Spore zmiany na budowie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Byliśmy tam z kamerą (TV)

Postęp prac na budowie Centrum Przesiadkowego od naszej ostatniej wizyty jest ogromny. Aktualnie w rejonie wiat wykonywana jest podbudowa pod nawierzchnie asfaltowe. Co ciekawe, trwa też montaż zabezpieczeń… antyterrorystycznych, które w razie ataku zablokują możliwość dostania się do obiektu.

 

Odwiedziliśmy obiekt z kamerą i – od kierownika kontraktu, tym razem z ramienia PRUiM Gliwice – dowiedzieliśmy się o postępie prac. Te są zaawansowane – inwestycja ma zostać zakończona właściwie pod koniec roku (odbiory, uzgodnienia organizacji ruchu mogą przeciągnąć się na 2023 rok – dlatego taki termin jest obecnie podawany jako czas odbiorów przedsięwzięcia).

Na terenie inwestycji Centrum Przesiadkowe prace zaawansowane są już w dużym stopniu, zarówno w zakresie robót obiektowych jak i prac zewnętrznych

– mówi Mariusz Jankowski, kierownik kontraktu z ramienia Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach.


– Prowadzimy prace związane z elementami zabezpieczającymi obiekt – to są zapory antyterrorystyczne. Obiekt jest całkowicie zabezpieczony przed ewentualnym atakiem poprzez montaż zapór ruchomych oraz zapór stałych, które zamykać będą dostęp jakikolwiek – z każdej strony tego obiektu – dodaje Jankowski.

Co aktualnie jest wykonywane

W ulokowanym pod największą „falą” budynku głównym Centrum Przesiadkowego na poziomie piwnic w dalszym ciągu trwa montaż instalacji obsługujących cały kompleks CP – central wentylacyjnych, węzłów chłodu oraz ciepła, rozdzielni elektrycznych, automatyki. W łazienkach na piętrze i parterze zamontowano ścianki działowe z laminatów HPL i lustra. Trwa malowanie ścian, montaż szklanych balustrad i drzwi przesuwnych.

Na słupach żelbetowych zadaszenia głównego CP rozpoczęto montaż okładziny z blachy tytanowo-cynkowej. Wykonawca zajął się również instalacjami monitoringu i nagłośnienia.

Cały czas wieszane są oprawy oświetleniowe – podobnie jak w nowym tunelu w strefie przejść podziemnych łączących Centrum Przesiadkowe z dworcem PKP. Tam, oprócz monitoringu i nagłośnienia, montowana jest także instalacja przeciwpożarowa.

W umiejscowionym z boku – poza strefą wiat – przyszłym budynku pomocniczym Centrum Przesiadkowego trwa montaż urządzeń do obsługi obiektu, zlokalizowanych na dachu – m.in. central wentylacyjnych i jednostek klimatyzacji. To ważne z punktu widzenia użytkowników pomieszczeń, docelowo przeznaczonych pod komercyjny wynajem.

Na murach oporowych, opasujących teren CP i sąsiadujących z zabytkową wieżą ciśnień, w dalszym ciągu trwa montaż płyt betonowych i drewnianych okładzin. Toczą się prace projektowe związane z drugim historycznym obiektem na terenie Centrum Przesiadkowego – budynkiem dawnej Huty Szkła przy ul. Toszeckiej 2b.

W rejonie wiat drogowych wykonywana jest podbudowa pod nawierzchnie asfaltowe. Układane są krawężniki, a w zatoczkach stanowiskowych także granitowa kostka.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Planowany termin uruchomienia CP – z uwagi na okres czasu niezbędny do przeprowadzenia procedur odbiorowych – to początek 2023 roku.

(żms), UM Gliwice
wideo: Łukasz Gawin