Jak w Gliwicach zostać strażnikiem miejskim? Wystarczy wypełnić formularz i założyć mundur

Straż miejska w Gliwicach od początku roku ogłosiła już 4 nabory do służby w tej formacji. W efekcie zatrudniono 10 nowych pracowników, z których 60% stanowią kobiety. Wolne są dwa stanowiska.

Podczas kwietniowego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i ochrony środowiska Rady Miasta poruszana była kwestia wakatów na stanowiskach strażników miejskich. Pomimo, iż zrezygnowano podczas naboru z przeprowadzania testów merytorycznych i sprawnościowych, zgłosiło się mniej chętnych, niż wynika to z zapotrzebowania.

Aktualnie procedura zatrudniania w formacji opiera się wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych.

Nowo przyjęty aplikant na starcie może liczyć na wynagrodzenie 2700 zł brutto. Osoba taka przez dwa miesiące pracuje z bardziej doświadczonym strażnikiem, poznając przepisy i charakter tej służby. Po tym okresie zdaje egzamin wewnętrzny i wysyłana jest na kurs podstawowy (jest to uwarunkowane podpisaniem przez aplikanta umowy lojalnościowej na okres 3 lat).

Fragment protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 10 kwietnia.

Takie postępowanie, jak tłumaczył podczas prac komisji komendant Straży Miejskiej, Janusz Bismor, spowodowane jest wysokim kosztem przeprowadzenia szkolenia, które obejmuje m.in. przepisy Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Postępowania Karnego.

Po odbyciu kursu wynagrodzenie funkcjonariusza rośnie do kwoty 2900 zł brutto. W ciągu kolejnych 3 miesięcy od jego zakończenia może zostać podniesione do 3200 zł, pod warunkiem zaangażowania w wykonywanie obowiązków.

Oprócz tego, strażnik może otrzymać do 600 zł dodatku motywacyjnego oraz 400 zł nagrody za szczególne osiągnięcia. Dodatkową zachętą do zaangażowania się w pracę mają być także nagrody półroczne, oscylujące między 1500 zł a 2500 zł, przyznawane pod warunkiem, że pracownik nie opuścił więcej niż 30 dni w trakcie 6 miesięcy zatrudnienia.

Kto może zostać strażnikiem miejskim?

Straż Miejska w Gliwicach posiada aktualnie 2 wolne stanowiska urzędnicze. W tej chwili nie prowadzi naboru. Jeśli zostanie ogłoszony, informacje będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gliwickiej jednostki.

Służba w cieniu zarzutów

Od ponad dwóch lat ciągnie się sprawa oskarżenia o mobbing, jakiemu miało być poddawane czworo byłych już funkcjonariuszy straży miejskiej. Według ich relacji byli zastraszani, poniżani, ośmieszani przed współpracownikami, by w końcu ostatecznie wyeliminować ich z zespołu pracowników. Podczas kwietniowego spotkania komendanta tej formacji z komisją radnych powrócono do tej kwestii.

Janusz Bismor zapewnił wówczas, że ma 20 świadków, wraz ze sporym materiałem dowodowym, świadczących na korzyść i w obronie kierownictwa straży miejskiej. Sprawa ciągle oczekuje na rozstrzygnięcie sądu.

(żms)

Pełna treść protokołu z posiedzenia komisji dostępna jest tutaj.