„I ❤ GLIWICE” przed dworcem PKP, siłownia czy dostęp do audiobooków? Wnioski do GBO 2025 po weryfikacji

Siłownia „pod chmurką” przy szkole specjalnej, kolorowy napis „I ❤ GLIWICE” przed dworcem PKP oraz bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków dla czytelników gliwickiej Biblioteki – to trzy projekty ogólnomiejskie, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną spośród wszystkich wniosków złożonych do GBO na 2025 rok.

 
Wśród projektów, które z założenia miałyby służyć mieszkańcom całego miasta, nie ma tym razem zbyt szerokiego wyboru. Z drugiej strony – może wybrany w tegorocznym głosowaniu projekt faktycznie miałby szansę na realizację. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje GBO, z wniosków ogólnomiejskich nie zostały dotąd wykonane: 2024 – Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej (2 przetargi zostały już unieważnione); 2023 – Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice (wpisano do planu przetargów MZUK na br.); 2022 – Restauracja Parkowa – Okrąglak na placu Grunwaldzkim (realizacja obiektu, będącego już inwestycją spoza GBO, została na razie wstrzymana).

Dzielnice – gdzie mieszkańcy mają największy wybór zadań?

Do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok mieszkańcy zgłosili 354 projekty – 15 to projekty ogólnomiejskie, a 339 dzielnicowe. Weryfikację przeszło łącznie 217 wniosków, w tym: 3 wnioski ogólnomiejskie i 214 dzielnicowych. Z całej puli, z różnych powodów, odrzucono więc prawie 40% pomysłów.

Ostatecznie najwięcej do wyboru będą mieli mieszkańcy Sikornika – 23 projekty. Tuż za nim znalazła się Sośnica z 20 zadaniami zgłoszonymi przez mieszkańców. Po 17 wniosków przeszło weryfikację w dzielnicach Szobiszowice i Trynek, po 16 w Łabędach i Bojkowie, a po 15 w Śródmieściu i na Zatorzu. Natomiast w dzielnicach Wojska Polskiego – 13, Kopernik – 12, Obrońców Pokoju – 10. Najmniejszy wybór będą mieli mieszkańcy Wójtowej Wsi, gdzie możliwy do realizacji jest tylko pomysł półkolonii zimowych. W Czechowicach są 2 projekty, zaś w Ligocie Zabrskiej 3.

Tu można sprawdzić, które wnioski przeszły etap weryfikacji formalnej i merytorycznej: GBO 2025 – lista projektów. Projekty weryfikowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek.

Wśród złożonych wniosków sporo jest projektów „miękkich” – to zajęcia kulturalne, sportowe, szkolenia, warsztaty i inne zajęcia aktywizujące – dla dzieci i seniorów, są pomysły nasadzeń drzew, albo roślinności, wykonania parków trampolin, miejsc postojowych, konstrukcji spowalniających ruch drogowy, parku kieszonkowego, murali, wzbogacenia zasobów poszczególnych filii bibliotek, czy montażu ławek.

Nie zgadzasz się z oceną wniosków? Można złożyć odwołanie

Od 21 do 27 czerwca jest czas na zgłaszanie ewentualnych odwołań od ocen negatywnych. Jak to zrobić?

Każdy mieszkaniec Gliwic (w tym wnioskodawca) może złożyć ewentualne odwołanie od negatywnej oceny. W przypadku zadań dzielnicowych odwołanie może złożyć jedynie mieszkaniec dzielnicy, której dane zadanie dotyczy. Odwołanie powinno zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania wnoszącego oraz odniesienie się do uzasadnienia oceny negatywnej. Należy je oznaczyć dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazać numer wniosku, którego dotyczy – informuje miasto.

Sposoby składania odwołań:
  • w formie papierowej: w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (GODS) przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 lub ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 (Biuro Obsługi Interesantów) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;
  • w formie elektronicznej: wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki GODS: /GODS/skrytka – odwołanie należy złożyć poprzez usługę „pismo ogólne”;
  • w przypadku osób z niepełnosprawnością: za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu. Wyniki procedury odwoławczej będą opublikowane najpóźniej 9 sierpnia na platformie decydujmyrazem.gliwice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wówczas poznamy ostateczną listę pozytywnie ocenionych wniosków, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

Kiedy odbędzie się głosowanie?

O tym, które propozycje zostaną skierowane do realizacji w 2025 roku, zadecydują gliwiczanie w głosowaniu przewidzianym w terminie od 27 sierpnia do 19 września br. Głosy będzie można oddawać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie na platformie partycypacyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl.

Na GBO 2025 miasto przeznaczyło blisko 8,5 mln zł, z czego prawie 7,5 mln zł na projekty dzielnicowe i 1 mln zł na zadanie ogólnomiejskie.

(żms), UM Gliwice

29 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze