Co należałoby zmienić w strefie płatnego parkowania? Przede wszystkim abonament mieszkańca

176 ankiet wpłynęło do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w odpowiedzi na ogłoszone badanie opinii publicznej dotyczące funkcjonowania gliwickiej SPP.

Wnioski z propozycjami zmian i oczekiwań mieszkańców można było kierować do ZDM-u między 6 maja a 6 czerwca.

Najwięcej głosów (33) dotyczyło wprowadzenia ograniczeń związanych z wydawaniem abonamentu mieszkańca. Drugą najliczniej sygnalizowaną propozycją (29 głosów) było stworzenie możliwości uiszczania opłat za postój w strefie kartą płatniczą. Na trzecim miejscu pod względem liczby oddanych głosów znalazł się postulat wprowadzenia zmiany godzin funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. 22 respondentów opowiedziało się za rozszerzeniem obszaru strefy, 21 osób uważa, że należałoby zwiększyć opłaty i kary, a 11 uczestników badania ankiety wnioskowało o zwiększenie liczby parkomatów.


Pozostałe propozycje dotyczyły m.in. budowy parkingów, umieszczenia na parkomatach map z oznaczonymi miejscami posadowienia innych tego typu urządzeń czy wprowadzenia ulg dla osób pracujących w Strefie Płatnego Parkowania.

Wskazanie na pierwszym miejscu konieczności zmian w abonamencie mieszkańca nie dziwi.

Korzystanie z przywileju taniego parkowania jest coraz częściej wykorzystywane przez osoby, które wcale w centrum miasta nie mieszkają. Również sami mieszkańcy nierzadko wykorzystują abonament nie tylko do parkowania w rejonie zamieszkania, ale w całej strefie, np. przy dojeździe do pracy, blokując w ten sposób miejsce parkingowe na cały dzień. Skutecznym rozwiązaniem byłoby pozostawienie prawa do abonamentu mieszkańca tylko w rejonie zamieszkania, a nie w całej strefie.

– W najbliższym czasie, na podstawie złożonych w badaniu opinii publicznej postulatów, Zarząd Dróg Miejskich przygotuje propozycje zmian związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach

– informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy gliwickiego ZDM-u.

(mf/ MSI)