Centrum Nowych Technologii tym razem otwarte już na dobre. Zajęcia od października

Budowę obiektu zakończono dwa lata temu, ale od tego czasu budynek stał pusty i trwały prace nad jego wyposażeniem.

Nie było to zadanie łatwe, bo nowoczesny kolos mieści prawie 180 sal dydaktycznych i 50 pomieszczeń laboratoryjnych. Od października zapełnią je studenci Politechniki Śląskiej.

– Mamy już w pełni wyposażone laboratoria i wraz z inauguracją akademicką rozpoczną tutaj zajęcia studenci Instytutu Fizyki, Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Mechaniczno Technologicznego – mówi Paweł Doś, rzecznik Politechniki Śląskiej.

Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 78 mln złotych (w tym prawie 71 mln unijnego dofinansowania).

Budynek przy ul. Konarskiego zwłaszcza z zewnątrz robi spore wrażenie. Przy jego budowie zastosowano nowoczesne technologie. Poza tradycyjnymi instalacjami, wyposażony jest w system odzysku energii, system zasilania w energię ekologiczną pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych, które są integralnym elementem elewacji budynku, oraz energię cieplną z kolektorów słonecznych.

Wiosną tego roku pojawiły się jednak informacje, że budynek jest mało funkcjonalny, a bieżące koszty jego utrzymania są bardzo wysokie. Stanowczo zaprzeczał temu profesor Jerzy Witeczek, jeden z autorów projektu budynku.

– Wiadomo, że póki nie odbywają się w tam zajęcia, budynek i tak musi być, przynajmniej w minimalnym stopniu, ogrzewany oraz sprzątany. Wielu osobom wydaje się, że gdy projektuje się nowoczesne budynki z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, to można zniwelować koszty prawie do zera. Tak niestety nie jest – wyjaśniał.

Początkowo wydawało się, że gliwicka uczelnia będzie pierwszą placówką w Polsce z takim wydziałem, jednak Politechnikę wyprzedził Uniwersytet Warszawski, który otworzył Centrum Nowych Technologii ?Ochota?. Oficjalne otwarcie gliwickiej placówki nastąpi w piątek, 26 września.
(msz,mpp)

Centrum Nowych Technologii jest nowoczesnym obiektem naukowo-dydaktycznym Politechniki Śląskiej, który powstał dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zadaniem pozawydziałowej jednostki organizacyjnej uczelni jest prowadzenie działalności usługowej na rzecz innych jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Centrum Nowych Technologii udostępniania zatem lokale, którymi dysponuje oraz świadczy na rzecz innych jednostek usługi towarzyszące związane z administrowaniem i technicznym utrzymaniem bazy lokalowej.