków. Sale lekcyjne, biblioteki i świetlice są wyposażane w stoliki z regulowanym blatem i wysokością, punktowe lampki do pracy, klawiatury brajlowskie, czytniki pisma i lupy. Gliwicki projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 1,3 mln zł i będzie realizowany do sierpnia 2023 roku.

ZS-P nr 12 i ZS-P nr 16 to niejedyne szkoły, które w przyszłym roku będą dostosowywane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponad 216 tys. zł miasto otrzymało na projekt „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”. Grant został przyznany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje działania mające na celu poprawę dostępności w łącznie 10 miejskich jednostkach, w tym: szkołach, Środowiskowym Domu Samopomocy i Ośrodku Pomocy Społecznej. W ramach projektu planowany jest między innymi zakup pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących, planów tyflograficznych oraz krzeseł ewakuacyjnych. Dostosowane zostaną dojście i strefa wejściowa do jednego z budynków. 90 tys. zł na realizację zadań w ramach projektu „Dostępny samorząd” miasto dołoży z własnego budżetu.

Także kultura w mieście poszerza swoją ofertę z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. Granty w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez PFRON w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna (187 tys. zł) i Teatr Miejski (156 tys. zł).

Do biblioteki trafią między innymi pętle indukcyjne, powiększalnik dla osób z dysfunkcją wzroku i czytaki do korzystania z cyfrowych książek do słuchania przez osoby niewidome. Planowana jest także organizacja wydarzeń kulturalnych z tłumaczeniem na polski język migowy.

„Teatr w strefie ciszy” to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami słuchu. Przewidziano między innymi prace polegające na przystosowaniu przestrzeni dla widzów (kas, szatni, foyer, sali widowiskowej) do bezstresowego korzystania przez wyżej wymienione osoby, a także poszerzenie oferty repertuarowej.

źródło: gliwice.eu