“Dramatyczna jakość powietrza, jesteśmy zaniepokojeni”. Jest petycja do prezydenta

– Wśród dziesiątków tysięcy Polaków umierających przedwcześnie z powodu schorzeń powstałych w wyniku oddychania skażonym powietrzem jest wielu mieszkańców Gliwic

– napisali w petycji do prezydenta Zygmunta Frankiewicza mieszkańcy.

Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego tygodnia stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 w Gliwicach zostało przekroczone o kilkaset procent. Według Europejskiej Agencji Środowiska w mieście normy pyłu PM10 przekraczane są 125 razy w ciągu roku, co plasuje Gliwice na niechlubnym trzecim miejscu w kraju i siódmym w Europie.


– Zwracamy się do władz samorządowych, by wdrożyły Program Ograniczania Niskiej Emisji, z określonymi zasadami pomocy udzielanej mieszkańcom, którzy decydują się na wymianę wysokoemisyjnych pieców na ekologiczne urządzenia grzewcze – czytamy w petycji.

Jej autorzy zwracają też uwagę na problem karania osób palących szkodliwymi substancjami i wnoszą o zwiększenie skuteczności działań Straży Miejskiej.

– Świadomość nieuchronnej kary, jako konsekwencji tego procederu, zniechęci tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo zdrowie i życie wszystkich mieszkańców Gliwic. Dotyczy to również firm i zakładów znajdujących się na terenie miasta, bezkarnie palących odpady, obniżając koszty wywozu śmieci. Stosowana obecnie przez Straż Miejską procedura kontroli i egzekucji prawa jest nieskuteczna i dlatego niezbędna jest jej modyfikacja – piszą.

Całą treść petycji można znaleźć tutaj.