Dane InfoGZM: W 2021 roku Gliwice zajęły niechlubne 1. miejsce w rankingu ubytku drzew w całej metropolii

Blisko 3 tysiące drzew zostało wyciętych na terenie Gliwic w 2021 roku – wynika z opublikowanych właśnie danych statystycznych zgromadzonych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Nasadzeń było wówczas o wiele mniej.

 
Trzeba jednak pamiętać, że był to rok przygotowań do sporych inwestycji w Gliwicach (m.in. plac Piastów i rejon dworca PKP), a intensywna akcja nasadzeń, której zestawienie jeszcze nie obejmuje, zaczęła się w 2022 roku.

We wspomnianym rankingu obejmującym rok 2021 nasze miasto znalazło się na 1. miejscu pod względem ubytku drzew wśród miejscowości uwzględnionych w zestawieniu (2970 sztuk). Dla porównania na drugiej pozycji znalazły się Mysłowice (1267 sztuk), zaś na trzeciej Katowice (1179 sztuk).


Daleko dalej za nami jest sąsiednie Zabrze, gdzie wycięto… 65 sztuk, zaś w Pyskowicach 178, a w leżącym w powiecie Rudzińcu były to zaledwie 3 sztuki. Są też miejscowości, gdzie wycinek nie było w 2021 roku wcale.

Zupełnie odwrotnie jest, gdy spojrzymy na dane z bilansu „ubytki-nasadzenia”. Tam Gliwice znalazły się na… ostatniej pozycji z ujemnym wynikiem -731 sztuk.

Lider zestawienia też stanowi zaskoczenie, bo znajdujemy tam Zabrze z wynikiem + 1135 drzewa. Drugą pozycję zajęły Katowice (+756 szt), następny jest Sosnowiec (+277 sztuk), zaś czwarte miejsce należy do Pyskowic (+234 szt).

Warto w tym miejscu zwrócić jednak uwagę, że prezentowane powyżej dane dotyczą tylko jednego roku (2021). Gdy przyglądamy się zestawieniu za 2020 rok, nasze miasto zajmuje trzecią pozycję od góry w bilansie wycinek i nasadzeń, mając na kocie +2170 drzew. Zaś w zakresie samych ubytków jest na pozycji czwartej (-943 szt), za Sosnowcem (-3924), Katowicami (-2929) i Będzinem (-1493).

W tym kontekście na pewno interesujące będą statystyki za 2022 rok, kiedy to w naszym mieście rozpoczęto akcję „Zielone Gliwice”, w rezultacie czego w wielu miejscach w mieście sadzono nowe (często także okazalsze niż to wcześniej bywało) drzewa, zaś drogowcy pod nasadzenia „odbrukowywali” jezdnie, parkingi i chodniki. Zmiany te widoczne są szczególnie w obrębie centrum. Niestety, podobnego rozmachu w pojawianiu się nowej zieleni raczej nie mamy co oczekiwać w roku bieżącym. W budżecie ZDM na nasadzenia zaplanowano niespełna milion złotych wobec ponad 2,8 mln zł, które przeznaczono w ub. roku.

Platforma InfoGZM to część projektu Metropolii

Całość informacji, zestawień na temat środowiska, a także inne dane można znaleźć w portalu InfoGZM przygotowanym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Strona stanowi element Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego, którego celem jest gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych publicznych dotyczących GZM oraz monitorowanie zmian i procesów w niej zachodzących.

Zakres tematyczny zbieranych danych pozwala na podstawową charakterystykę poszczególnych gmin i całego obszaru GZM w zakresie takich aspektów, jak demografia, gospodarka, finanse, infrastruktura i środowisko. Informacje na temat wycinek, bilansu „ubytki-nasadzenia”, a także ilości lasów, parków czy zieleńców znajdują się w ostatniej z tych kategorii – można je znaleźć TUTAJ.

(żms)
fot. scr. InfoGZM, arch. 24gliwice.pl