Czy gliwicka Starówka jest autentyczna? Nie aż takie stare gliwickie kamieniczki

Wizerunki gliwickiego Rynku, okolicznych uliczek i resztek murów miejskich są sztandarową pozycją w licznych publikacjach o mieście i regionie.

Problem, w tym, że prawie nigdzie nie wspomina się, iż większość tak uroczych kamieniczek na i wokół Rynku został zbudowanych? w latach 50. XX wieku.

Gliwicka Starówka to bez wątpienia jedno z najbardziej urokliwych miejsc w całej górnośląskiej aglomeracji. Kiedyś faktyczne, administracyjne i handlowe centrum miasta, dziś bardziej miejsce spacerów, pubów i ogródków piwnych. Przez wielu uważane było za autentyczne, średniowieczne stare miasto, które szczęśliwie oparło się upływowi czasu.

W rzeczywistości jednak bardziej jest ono realizacją koncepcji architektonicznej jej autora, prof. Franciszka Maurera, niż rekonstrukcją wcześniej istniejących, przeważnie XIX-wiecznych budynków.

O autentyczności gliwickiej Starówki, okolicznościach jej powojennej rekonstrukcji i narracjach tworzonych wokół jej obrazu podczas marcowych Sporów z historią dyskutować będą: dr inż. Magdalena Żmudzińska-Nowak (Wydział Architektury Politechniki Śląskiej), Monika Michnik (Muzeum w Gliwicach) i Bogusław Tracz (Instytut Pamięci Narodowej).

(mat.pras. Muzeum)

Organizator: Muzeum w Gliwicach
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.
.
17 marca 2012, Willa Caro, godz. 17.00
Spory z historią: Dekonstrukcja rekonstrukcji ? wokół gliwickiej Starówki