GRR: ZDM odebrał inwestycję niezgodną z przepisami. Drogowcy: ze względu na odprowadzanie wody

Rowerzystom w Gliwicach zdecydowanie nie jest łatwo. Co jakiś czas muszą apelować do urzędników o usunięcie niezgodności z przepisami lub błędów projektowych. Część postulatów zostaje wdrożona, inne są odrzucane.

Tym razem działacze należący do Gliwickiej Rady Rowerowej wnioskowali o obniżenie krawężników na przejazdach dla rowerów w ciągu drogi rowerowej łączącej Centrum z Sośnicą. Zamiast przepisowej wysokości 1 cm, są one czterokrotnie większe. Drogowcy jednak wskazują na celowość takiego rozwiązania.

– Krawężniki przy przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów muszą być podniesione ponad nawierzchnię jezdni, w celu prawidłowego odprowadzania wody opadowej. Niewielkie przekroczenie wysokości krawężnika nie powinno mieć wpływu na bezpieczny przejazd, jeżeli rowerzysta porusza z zachowaniem właściwej ostrożności – informuje Iwona Prokopiak, kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Drogowych oraz Ewidencji Dróg gliwickiego ZDM-u.


Użytkownicy jednośladów widzą sprawę inaczej. W portalu GRR.org.pl zamieścili na ten temat stosowny komentarz.

Nie możemy się zgodzić, iż ponad czterokrotne przekroczenie dopuszczonej przepisami maksymalnej wysokości krawężnika jest „Niewielkim przekroczeniem”

– komentuje Tomasz Herud z GRR.

– Krawężnik mający 1,5 cm można by nazwać „niewielkim przekroczeniem”, ale nie taki który ma ponad 4 cm – dodaje Herud.

Paragraf 48 punkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie nie przewiduje żadnych odstępstw od maksymalnej wysokości progów i uskoków, dlatego działaczom z GRR ciężko jest zrozumieć jak ZDM mógł odebrać inwestycję zrealizowaną w sposób niezgodny z przepisami.

(żms)/GRR.org.pl
fot. Gliwicka Rada Rowerowa