Jak kupić mieszkanie poniżej ceny rynkowej?

Wiele osób posiadających nadwyżkę gotówki zastanawia się, w jaki sposób zainwestować pieniądze, aby przyniosły zysk, bez ryzyka straty.

Oprocentowanie lokat w bankach jest na bardzo niskim poziomie i na chwilę obecną nie opłaca się ich zakładać. Inwestowanie na giełdzie, jak również w fundusze inwestycyjne, czy obligacje korporacyjne, obarczone jest ogromnym ryzykiem. Bez odpowiedniej wiedzy i praktyki można stracić całe oszczędności. Dobrym pomysłem jest za to mieszkanie, które można później z zyskiem wynająć. Zawsze też, kiedy ceny mieszkań pójdą w górę, istnieje możliwość jego korzystnej sprzedaży. Niestety, cena rynkowa nieruchomości jest stosunkowo wysoka i aby inwestycja się zwróciła, należy zakupić mieszkanie taniej. W jaki sposób?

Na czym polega przetarg mieszkaniowy?

Organizatorem przetargu mieszkaniowego jest najczęściej Skarb Państwa. Może też nim być spółdzielnia mieszkaniowa, urząd miasta czy gminy. Do przetargu dosyć często wystawiane są nieruchomości zaniedbane, wymagające gruntownego remontu lub porzucone. Nie jest to jednak reguła. Analizując ogłoszenia o przetargach można trafić również na mieszkania w dobrym stanie, które potrzebują jedynie lekkiego odświeżenia. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy na przetarg wystawiane jest mieszkanie od zmarłego właściciela, który posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a nie pozostawił spadkobierców.

Przetarg może mieć formę ustną lub pisemną – decyduje o tym organizator. Nad jego przebiegiem czuwa powołana komisja. Przed ogłoszeniem przetargu nieruchomość podlega wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego, w celu ustalenia jej szacunkowej wartości oraz ceny wywoławczej. Wszelkie szczegóły dotyczące samej nieruchomości oraz zasad przystąpienia do przetargu podane są w ogłoszeniu. Co ciekawe, kryterium decydującym o wygranej w przetargu nie zawsze jest cena – o tym również decyduje organizator. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy np. dla gminy ważniejszy jest planowany sposób zagospodarowania nieruchomości. Zdarza się, że w wyniku braku nabywcy nieruchomości w pierwszym przetargu, jej cena wywoławcza jest obniżana w kolejnym postępowaniu.

Licytacja komornicza

Osoby zadłużone, posiadające nieruchomość, mogą zostać pozbawione swoich dóbr w wyniku licytacji komorniczej. O licytację taką wnioskuje wierzyciel. Komornik sądowy zajmuje wówczas nieruchomość i wzywa dłużnika do spłaty zadłużenia w określonym terminie. Jeśli to nie nastąpi, na wniosek wierzyciela sporządza się opis nieruchomości i podobnie jak w przypadku przetargu, wycenę przez biegłego rzeczoznawcę. Po ustaleniu wartości szacunkowej ogłasza się termin licytacji. W pierwszym etapie cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości szacunkowej, podczas drugiej licytacji spada ona do 2/3 tej kwoty. Podczas każdej licytacji obecny jest sędzia czuwający nad jej przebiegiem. Jeśli w licytacji bierze udział kilka osób, cena wywoławcza jest sukcesywnie podbijana. Osoba, która wygrała, po uregulowaniu płatności otrzymuje akt własności mieszkania.

Wadium

Aby przystąpić do licytacji komorniczej, należy wpłacić tzw. wadium. Jego wysokość zależy od wartości mieszkania i wynosi 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości. Podczas przetargu wadium stanowi przeważnie od 2% do 10% wartości nieruchomości. Wadium jest zabezpieczeniem transakcji przez sprzedającego. Po licytacji, osoba, która ją przegrała, odzyskuje swoje wadium w całości, natomiast nabywca wpłaca wylicytowaną kwotę pomniejszoną o wysokość wadium. Jeśli jednak się rozmyślił i nie wpłaci pozostałej sumy pieniędzy, wadium przepada.

Gdzie szukać informacji o przetargach i licytacjach komorniczych?

Ogłoszenia o przetargach i licytacjach umieszczane są zwykle w lokalnej prasie oraz Internecie. Ceny wywoławcze mieszkań, wystawianych do przetargu lub licytacji są niezwykle atrakcyjne. Jednak śledzenie na bieżąco stron internetowych poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych i kancelarii komorniczych bywa dosyć kłopotliwe i niezwykle czasochłonne. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z portalu Listaprzetargow.pl, w którym znajduje się baza aktualnych przetargów i licytacji nieruchomości z całego kraju. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce nazwę miasta lub województwa, aby otrzymać dokładny opis nieruchomości, jej cenę wywoławczą, wartość wadium oraz termin jego wpłaty.

Zdjęcie: Unsplash.com

(materiał partnera)