Hałda, kompleks działek za blisko 53 mln zł. SRK sprzedaje nieruchomości, trzy przetargi odbędą się w czerwcu

Spółka Restrukturyzacji Kopalń stara się sprzedać prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gliwic. W czerwcu odbędą się jeszcze trzy postępowania przetargowe. Do nabycia jest hałda w Ostropie, teren inwestycyjny na styku Trynku i Ligoty Zabrskiej, a także działka w Sośnicy.

 
Pierwszy z gruntów to kompleks działek leżących na końcu ul. Ciesielskiej, tworzących kształt zbliżony do kwadratu. Niestety, nie wszystkie grunty leżące w jego ramach są przedmiotem przetargu – stan prawny jednego z nich jest jeszcze nieuregulowany, zaś drugi nie jest własnością SRK. Być może to zniechęca potencjalnych nabywców. Pomimo tego cena wywoławcza terenu wzrosła z 4,5 mln zł netto (październik 2022) do 6,855 mln zł netto. Kolejna próba zbycia nieruchomości odbędzie się 19 czerwca.

Więcej na ten temat pisaliśmy TU: Hałda została wystawiona na sprzedaż za 4,5 mln złotych. Pierwsza próba zbycia zakończyła się fiaskiem.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar ten oznaczono jako 6 UPC – tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej w komercyjnych strefach miasta.

Drogi teren inwestycyjny w dwóch dzielnicach

Blisko 53 mln zł netto to cena wywoławcza działek o łącznej powierzchni ponad 35,7 ha, położonych w rejonie ulic Płażyńskiego, Bojkowskiej, Okrężnej i południowej obwodnicy Gliwic. Przetarg na jego zbycie odbędzie się 14 czerwca. Oprócz samych gruntów do nabycia będą także prawa własności do budowli w postaci ziemnego osadnika mułowego oraz mułu węglowego w ilości szacunkowej wynoszącej około 798.653 m³.

W obrębie części działek wystawionych na sprzedaż znajduje się zalewisko w którym gromadzą się wody opadowe.

Kompleks działek o kształcie regularnego wielokąta jest ograniczony od północy pasem drogowym ul. Płażyńskiego, od zachodu pasem drogowym ul. Bojkowskiej, od wschodu linią kolejową biegnącą równolegle do ul. Okrężnej, a od południa terenami inwestycyjnymi o charakterze magazynowo – produkcyjnym – czytamy w ogłoszeniu na stronie SRK.

Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa magazynowo – produkcyjna i centra logistyczne stanowiące w większości własność podmiotów z Grupy Panattoni. W niewielkiej odległości centrum handlowe „Europa Centralna”. Centrum miasta znajduje się w odległości 3 km, węzeł autostrady A1 / A4 w odległości 1 km.

Obszar, na którym znajdują się nieruchomości, objęty jest planem miejscowym z 2006 roku.

Zgodnie z jego ustaleniami, większość z wystawionych na sprzedaż gruntów oznaczono jako ZR/U – tereny rekultywacji przeznaczone pod usługi różne,– tereny usług różnych, PU – tereny przemysłowo – usługowe. W nieznacznej części jako ZNW – tereny zieleni niskiej i wysokiej, WS – tereny wód powierzchniowych, TK – tereny kolei, Un – tereny usług różnych – nowe tereny.

Niewielka działka w Sośnicy

Teren o powierzchni 0,0784 ha (784 m2) położony jest przy ul. Sikorskiego, naprzeciwko wylotu z ul. Młodego Górnika. Przetarg na zbycie nieruchomości zaplanowano na 15 czerwca, zaś cena wywoławcza wynosi 160 tys. zł netto.

Działka jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie, nieogrodzona. Teren porośnięty jest pojedynczymi drzewami. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się tereny oświatowe i inne użyteczności publicznej oraz tereny przemysłowo – usługowe. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Sikorskiego – czytamy w ogłoszeniu SRK.

Zgodnie z MPZP z 2010 roku obszar, na którym położona jest nieruchomość, oznaczony jest symbolem 06U – tereny istniejących usług i drobnej wytwórczości oraz 20MN – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szczegółowe informacje na temat wymienionych nieruchomości można znaleźć w ogłoszeniach o sprzedaży nieruchomości drogą przetargu na stronie SRK.com.pl.

(żms)
fot. scr.: Google Maps, MSIP Gliwice

7 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze