Galeria M{pi}K wkrótce poza strukturami magistratu. Urząd miejski ogłasza konkurs

Mieszcząca się przy Rynku galeria M{pi}K prawdopodobnie zmieni zarządcę.

Powołana przez prezydenta miasta specjalna komisja wybierze organizację, która w optymalny sposób będzie koordynować życie kulturalne obiektu.

Placówka działa od czterech lat i zarządzana jest przez Wydziału Kultury i Promocji UM – jej szefową jest Katarzyna Jajszczok.

– Teraz przyszła pora, aby oddać sprawę w ręce gliwickiego środowiska kulturalnego – czytamy na stronie urzędu miejskiego.

Zgodnie z obecnym planem budżetowym na 2013 rok, na prowadzenie galerii urząd zamierza przeznaczyć 70 tysięcy zł.

Galeria M{pi}K mieści się na pierwszym piętrze kamienicy przy Rynku i zajmuje 308 m2 powierzchni. Oprócz sali wystawienniczo-koncertowej znajdują się tam: zaplecze kuchenne, szatnia i sanitariaty. Swoje propozycje na prowadzenie w tym miejscu działalności mogą składać przede wszystkim organizacje pozarządowe. Zgłoszenia powinny zawierać m.in. program działań z zakresu edukacji artystycznej mieszkańców i kosztorys.

Oceną ofert zajmie się komisja konkursowa powołana przez prezydenta.

.
Weźmie ona pod uwagę: rodzaj proponowanego przedsięwzięcia, stopień zagospodarowania przestrzeni lokalu, godziny otwarcia, częstotliwość organizowanych wydarzeń, przewidywaną liczbę odbiorców oraz osób zaangażowanych w ich przygotowanie, koszty realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Ocenie będą podlegać także kwestie promocyjne, organizacyjne (np. czy organizacja posiada odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i sprzęt do realizacji proponowanych przedsięwzięć), sposób wykonania i rozliczania zadań dotychczas zlecanych przez miasto.

Termin zgłaszania ofert upływa 30 stycznia.