Jakich inwestycji możemy spodziewać się w tym roku? Opublikowano plan przetargów ZDM na 2023

Ponad 45 mln złotych na budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację tras pieszo – rowerowych, prawie 31 mln zł na utrzymanie dróg publicznych i 9 mln zł na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – to największe tegoroczne wydatki zaplanowane przez drogowców.

 

Zarząd Dróg Miejskich opublikował plan przetargów na 2023 rok. Wśród innych przewidywanych zamówień publicznych, do tych najbardziej kosztownych (poza wymienionymi) należą – utrzymanie czystości na terenie miasta (oszacowano na 6,5 mln zł), zimowe utrzymanie dróg (5,1 mln zł), utrzymanie dróg wewnętrznych (3,7 mln zł), a także zapowiadana w ostatnich latach przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Gliwicach w rejonie zjazdu na DTŚ, co ma związek m.in. z budową parkingu wielopoziomowego na terenie Instytutu Onkologii. Oprócz tego ponad 2 mln zł ZDM może wydać na bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

W puli wydatków zawarto też 1,2 mln zł na wykonanie parkingu terenowego na działce przy ulicy Piwnej, co zapisane było w planie przetargów na 2022 rok.

Zadanie nosiło nieco inną nazwę, a koszt szacowano na 1 mln 20 tys. zł. Do realizacji jednak nie doszło, zaś teren przewidziany pod miejsca postojowe w czasie przebudowy ulicy Piwnej służył wykonawcom prac do składowania tam materiałów budowlanych oraz przechowywania maszyn. Zamówienie publiczne, które może wyłonić wykonawcę parkingu w tym roku, ma zostać ogłoszone dopiero w III kwartale.


Teren przyszłego utwardzonego parkingu przy ul. Piwnej, lipiec 2022

Prawie milion złotych (926 tysięcy) zaplanowano w tym roku na sadzenie drzew w pasach drogowych. To o wiele mniej, niż w 2022 (2,4 mln zł), kiedy rozpoczęła się – trzeba przyznać zaskakująco w swoim wymiarze – akcja „Zielone Gliwice”. Drogowcy odbrukowywali nawet parkingi i chodniki pod nowe nasadzenia. Sądząc po puli środków, zmian z takim rozmachem przy gliwickich ulicach w tym roku próżno się spodziewać.

560 tys. zł przewidziano też na przygotowanie pasa drogowego pod budowę kanalizacji deszczowej połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką.

Z ciekawszych przedsięwzięć, jakie zawarto w dokumencie, mamy też rozbudowę DK88 z ul. Edisona – wykonanie projektu obejmującego I etap zadania polegający na przebudowie skrzyżowania ulic Portowej i Edisona wraz z dobudową przęsła mostu nad rzeką Kłodnicą (488 tys. zł).

Planowane są również: wykonanie dokumentacji do przebudowy i zagospodarowania ul. Zwycięstwa (200 tys. zł), projekt budowy układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice (250 tys. zł), zaprojektowanie budowy ulic: Teligi i Halika (300 tys. zł), a także po 120 tys. zł na dokumentację dla zadań: modernizacja łącznika ul. Daszyńskiego z ul. Architektów oraz przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta.

Oprócz tego ZDM planuje wydać 170 tysięcy złotych na wykonanie Raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie Gliwic. Przetarg ma zostać ogłoszony w I kwartale br.

(żms)
fot. scr. MSIP Gliwice, 24gliwice.pl/emef, ŻMS

43 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze