Dostali od wojewody promesę na zakup wozu bojowego, ale to nie wystarczy. Resztę zbierają na… zrzutce

Strażacy z OSP z Sośnicowic zbierają środki na nowy wóz strażacki, na którego dofinansowanie w marcu otrzymali promesę. Brakuje im bagatela – 400 tys. zł. Założyli więc zbiórkę w serwisie zrzutka.pl.

 
Darczyńcy najwyraźniej nie kwapią się z wpłatami, bo jak dotąd zebrano tam około 3 tys. zł. Do zakończenia internetowej kwesty pozostało jednak jeszcze 190 dni. Przez ponad pół roku być może uda się jeszcze jakąś część dozbierać.

– 27 marca był dla naszej jednostki bardzo ważny, gdyż z rąk Wojewody Śląskiego – Pana Jarosława Wieczorka, odebraliśmy wymarzoną PROMESĘ na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – opiewającą na kwotę 950 000 zł. Są to ogromne pieniądze, za które bardzo dziękujemy, lecz do średniego samochodu pożarniczego brakuje nam jeszcze dość znacznej sumy pieniędzy tj. ok. 400 000 zł – czytamy w opisie zbiórki.


Państwo rozdaje promesy

Jak dowiadujemy się z rządowej strony, w lutym br. wiceminister MSWiA Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Dzięki tym środkom do strażaków ochotników z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów. Do jednostek OSP trafi 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich – czytamy w witrynie gov.pl. W naszym województwie dotacje do wozów bojowych ma otrzymać 57 jednostek OSP.

Na liście tej znalazły się także jednostki z Sośnicowic i Pilchowic (OSP Leboszowice). Do pierwszej z nich ma trafić wóz bojowy średni, do drugiej lekki.

– Błyskawicznie zgłosiliśmy – w imieniu gminy – deklarację udziału w przedsięwzięciu, a Rada Gminy podjęła uchwałę gwarantując finansowanie w wysokości 170 tys. zł – informuje gmina Pilchowice w mediach społecznościowych, której przekazano promesę na 400 tys. zł. Dlaczego więc Sośnicowice nie mogły zabezpieczyć brakujących środków na zakup pojazdu?

Gmina nie sfinansuje (ponad) połowy kosztów zakupu wozu bojowego

27 marca wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, w towarzystwie posłanki PiS Barbary Dziuk oraz posła Jarosława Gonciarza z tej samej partii, wręczył promesy gwarantujące ochotniczym strażom z naszego powiatu dofinansowania. Na oficjalnej stronie wojewody w mediach społecznościowych można z resztą oglądać przemówienia każdego z obecnych tam polityków.

– To jest jeden z 57 samochodów, które na terenie województwa śląskiego zostanie zakupionych w tym roku i on zostanie zakupiony ze środków rządowych, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska no i patrzę teraz na pana burmistrza – pan burmistrz też obiecał, że na te 950 tys., 948 tys. dołoży – mówił wojewoda podczas wręczania tekturowych promes na dofinansowanie, na których dużą czcionką wypisano przyznawaną kwotę. Okazuje się, że składają się na nią środki NFOŚiGW/WFOŚiGW (475 tys. zł), środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (175 tys. zł), zaś 300 tys. to fundusze Gminy Sośnicowice.

– Gmina na chwilę otrzymania promesy nie posiadała zabezpieczonych środków w budżecie na dotację dla OSP Sośnicowice. W wyniku przesunięć i cięć budżetowych na sesji w dniu 26 kwietnia 2023 roku zabezpieczone zostało 300 tys. zł. na dotację dla OSP Sośnicowice. Jednakże po oszacowaniu wartości zakupu samochodu przed ogłoszeniem przetargu okazało się, że samochód ten będzie kosztował 1,350 mln zł., brak zatem jeszcze 400 tys. zł – wyjaśnia zastępca burmistrza Sośnicowic Bernard Wilczek.

W obecnej sytuacji finansowej Gminy, gdy w trakcie realizacji jest kilka dużych zadań inwestycyjnych nie jesteśmy w stanie znaleźć dodatkowych 400 tys. zł. dla OSP, wtedy dotacja wyniosła by 700 tys. zł

– kontynuuje Wilczek.

Jak dodaje, Gmina Sośnicowice podjęła już działania do pozyskania środków wewnętrznych na ten cel, w tej sprawie został złożony wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o środki z Funduszu Sprawiedliwości. Również OSP Sośnicowice, złożyła już kilka wniosków do spółek skarbu państwa o dofinansowanie, między innymi do Lasów Państwowych, Orlenu itp.

(żms)
fot. Sośnicowice (FB)

9 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze