GBO na 2024 rok: 4 projekty ogólnomiejskie i 140 dzielnicowych przeszło pozytywnie przez etap oceny

Wyniki oceny wniosków złożonych do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok zostały już opublikowane. Z 13 zgłoszonych projektów ogólnomiejskich do etapu głosowania mają przejść zaledwie 4. Wśród zadań dzielnicowych, z różnych powodów odrzucono 121 z 261 wniosków. Można się jeszcze odwołać.

 
Przypomnijmy, że w tym roku gliwiczanie zgłosili 274 projekty, w tym 13 to zadania ogólnomiejskie, a 261 – dzielnicowe.

Po wnikliwej ocenie wszystkich projektów pozytywnie ocenione zostały 4 wnioski ogólnomiejskie i 140 wniosków dzielnicowych. Szczegółowe wyniki oceny wniosków dostępne są na platformie Decydujmy Razem. Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie będzie opublikowana do 1 sierpnia 2023 r. Etap głosowania rozpocznie się 24 sierpnia br. i potrwa do 14 września br. – czytamy na stronie gliwickiego GBO w mediach społecznościowych.

Trudno w tym miejscu analizować wszystkie pomysły na zmiany w dzielnicach Gliwic, zobaczmy jednak, co pozostało do wyboru wśród projektów ogólnomiejskich. Cztery zadania, które przeszły przez weryfikację formalną i zebrały wymaganą liczbę głosów, to:

  • Muszla estradowa w parku przy ulicy Chorzowskiej,
  • Strefa chillout w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice,
  • Cykl warsztatów i wydarzeń sportowych dla młodzieży,
  • Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji (na terenie ZSET im. Cichociemnych).

Wśród odrzuconych projektów dla całego miasta znalazł się m.in. kontraruch rowerowy (wymagałby m.in. szerszych analiz i uzgodnień, a także niejednokrotnie likwidacji miejsc postojowych), pasy rowerowe wzdłuż ul. Tarnogórskiej (w skrócie – duże obciążenie drogi ruchem samochodowym, ulica wymaga budowy wydzielonej trasy rowerowej), budowa boiska na terenie Ostropy (w tym rejonie planowane są zbiorniki retencyjne, wartość zadania wyceniona na ok. 4 mln, zadanie wieloletnie ze względu na konieczność budowy przyłącza elektrycznego, co trwa ok. 1,5 roku), jeden wniosek wycofano, inne nie zebrały właściwego poparcia.

Ze szczegółowymi informacjami na ten temat można zapoznać się na stronie decydujmyrazem.gliwice.pl w polu „Typ projektu” wybierając „OGÓLNOMIEJSKI”. By z kolei zapoznać się z wynikami oceny wniosków złożonych w dzielnicach, w tym samym polu należy zaznaczyć opcję „DZIELNICOWY”, zaś w polu „Nazwa dzielnicy” można zawęzić poszukiwanie do interesującego nas obszaru.

Przypomnijmy, że na wszystkie zadania, które przejdą do realizacji w Gliwickim Budżecie Obywatelskim na 2024 rok, przeznaczone zostanie blisko 8,5 mln zł, z czego 7,5 mln zł to kwota na projekty realizowane w dzielnicach miasta, a 1 mln zł na zadania ogólnomiejskie.

Od wyników oceny można się odwołać

Mieszkańcy Gliwic mogą od 21 do 27 czerwca złożyć ewentualne odwołanie od negatywnej oceny, przy czym w przypadku zadań dzielnicowych takie odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dane zadanie dotyczy.

Odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy. Musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem jego rozpatrzenia jest odniesienie się w treści do uzasadnienia oceny negatywnej.

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu. Szczegółowe informacje na temat tego, jak odwołać się od oceny negatywnej można znaleźć tu.

Wyniki procedury odwoławczej będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na platformie www.decydujmyrazem.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach – nie później niż 1 sierpnia. Tego dnia opublikowana zostanie również lista wniosków, które zostaną poddane pod głosowanie. Sam plebiscyt odbędzie się między 24 sierpnia a 14 września.

(żms)
fot. 24GLIWICE/ŻMS

9 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze