Dotacje do zabytków na terenie powiatu. Wnioski można składać do końca stycznia

Właściciele obiektów zabytkowych mających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego oraz dostępnych publicznie mogą składać, w terminie do 31 stycznia 2021 roku, wnioski o udzielenie dotacji z budżetu powiatowego.

Prawo to przysługuje osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do rejestru zabytków usytuowanego na terenie Powiatu Gliwickiego.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Anetta Krzemińska tel. 32 332 66 18 oraz Magdalena Michaliszyn tel. 32 332 66 70.

Kwestie udzielania dofinansowania do zabytków zostało uregulowane uchwałą Nr XXXVIII/290/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.


(żms)/Starostwo.gliwice.pl
fot. 24gliwice.pl/ŁG (Pałac w Bycinie, październik 2020)

3000
od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
Lxd2

To kiedy miasto Gliwice samo do siebie zgłosi wniosek o dotację w celu rewitalizacji zabytkowej linii kolejki wąskotorowej oraz budynków stacyjnych, których jest właścicielem ?

Ampuła

Na zdjęciach świeckie ruiny wśród samosiejek, a gros forsy zagarną kato-kloce złoconych pustostanów przy lukrowanych plebaniach.

hanek mały

Miasto Gliwice w tym roku nie podwyższyło swoim mieszkańcom podatku od nieruchomości, natomiast Starostwo odwrotnie – podwyższyło i to w maksymalnym wymiarze. Mieszkańcy powiatu gliwickiego ! TO WY FINANSUJECIE te wszelkie “dofinansowania” z nałożonych na Was haraczy, bo tu nie ma litości mimo pandemii i utraty dochodów.

Obserwujący

No to do dzieła.Trzeba złożyć wniosek o ratowanie zabytków,na glajwickich urzędasów nie ma co liczyć.Oni lubią doprowadzać wszystkie budynki do ruiny.

z(a)bytek

To na który składasz?

suport

Na ten rower, który jest zabytkowy.