Z. Frankiewicz kontra T. Dubarek. Znamy wyrok sądu (TV)

Przeprosiny i 10 tysięcy dla klubu sportowego.

Tadeusz Dubarek ma przeprosić prezydenta Zygmunta Frankiewicza na łamach lokalnej prasy. Sąd Okręgowy zobowiązał również pozwanego do zapłacenia 10 tysięcy złotych na rzecz sportowców z klubu Carbo.

Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku prezydent Gliwic złożył pozew przeciw Dubarkowi o naruszenie dóbr osobistych.

Chodziło o stwierdzenie byłego dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, jakoby prezydent handlował gruntami w śladzie autostrady A1.

[flashvideo file=”http://24gliwice.pl/tv/20110616_frankiewicz_dubarek_sad.flv” /]

Na sali rozpraw w Sądzie Okręgowym nie był obecny prezydent Frankiewicz. Strona pozwanego podtrzymywała stanowisko, że słowa Dubarka nie były bezpośrednimi oskarżeniami, a jedynie pytaniami. Jednak w uzasadnieniu wyroku sędzia oznajmił, że nie ma znaczenia analiza lingwistyczna, lecz wydźwięk słów Dubarka dla przeciętnego odbiorcy.

Sędzia zmniejszył kwotę podaną przez Frankiewicza w pozwie, z 20 tysięcy na 10 tysięcy. Dubarek będzie również musiał pokryć część kosztów procesowych poniesionych przez Zygmunta Frankiewicza.

Jak powiedział nam przedstawiciel pozwanego, w tej chwili trudno stwierdzić, czy Tadeusz Dubarek będzie się odwoływał od wyroku sądu.