Ciąg dalszy sporu. Obrońcy lip nie zostawiają suchej nitki na urzędnikach (TV)

– Budząca kontrowersje kwestia usunięcia drzew w rejonie ul. Mickiewicza nie podlega żadnym dyskusjom lub konsultacjom społecznym

– twierdzi Zarząd Dróg Miejskich. W poniedziałek, ZDM opublikował oświadczenie w tej sprawie.

 
Przypomnijmy, niektórzy mieszkańcy ul. Mickiewicza kategorycznie sprzeciwiają się wycince drzew rosnących wzdłuż tej samej ulicy. W proteście założono specjalną stronę internetową oraz konta na portalach społecznościowych. Warto dodać, że wycinka ma związek z planowaną od dłuższego czasu przebudową skrzyżowania ulic Mickiewicza i Sobieskiego, gdzie powstanie rondo.Realizacja: Michał Pac Pomarnacki, Łukasz Gawin

Oświadczenie Zarządu Dróg Miejskich

2 listopada 2012 wykonana została dokładna inwentaryzacja drzew rosnących wzdłuż jezdni ul. Mickiewicza. Wykazała ona, że wszystkie 127 drzew znajduje się w skrajni drogowej, wobec czego stanowią niedopuszczalne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Usunięcie drzew jest kwestią przestrzegania prawa, a nie woli Zarządcy. Zarządca drogi (ZDM) zobligowany jest do ich niezwłocznego usunięcia i to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, czy tez konsultacjom społecznym.

Należy przypomnieć, że sprawa dotycząca wycinki drzew wynikła podczas opracowywania koncepcji dotyczącej planowanej przebudowy skrzyżowania ulic Sobieskiego i Mickiewicza (budowa ronda) wraz z budową kilkunastu miejsc postojowych. Wcześniej na wniosek części mieszkańców Zarząd Dróg Miejskich zmienił oznakowanie w alei spacerowej ul. Mickiewicza, uniemożliwiając parkowanie tym, których posesje znajdują się w rejonie ul. Mickiewicza.

Zarówno Rada Miejska jak i Prezydent, a także Zarząd Dróg Miejskich są zobligowani do zaspokajania potrzeb nie tylko jednej grupy mieszkańców (miłośników alei), ale także mieszkańców zmotoryzowanych, którzy oczekują przemian w obliczu miasta zgodnie ze zmianami cywilizacyjnymi.

O wycince drzew przesądza obowiązujące prawo, które jest ustanowione w imieniu obywateli i na rzecz zapewnienia im bezpieczeństwa w ruchu drogowym.