Daszyńskiego, Kozielska, Pszczyńska, Tarnogórska… Rowerowa rewolucja w organizacji głównych ulic w mieście

Propozycja Gliwickiej Rady Rowerowej (teraz stow. Rowerowe Gliwice) nieprzyjęta przez ZDM w minionych latach (wiz. GRR)

Wzdłuż kilkunastu kluczowych gliwickich ulic w przyszłości mają zostać wykonane drogi rowerowe lub pasy ruchu wydzielone z jezdni. Drogowcy ogłosili przetarg na projekty zmiany organizacji ruchu na drogach, służące użytkownikom jednośladów.

 
Przedstawiciele samorządu dostrzegli systematyczne zwiększanie się ruchu rowerowego na terenie Gliwic. Rozważają wprowadzenie rozwiązań proponowanych przez użytkowników tego środka transportu, które wcześniej z różnych względów nie były realizowane (pisaliśmy o tym w 2020 roku – link). Teraz, zgodnie z zapowiedzią wiceprezydenta Mariusza Śpiewoka złożoną w naszym studio, chcą zamówić projekt bezpiecznych połączeń rowerowych w ciągu wybranych głównych ulic miasta.

Zmiany miałyby zostać wprowadzone przy jednoczesnym minimalnym zaangażowaniu kosztów i czasu realizacji, a także bez konieczności przebudowania istniejącej infrastruktury drogowej.

Zadanie ma na celu utworzenie siatki tras rowerowych uwzględniającej istniejące już drogi i szlaki rowerowe. Dotyczy przede wszystkim obszaru centrum miasta oraz dróg wyprowadzających ruch rowerowy z centrum w kierunkach obrzeżnych dzielnic miasta. Chodzi konkretnie o ulice:

 • Tarnogórską (na odcinku od Radiostacji do skrzyżowania z ul. Kolberga) – wykonanie odcinka pasów/drogi dla rowerów, który połączy dwie istniejące drogi dla rowerów;
 • Daszyńskiego – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących ulicę Architektów z opracowywanym pasem/drogą dla rowerów przy ul. Kościuszki/Andersa. Dodatkowo należy w jednym z wariantów uwzględnić przebieg drogi rowerowej poza jezdnią po północnej stronie pasa drogowego na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mazowieckiego (zgodnie z MPZP);
 • Kościuszki – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących istniejącą drogę dla rowerów przy ul. Nowy Świat z opracowywanym pasem/drogą dla rowerów przy ul. Andersa. W jednym z wariantów uwzględnić przebieg drogi rowerowej poza jezdnią;
 • Dąbrowskiego – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących istniejącą drogę dla rowerów przy ul. Chorzowskiej z opracowywanym pasem/drogą dla rowerów przy ul. Opolskiej;
 • Śliwki – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących istniejącą drogę dla rowerów przy ul. Kasztanowej z opracowywanym pasem/drogą dla rowerów przy ul. Toszeckiej;
 • Toszecka – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących istniejącą drogę dla rowerów przy rondzie Lecha Kaczyńskiego do skrzyżowania z ul. Myśliwską/Pionerów;
 • Traugutta – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących istniejącą drogę dla rowerów przy ul. Lipowej z opracowywanym pasem/drogą dla rowerów przy ul. Dąbrowskiego;
 • Kozielska – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących istniejącą drogę dla rowerów przy granicy dzielnic Brzezinka i Stare Gliwice z opracowywanym pasem/drogą dla rowerów przy ul. Andersa. W jednym z wariantów uwzględnić przebieg drogi rowerowej poza jezdnią;
 • Andersa – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących opracowywany pas/drogę dla rowerów przy ul. Kozielskiej z opracowywanym pasem/drogą dla rowerów przy ul. Kościuszki. W jednym z wariantów uwzględnić przebieg drogi rowerowej poza jezdnią;
 • Pszczyńska – wykonanie pasów/drogi dla rowerów na odcinku od istniejącej drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z ul. Pocztową do projektowanej drogi dla rowerów w śladzie dawnej kolei wąskotorowej (stacja Trynek);
 • Poniatowskiego – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących istniejącą drogę dla rowerów przy ul. Chorzowskiej do skrzyżowania z ul. Lipową (wjazd/wyjazd z jezdni);
 • Orlickiego – wykonanie połączenia rowerowego dla obu kierunków z ul. Wyspiańskiego (wjazd/wyjazd z jezdni). Dodatkowo zaprojektowanie możliwości bezpośredniego włączenia się z ul. Wyspiańskiego do istniejącej drogi dla rowerów w ciągu ul. Orlickiego jak i odwrotnie;
 • Bernardyńska – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących opracowywany pas/drogę dla rowerów przy ul. Toszeckiej do skrzyżowania z ul. Orląt Śląskich/Owocową – połączenie z istniejącą drogą/trasą rowerową;
 • Świętojańska – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących opracowywany pas/drogę dla rowerów przy ul. Toszeckiej z opracowywanymi pasami/drogami dla rowerów przy skrzyżowaniu ulic Tarnogórskiej i Opolskiej;
 • Opolska – wykonanie pasów/drogi dla rowerów, łączących opracowywany pas/drogę dla rowerów przy ul. Świętojańskiej z opracowywanym pasem/drogą dla rowerów przy ul. Dąbrowskiego.

Na liście tej zabrakło m.in. ulic Wrocławskiej, Częstochowskiej i Dworcowej, jednak w planie przetargów ZDM na br. znajduje się osobna pozycja, niedotycząca stricte tras rowerowych, chodzi natomiast o projekt docelowej organizacji ruchu dla układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyńskiego. Już we wcześniejszych zapowiedziach miasta przewijał się już temat zawężenia ulicy Dworcowej do dwóch pasów, być może więc efektem opracowania będą rozwiązania dla użytkowników jednośladów.

Przy opracowywaniu projektów zmian na 15 ulicach wskazanych w ogłoszonym już przetargu wykonawcy będą musieli włączyć do konsultacji Komendę Miejską Policji oraz Stowarzyszenie „Rowerowe Gliwice”.

Wiadomo jeszcze, że wśród zmian organizacji ruchu możliwe będą takie rozwiązania, jak likwidacja istniejących azyli dla pieszych, zmniejszenie ilości pasów ruchu lub ich zwężenie, likwidacja lewoskrętów na skrzyżowaniach, zastosowanie śluz rowerowych, a także zastosowanie w rejonie skrzyżowania drogi rowerowej.

W ramach zadania potencjalny wykonawca powinien przeanalizować aktualny stan infrastruktury drogowej i wskazać przynajmniej 3 dodatkowe ciągi głównych ulic miasta, konieczne do utworzenia spójnej sieci DDR, wzdłuż których istnieje możliwość wykonania pasów dla rowerów poprzez zmianę organizacji ruchu, a także przygotować dla nich odpowiednie projekty organizacji ruchu (jak dla pozostałych ulic wskazanych na powyższej liście).

(żms)

77 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze