Centrum rośnie w oczach. Inwestujemy w nowe technologie

82 miliony zł i 65 tysięcy metrów sześciennych kubatury – za trzy lata Gliwice będą bogatsze o kolejne miejsce innowacyjnych technologii.

Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej, bo tak brzmi pełna nazwa ośrodka, powstaje w północnej części miasteczka studenckiego, w rejonie ulicy Konarskiego.

Obiekt ma być prawdziwą wizytówką miasta – dla kierowców wjeżdżających do Gliwic od strony Drogowej Trasy Średnicowej będzie pierwszym rzucającym się w oczy budynkiem.


W sąsiedztwie Centrum z powodzeniem działa już Technopark, więc ta część miasta, ma szansę stać się jego centrum naukowym i technologicznym.

– Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej będzie nowoczesnym obiektem, mającym realizować funkcje badawcze i edukacyjne. W skład obiektu wchodzić będą pomieszczenia laboratoryjne, dydaktyczne i naukowe trzech wydziałów: Matematyczno-Fizycznego, Mechanicznego Technologicznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki – informuje Paweł Doś, rzecznik uczelni.

W Centrum odbywać się będą prace badawcze, edukacyjne i naukowe. Projekt obiektu zakłada budowę dwóch brył, pomiędzy którymi powstaną przeszklone dziedzińce.

Od strony północnej stanie siedmiokondygnacyjny blok, w którym znajdą się pomieszczenia dydaktyczno-naukowe.

Natomiast od strony południowej powstanie trzypiętrowy budynek zawierający sale laboratoryjne.

– Centrum będzie tak zwanym ?budynkiem inteligentnym?. Poza tradycyjnymi instalacjami wyposażony będzie także w system odzysku energii, system zasilania w energię ekologiczną pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych, które stanowić będą integralny element elewacji budynku, oraz energię cieplną z kolektorów słonecznych – wylicza Doś.

Budowa Centrum Nowych Technologii na terenie byłej kotłowni to jedna z najdroższych inwestycji w historii Politechniki Śląskiej.

Obiekt powstaje w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. Całkowity koszt budowy ma wynieść ponad 82 miliony zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią ponad 75 milionów zł i zostaną w całości pokryte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakończenie prac nad obiektem o kubaturze 65 tysięcy metrów sześciennych planowane jest na czerwiec 2014 roku.

Michał Pac Pomarnacki

(wizual. pol.sl)