Jak dokonać podziału majątku przy rozwodzie?

Sprawa rozwodowa może trwać wiele miesięcy, a główną kością niezgody pomiędzy małżonkami bardzo często pozostaje kwestia podziału majątku. Niestety, nie jest to proste, szczególnie gdy w grę wchodzą wysokie kwoty do podziału. Jak podzielić majątek podczas rozwodu?

 

Zgodnie, ale czy sprawiedliwie?

Podział majątku – https://kancelariaea.pl/podzial-majatku/ – zazwyczaj rozpoczyna się od przedstawienia przez obie strony własnych propozycji. Oczywiście, współmałżonek wcale nie musi zaakceptować tego, co przedstawi mu druga strona. Niemniej jednak zgodny podział majątku to najprostsza droga do zakończenia sprawy rozwodowej. Sądy najczęściej akceptują przedstawioną przez małżonków propozycję ugody, dotyczącą podziału majątku.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której owy podział jest całkowicie niesprawiedliwy – wtedy też sąd może nakazać podjęcie dodatkowych czynności, dzięki którym dobytek zostanie rozdysponowany uczciwie. Oczywiście, należy pamiętać o tym, że podziałowi podlega majątek wspólny. Składniki wchodzące w skład majątku osobistego każdego ze współmałżonków nie mogą zostać podzielone.

Z pomocą prawnika

Najlepszym rozwiązaniem jest przedstawienie w sądzie jednolitego, zgodnego planu podziału majątku. Małżonkowie zwykle chcą jak najszybciej zakończyć sprawę rozwodową, a więc i podzielić między sobą swój dobytek, a także opiekę nad dziećmi. Niemniej jednak nie zawsze potrafią oni dojść do porozumienia – wtedy też mogą skorzystać z pomocy mediatora lub prawnika. Ich zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzenie negocjacji, które mają na celu wypracowanie porozumienia pomiędzy stronami.

Podziałem majątku bardzo często zajmuje się ten sam prawnik, który pomaga stronie w kwestiach dotyczących ściśle rozwodu. Niestety, negocjacje nie zawsze kończą się pomyślnie. Szczególnie trudne są przypadki, w których do podziału pozostają naprawdę duże kwoty. Warto jednak mieć świadomość, że niewypracowanie jednego, wspólnego planu, może wiązać się z wydłużeniem procesu rozwodowego. 

Nie tylko pieniądze

Wiele osób identyfikuje majątek wyłącznie z gotówką, jednak w skład masy majątkowej wchodzą również rzeczy materialne. Przykładem są nieruchomości, cenne przedmioty, pojazdy, prawa majątkowe. Należy wziąć pod uwagę, że podział majątku zasadniczo nie dotyczy osób, które mają podpisaną intercyzę, a więc umowę dotyczącą rozdzielności majątkowej. W ich przypadku każda ze stron wypracowuje swój własny dobytek, który nie jest dzielony ze współmałżonkiem. Warto pamiętać, że intercyzę można spisać na dowolnym etapie małżeństwa, jednak do jej sporządzenia konieczny jest wcześniejszy podział dorobku pomiędzy strony. 

(materiał partnera)