Chętni do pracy w szeregach policji? W tym roku odbędą się nabory w sześciu terminach

Policja rekrutuje nowych funkcjonariuszy, ogłoszenie w tej sprawie pojawiło się w Urzędzie Pracy. W tym roku w województwie śląskim wyznaczono sześć terminów naboru. Jakie trzeba spełnić kryteria?

 
W ostatnich latach sporo mówi się o tym, że policjantów brakuje. Dla przykładu, w gliwickim garnizonie na koniec 2019 roku było 13 wakatów, rok później brakowało aż 51 funkcjonariuszy, zaś na koniec 2021 roku – 16.

Kto może starać się o przyjęcie do policji?

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Kandydat musi korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Powinien także dać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Oprócz tego konieczny jest uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Punkty w trakcie rekrutacji można zdobyć także za posiadane wykształcenie wyższe (np. informatyczne) czy dodatkowe uprawnienia, jak choćby ukończony kurs ratownika medycznego czy wodnego, instruktora sztuk walki, czy prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia pojazdów innych niż samochody osobowe.

Najbliższy nabór odbędzie się 27 lutego. Inne terminy przyjęć kandydatów do służby w 2023 roku to 5 maja, 3 lipca, 23 sierpnia, 27 października, a także 28 grudnia. Szczegółowe informacje można znaleźć TU.

(żms)/PUP Gliwice
fot. arch. Śląska Policja