Czym jest ubezpieczenie bezskładkowe?

Ubezpieczenie na życie to jeden z najlepszych sposobów na ochronę przyszłości Twojej i Twoich bliskich. Każda umowa jest zawierana na określony czas – zazwyczaj na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. W tym okresie Twoja sytuacja finansowa może się zmienić i pogorszyć, przez co nie będziesz mógł opłacać składek na polisę. Aby nie stracić ochrony, rozważ zakup ubezpieczenia bezskładkowego. Sprawdź, co to jest.

Polisa bezskładkowa jest przeznaczona dla osób, które przestały płacić składki na ubezpieczenie w terminie. Dotyczy to zarówno umów długoterminowych, jak i bezterminowych czy posagowych. Przekształcenie ubezpieczenia jest nieodwracalne, dlatego zanim zdecydujesz się na zmianę, sprawdź, z czym się wiąże.

Przekształcenie ubezpieczenia na życie na bezskładkowe – co się zmienia?

Jedną z największych zalet zmiany charakteru umowy jest brak konieczności opłacania składek aż do osiągnięcia wieku ustalonego w warunkach ubezpieczenia lub do chwili wyczerpania wartości polisy. Dzięki temu rozwiązaniu, nawet jeśli nie będziesz w stanie płacić składek, wciąż będziesz mógł liczyć na pomoc ubezpieczyciela.
Jednak przekształcenie umowy wiąże się modyfikacją warunków polisy, czyli:

  • zmniejszenie sumy ubezpieczenia na poczet okresu bezskładkowego,
  • zmiana zakresu polisy na obejmujący wyłącznie śmierć ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku,
  • rozwiązanie umów rozszerzających ochronę.

– Jeśli klient zdecyduje się na zmianę ubezpieczenia, nie będzie mógł skorzystać z pomocy finansowej, kiedy poważnie zachoruje, będzie hospitalizowany lub utraci zdolność do pracy. Rekompensata zostanie wypłacona jego bliskim wyłącznie po śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – tłumaczy specjalista z serwisu Rankomat.pl

Jak zmienić polisę na bezskładkową?

Aby móc przekształcić umowę ubezpieczenia, musisz najpierw podpisać umowę z odpowiednim towarzystwem ubezpieczeniowym. W tym celu sprawdź najlepszy ranking ubezpieczeń na życie online i zapoznaj się z dostępnymi ofertami. Przekształcenie polisy jest możliwe tylko w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych, takich jak:

  • Allianz – zmiana charakteru ubezpieczenia jest możliwa dopiero po 2 latach od zawarcia umowy. Jeśli ten okres jest krótszy, to po 90 dniach od zaprzestania opłacania składek ochrona przestanie obowiązywać,
  • Aviva – ubezpieczenie jest przekształcane po 7 dniach od terminu zapłaty,
  • Warta – polisa bezskładkowa zaczyna obowiązywać po 60 dniach opóźnienia w opłacaniu składek. Warunkiem przekształcenia jest trawnie umowy przez co najmniej 2 lata.

Aby zmodyfikować formę ubezpieczenia, wystarczy uzupełnić odpowiedni wniosek, który z łatwością znajdziesz na stronie towarzystwa. Do wypełnienia dokumentu potrzebujesz numeru obecnej polisy, danych osobowych, w tym imienia, nazwiska i numeru PESEL, numeru dowodu tożsamości, adresu zamieszkania i danych kontaktowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem: https://rankomat.pl/zycie/czym-jest-ubezpieczenie-bezskladkowe.

Procedura przekształcenia umowy na bezskładkową jest bardzo prosta. Skorzystaj z tej opcji, jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, a z pewnością przyniesie więcej korzyści niż całkowita rezygnacja z ochrony.

(materiał partnera)